Category Archives: مطالب پایه ای

تاریخ دو حزب (بخش دوم)

مروری بر تاریخ دو حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران    این نوشته بر مبنای مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حمید تقوایی در سپتامبر ٢٠١٥ تدوین شده است و در پنچ شماره انترناسیونال به شکل ضمیمه چاپ میشود.  بخش دوم   محسن ابراهیمی: بر میگردم به مقطع شکل گرفتن محفل مطالعاتی که به…

Read more

حمید تقوایی: تاریخ دو حزب

مروری بر تاریخ دو حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران     این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید در سپتامبر ٢٠١٥ تدوین شده است و در پنچ شماره انترناسیونال به شکل ضمیمه چاپ میشود.  بخش اول محسن ابراهیمی :تاکنون روایتها ی متفاوت و متعددی از تشکیل دو حزب کمونیست ایران…

Read more

سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس لندن: بحران و انشعاب در کومهله

بحران و انشعاب در کومه‌له ٢٤ مارس ٢٠٠١     نوار این سخنرانی در ۷ قسمت در دسترس شماست. بخش اولYour browser does not support the audio element.   بخش دوم Your browser does not support the audio element.   بخش سوم Your browser does not support the audio element.   بخش چهارم Your browser…

Read more

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی: حزب و جنبشهای اعتراضی

  سیما بهاری: تعریف شما از جنبش های اعتراضی چیست. از نظر شما کدام جنبش ها قابل پشتیبانی اند و کدامها نیستند؟ حمید تقوائی: جنبش یک حرکت اجتماعی است که در اعتراض به مساله معینی صورت میگیرد و معمولا بخشی از فعالین و مردمی که آن مساله مستقیما به آنها مربوط میشود در آن دخیل…

Read more

حمید تقوایی: چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایران

  این نوشته بر مبنای سخنرانی در یک جلسه آموزشی درون حزبی تدوین شده است. آیا کمونیسم میتواند در ایران پیروز بشود؟ برای یافتن پاسخ باید موضوع را در دوسطح بررسی کرد: یک سطح پایه ای و استراتژیک، و یک سطح سیاسی و مشخص. در سطح پایه ای اگر بخواهیم به این سئوال جواب بدهیم…

Read more

مصاحبه با حمید تقوائی: برجام پس از یکسال

انترناسیونال: بیش از یک سال از اجرای قرارداد برجام می گذرد، اما هنوز در بین دو گروهی که دست بالای قدرت را در جمهوری اسلامی دارند، یعنی خامنه ای و دولت، اختلافات بر سر برجام کاهش نیافته. قبلا در این مورد با شما گفتگو داشته ایم. در حال حاضر این اختلافات به چه شکل درآمده…

Read more

مصاحبه با حمید تقوایی: مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی

  انترناسیونال: در سال گذشته کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی از فرانسه و دانمارک و آلمان تا آمریکا و بلژیک صحنه جنایات فجیع داعش و برخی جریانات اسلامی دیگر بوده است و در ماههای اخیر این جنایات سرعت گرفته است. فضای شورانگیزی که در دفاع از پناهجویان در کشورهای مختلف شکل گرفته بود، جای…

Read more

حمید تقوائی: اسلام سیاسی در شرایط امروز

بخش اول انترناسیونال: هرچند در سالهای گذشته اصطلاح اسلام سیاسی در خیلی رسانه های بین المللی یا احزاب و سازمان های سیاسی مطرح شده است اما همچنان اکثر دولتها و رسانه ها تلاش میکنند از عبارت اسلام سیاسی امتناع کنند و افراط گرایی اسلامی و یا عباراتی مشابه این بکار میبرند. دلیلش چیست؟ چه تفاوتی…

Read more

منصور حکمت: مبانی کمونیسم کارگری (سمینار دوم)

مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) – سخنرانى در انجمن مارکس لندن منصور حکمت – ژانویه ٢٠٠١   نوار این سخنرانی در ۶ قسمت در دسترس شماست. بخش اولYour browser does not support the audio element.   بخش دوم Your browser does not support the audio element.   بخش سوم Your browser does not support the…

Read more

حمید تقوائی: انحلال طلبی و نفی گرائی در جنبش کارگری

مصاحبه با حمید تقوائی در برنامه خط رفاه تلویزیون کانال جدید محمد کاظمی- مبارزات کارگری در ایران گسترده و ادامه دار است. جمهوری اسلامی درمانده تر از پیش در مقابله با جنبش کارگری هر روز به شگردهای تازه ای متوسل میشود. وقتی اعتصاب حرام اعلام میشود و بخشنامه های قضائی برای مقابله با کارگران اعتصابی…

Read more