حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٩


ژانویه
* به: سازمان های مدافع حقوق انسان،سازمانهای کارگری و دانشجوئی  - درباره: سرکوب و پیگرد دانشجویان دانشگاه شیراز
فوریه
* روز جهانی زن را به روز اعتراض بین المللی علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!
مه
* برنامه های تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت اول مه روز جهانی کارگر
* تظاهرات در ژنو  (در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران و برای آزادی دستگیرشدگان اول مه)
* فراخوان به تظاهرات در حمایت از دستگیرشدگان اول مه
* نامه اعتراضی دبیر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به احمدی نژاد درباره دستگیریهای اول مه
* س ژ ت - بخش ADDSEA خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شدگان روز جهانی کارگر در ایران شد!
* اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران در باره مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی در خارج کشور
* شورای اتحادیه های کارگری استرالیا با اعتراض به جمهوری اسلامی به کمپین آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر در ایران پیوست!
* اتحاديه کارگران ساختمانى، انرژى و معدن در استرالیا خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان اول مه در ایران شد!
ژوئن
* اتحادیه سراسری بنادر و کشتیرانی استرالیا: دستگیرشدگان اول مه را فورا آزاد کنید!
* فعالین حزب کمونیست کارگری ایران در سازمان جهانی کار دست به یک اقدام بزرگ و تاریخی زدند
* جمعه ٢٢ خرداد ( ١٢ ژوئن) روز اعتراض علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی در خارج کشور است!
* گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو
* در حمایت از مردم ایران بمیدان بیائیم!
* پرچم مرگ بر جمهوری اسلامی بر سردر سفارت جمهوری اسلامی در سویس نصب شد
* تظاهرات در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا - پنجشنبه 18 جون ساعت 2 بعدازظهر
* جمعه ۲۶ ژوئن٬( ۵ تیر) روز همبستگی جهانی با کارگران در ایران
* سفارت جمهوری اسلامی در استکلهم توسط مردم معترض تسخیر شد
* اتهامات کثیف سایت پیک نت علیه حزب کمونیست کارگری
ژوئیه
* ۱۸ تیر را گرامی بداریم! جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم ده ساله شد
* سوم مرداد روز اعتراض جهانی علیه جمهوری اسلامی!
* چهلمین روز قتل ندا، پنجشنبه هشتم مرداد ( سی ام ژوئیه) یاد ندا و همه جانباختگان راه آزادی را گرامی بداریم!
اوت
* در باره سفر  احمدی نژاد به نیویورک - این مظهر جنایت٬ قتل٬ شکنجه و تجاوز باید دستگیر و محاکمه شود!
سپتامبر
* هزاران نفر در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات کردند
دسامبر
* هشت مارس امسال همبستگی با زنان ایران
* پایان عمر جمهوری اسلامی فرار رسیده است!