حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠١١


ژانویه
* شنبه ٢٩ ژانویه روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام
* ٢٩ ژانویه روز بزرگی علیه اعدام در ایران و در دفاع از زندانیان سیاسی
مه
* استقبال گرم برزیل از مینا احدی
* مینا احدی خواهان قطع رابطه دولت برزیل با جمهوری اسلامی شد
ژوئن
* بار دیگر صدای کارگران ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار طنین انداخت
* انعکاس اعتراض فعالین حزب بر سخنرانی رئیس سازمان جهانی کار
* گزارشی از میتینگ اعتراضی به جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار
سپتامبر
* احمدی نژاد را به دوربان ٣ راه ندهید!
اكتبر
* پلیس دانمارک ١٤ نفر از مخالفین جمهوری اسلامی را در مقابل سفارت دستگیر کرد
* در پاسخ به ادعاهای پلیس دانمارک  - مقامات سفارت جمهوری اسلامی باید دستگیر شوند نه مخالفین آن
* در تظاهرات جهانی ١٥ اکتبر شرکت کنید:
  "٩٩ درصدی ها" برای تغییر جهان بپامیخیزند!