حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٧


ژانویه
* دانشجويان دانشگاه مانيتوبا کانادا از دانشجويان ايران حمايت کردند
* به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن راهپيمايي " زنان عليه حجاب"
* مرکز زنان دانشگاه مانيتوبا در کانادا به جمهورى اسلامى ايران اعتراض کرد
فوریه
* برنامه هاى تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران به مناسبت هشت مارس روز جهانى زن- با شعار "نه به حجاب" به استقبال هشت مارس برويم
* در مبارزه برای خلاصی از حجاب با ما همراه شوید! حجاب پوشش نیست، پرچم بی حقوقی زن است
مارس
* گزارش فشرده برنامه های ۸ مارس تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
* نه جنگ، نه تحریم، نه جمهوری اسلامی! در تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان فعالانه شرکت کنید!
آوریل
* فراخوان به تظاهرات در دفاع از مبارزات معلمان، برای آزادی معلمان، محمود صالحی و کلیه زندانیان سیاسی
* مارش اول مه: روزنمایش اتحاد طبقه کارگر جهانی برای ساختن یک دنیای بهتر، علیه میلتاریسم آمریکا، علیه تروریسم اسلامی
مه
* جمهوري اسلامي باید از سازمان جهاني کار٬ آي ال او٬ اخراج گردد!
ژوئن
* جمهوري اسلامي باید از سازمان جهاني کار٬ آي ال او٬ اخراج گردد! (تظاهرات: جمعه ۸ ژوئن)
* فعالین حزب کمونیست کارگری ایران صدای اعتراض کارگران ایران را در اجلاس سازمان جهانی کار منعکس کردند!
* حزب کمونیست کارگری ایران دعوت میکند: منصور حکمت از زبان شما در اجتماعات و گردهمایی در شهرهای مختلف جهان
ژوئیه
* برای آزادی زندانیان سیاسی، برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو پنجشنبه ۹ اوت در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی
اوت
* ث ژت تجمع همبستگی با منصور اسانلو و محمود صالحی فراخوان داد
* به اقدام جهانی ۹ اوت بپیوندید!
* سازمان سراسری کارگران سوئد با ۲ میلیون عضو خواستار آزادی فوری محمود صالحی و منصور اسانلو شد!
* همایش با شکوه جهانی در همبستگی با کارگران ایران
* هفتم سپتامبر: علیه سرکوب و اعدام در ایران
سپتامبر
* گزارشی از تظاهرات روز ٧ سپتامبر در آلمان، سوئد و کانادا
* تظاهرات و فعالیت در سوئد، فنلاند، کانادا، فرانسه و ترکیه به مناسبت ٧ سپتامبر
* احمدی نژاد جنایتکار است! باید دستگیر و محاکمه شود
* تظاهرات علیه احمدی نژاد در آمریکا - جمهوری اسلامی در دنیا رسواتر میشود!
اكتبر
* ١٠ اکتبر (١٨ مهر)، علیه اعدام بپا خیزیم!
* مبارزه علیه اعدام گسترش میابد
* اتحادیه کارگری "اتحاد" انگلستان از کارگران ایران حمایت کرد
* همبستگی بین المللی با فعالان کارگر زندانی درايران گسترش میابد
* بروس آلن معاون دبیر لوكال ١٩٩ اتحادیه ماشین سازی كانادا خواهان آزادی بدون قید و شرط منصور اسانلو شد
* شوراى اتحاديه هاى كارگرى باترسى و واندزورس خواهان آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی شد
* در عکس العمل به صدور احکام زندان برای منصور اسانلو و ابراهيم مددی، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد موجی از اعتراضات تازه را سازماندهی خواهد کرد
دسامبر
* فراخوان به تظاهرات: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!
* کمپین اضطراری امنستی در کانادا برای آزادی دانشجویان زندانی!
* اتحادیه کارکنان بیمارستانهای بریتیش کلمبیای کانادا خواهان آزادی فوری دانشجویان و زندانیان سیاسی شد
* در حمایت از فراخوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب روز 28 دسامبر دست به اعتراض میزنیم
* برنامه های تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران در پاسخ به فراخوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب