حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠١٠


ژانویه
* در باره استعفای دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران - سفارتخانهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باید بسته شود!
فوریه
* تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در خارج کشور بمناسبت ٢٢ بهمن
* در میتینگ های اعتراضی ١١ فوریه علیه جمهوری اسلامی شرکت کنید
آوریل
* سفارتخانه جمهوری اسلامی در لاهه هلند به اشغال مخالفین جمهوری اسلامی در آمد!
* یک توطئه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه حزب کمونیست کارگری ناکام ماند!
* شکست های پی در پی رژیم در خارج کشور و "دادسرای ویژه برای ایرانیان خارج کشور"
* به ایرانیان مقیم خارج، به مناسبت اول ماه مه:علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از انقلاب مردم ایران به تظاهرات جهانی کارگران بپیوندید!
* برای رساتر کردن صدای انقلاب مردم ایران در صف جهانی کارگران فعالانه شرکت کنید!- لیست راهپیمائی های اول مه در کشورهای مختلف
مه
* صدای کارگران و مردم ایران در میتینگ های اول مه در خارج کشور طنین انداز شد
* علیه حکومت قتل و جنایت متحد بمیدان بیائیم!
* در تداوم انقلاب و در حمایت از خیزش انقلابی خرداد ۸۸ متحد و گسترده بمیدان بیائیم !
ژوئن
* در باره ناپدید شدن داریوش شکوف فیلم ساز مخالف جمهوری اسلامی ساکن آلمان
* حضور پرقدرت فعالین حزب کمونیست کارگری ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار- قاتلین فرزاد کمانگر را از سالن کنفرانس بیرون کنید!
* حضور قدرتمند فعالین حزب کمونیست کارگری ایران در آی ال او، در رسانه های جهان بازتاب گسترده ای یافت
* کارگران اندونزی نیز علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمدند!
* یک رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی در دوبلین - حضور متکی وزیر خارجه رژیم اسلامی با اعتراض کوبنده مخالفین رژیم مواجه شد!
ژوئیه
* جهان علیه سنگسار، علیه جمهوری اسلامی! شنبه ٢٤ جولای، روز جهانی سکینه محمدی به خیابان بیایید!
اوت
* بابک شدیدی مجددا مورد حمله تروریستی جمهوری اسلامی قرار گرفت!
* احمدی نژاد را به سازمان ملل راه ندهید!
سپتامبر
* هزاران نفر در نيويورک عليه احمدی نژاد و جمهوری اسلامی تظاهرات کردند
نوامبر
* ۱۶ آذر: در خارج کشور در حمایت از مبارزات دانشجویان بمیدان بیائیم!
دسامبر
* در حمایت از کارگران زندانی بمیدان بیائیم!
رضا شهابی و همه  زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید وشرط آزاد گردند!