Category Archives: مطالب پایه ای

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی: حزب و جنبشهای اعتراضی

  سیما بهاری: تعریف شما از جنبش های اعتراضی چیست. از نظر شما کدام جنبش ها قابل پشتیبانی اند و کدامها نیستند؟ حمید تقوائی: جنبش یک حرکت اجتماعی است که در اعتراض به مساله معینی صورت میگیرد و معمولا بخشی از فعالین و مردمی که آن مساله مستقیما به آنها مربوط میشود در آن دخیل…

Read more

حمید تقوایی: چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایران

  این نوشته بر مبنای سخنرانی در یک جلسه آموزشی درون حزبی تدوین شده است. آیا کمونیسم میتواند در ایران پیروز بشود؟ برای یافتن پاسخ باید موضوع را در دوسطح بررسی کرد: یک سطح پایه ای و استراتژیک، و یک سطح سیاسی و مشخص. در سطح پایه ای اگر بخواهیم به این سئوال جواب بدهیم…

Read more

مصاحبه با حمید تقوائی: برجام پس از یکسال

انترناسیونال: بیش از یک سال از اجرای قرارداد برجام می گذرد، اما هنوز در بین دو گروهی که دست بالای قدرت را در جمهوری اسلامی دارند، یعنی خامنه ای و دولت، اختلافات بر سر برجام کاهش نیافته. قبلا در این مورد با شما گفتگو داشته ایم. در حال حاضر این اختلافات به چه شکل درآمده…

Read more

مصاحبه با حمید تقوایی: مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی

  انترناسیونال: در سال گذشته کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی از فرانسه و دانمارک و آلمان تا آمریکا و بلژیک صحنه جنایات فجیع داعش و برخی جریانات اسلامی دیگر بوده است و در ماههای اخیر این جنایات سرعت گرفته است. فضای شورانگیزی که در دفاع از پناهجویان در کشورهای مختلف شکل گرفته بود، جای…

Read more

حمید تقوائی: اسلام سیاسی در شرایط امروز

بخش اول انترناسیونال: هرچند در سالهای گذشته اصطلاح اسلام سیاسی در خیلی رسانه های بین المللی یا احزاب و سازمان های سیاسی مطرح شده است اما همچنان اکثر دولتها و رسانه ها تلاش میکنند از عبارت اسلام سیاسی امتناع کنند و افراط گرایی اسلامی و یا عباراتی مشابه این بکار میبرند. دلیلش چیست؟ چه تفاوتی…

Read more

حمید تقوائی: انحلال طلبی و نفی گرائی در جنبش کارگری

مصاحبه با حمید تقوائی در برنامه خط رفاه تلویزیون کانال جدید محمد کاظمی- مبارزات کارگری در ایران گسترده و ادامه دار است. جمهوری اسلامی درمانده تر از پیش در مقابله با جنبش کارگری هر روز به شگردهای تازه ای متوسل میشود. وقتی اعتصاب حرام اعلام میشود و بخشنامه های قضائی برای مقابله با کارگران اعتصابی…

Read more

 حمید تقوائی: جهان ۲۵ سال پس از جنگ خلیج

آسوشیتد پرس در گزارشی تحت عنوان “پژواک جنگ در خاورمیانه ادامه دارد” به بررسی نتایج و عواقب جنگ اول خلیج در سال ۱۹۹۱ پرداخته است. در این گزارش جنگ خلیج  چنین ارزیابی  میشود: “آمریکا توانست نیرویی مرکب از ارتش کشورهای ائتلاف تشکیل دهد، سازمان ملل متحد با تصویب چند قطعنامه از عملیات آمریکا حمایت کرد…

Read more

حمید تقوایی: چرا انحلال ارتش ممکن و ضروری است؟

  حسن صالی:  یک بند برنامه حزب کمونیست کارگری انحلال ارتش است. اگر ارتش نباشد امنیت جامعه، از جمله در مقابل حمله نظامی دول دیگر، چگونه تامین میشود؟    حمید تقوایی: ارتش در همه کشورها در خدمت طبقه حاکم قرار دارد و  کاربرد و ارزش استفاده آن هم عبارتست از حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه و…

Read more

منصور حکمت : تاريخ شکست نخوردگان! چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧

    ميگويند در سالهاى اخير يک روند “بازبينى” و “بازنگرى” در بين انقلابيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است. نگاهى به نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد، هرچند در اينکه “بازبينى” کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى…

Read more

اصغر کریمی: انقلاب ۵۷ و جایگاه اعتصاب عمومی

به مناسبت سی و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ درمورد انقلاب ۵۷ از زوایای بسیار متعددی میتوان صحبت کرد. من اینجا قصد دارم به یکی از وجوه این انقلاب یعنی اعتصابات کارگری و اعتصاب عمومی اشاره کنم. قبل از اینکه به اعتصابات مهم آن دوره بپردازم لازم است یک نکته مهم سیاسی را تاکید کنم. انقلاب ۵۷انقلابی…

Read more