حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٦


ژانویه
* اتحادیه کارکنان بیمارستانها در کانادا خواهان آزادی فوری اسانلو شد!
* اتحادیه کارگران انرژی در نروژ و پتروشیمی در فنلاند خواهان آزادی اسانلو هستند!
* کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه خواهان لغو محکومیت فعالین اول مه سقز شد
* دو اتحادیه کارگری دیگر در استرالیا و اتریش خواستار آزادی فوری اسانلو هستند!
* اتحادیه های کارگری دیگری در استرالیا، آمریکا و فنلاند به کمپین جهانی برای آزادی اسانلو پیوستند
* تحادیه کارگران ترانسپورت در انگلستان و اتحادیه کارگران مونتاژ در استرالیا از مبارزه کارگران واحد حمایت کردند!
* اتحادیه کارگران پست کانادا ضمن حمایت از کارگران شرکت واحد خواهان پایان دادن به پیگرد فعالین کارگری شد!
*
اتحادیه کارگران ترانسپورت آلمان و اتحادیه کارگران برقکار فنلاند خواهان آزادی اسانلو٬ رفع اتهام از وی و همه فعالین کارگری شدند!
* فراخوان به تظاهرات در مقابل سازمان بين المللى کار در ژنو و دفاتر آن در کشورهاى مختلف برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی از سازمان بین المللی کار(ILO)
* کميته حمل و نقل شهری فدراسيون بين المللی کارگران ترانسپورت خواهان آزادی اسانلو شد!
* دو اتحادیه کارگری دیگر در استرالیا به کارزار جهانی در دفاع از کارگران شرکت واحد و برای آزادی اسانلو پیوستند!
* اتحادیه دانشجویان دانشگاه مانیتوبا در کانادا از کارگران شرکت واحد حمایت کرد و خواهان آزادی اسانلو شد!
* فدراسیون کار بریتیش کلمبیا در کانادا خواهان آزادی منصور اسانلو و رفع اتهام از فعالین کارگری شد!
* فراخوان به تظاهرات در حمايت از اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد در تهران و در اعتراض به تهدید و احضار نمایندگان سندیکای واحد
* سازمان سراسری کارگران سوئد خواهان آزاد منصور اسانلو شد!
* اتحادیه های کارگری در سوئد و فنلاند نسبت به ادامه فشار به کارگران سندیکای واحد اعتراض می کنند!
* اتحادیه کارگران راه آهن اتریش در حمایت از کارگران واحد به جمهوری اسلامی اعتراض کرد!
* کنگره کار کانادا در نامه ای به احمدی نژاد: پایان دادن به سرکوب فعالین سندیکای واحد و تشکیلات آنها را ضمانت کنید!
* تظاهرات در حمایت از کارگران شرکت واحد و محکومیت جمهوری اسلامی در کانادا و آلمان
* کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری طی نامه شدیداللحنی به احمدی نژاد خواهان آزادی فوری اسانلو و صدها کارگر دستگیرشده شد
* شبکه اینترنتی کارگری لیبر استارت از امروز کمپین حمایتی از کارگران واحد تحت عنوان "اعتصابیون زندانی شده را فورا آزاد کنید" آغاز کرد!
* مصاحبه مهدیه سلیمی به زبان انگلیسی منتشر شد
فوریه
* در کانادا اتحادیه کارکنان بیمارستانهای استان برتیش کلمبیا و ائتلاف "هیچ کس غیر قانونی نیست" در تورنتو سرکوب کارگران واحد را شدیدا محکوم کردند!
* ١٥ فوريه کارگران!
* آتحادیه کارگری استرالیا در تدارک یک اقدام عملی در اعتراض به سرکوب کارگران واحد هستند
* ترکیه: بازتاب تهاجم وحشیانه جمهوری اسلامی به کارگران واحد و اعتراض اتحادیه کارگران شیشه ساز
* میتینگ اعتراضی ۱۵ فوریه در آمریکا وبازتاب گسترده اخبار مبارزات کارکنان و کارگران واحد توسط اتحادیه های کارگری آمریکا
* ١۵ فوريه يک روزتاريخى و فراموش نشدنى در همسبتگى با کارگران ايران است
* پاسخ مثبت اتحادیه های کارگری ترکیه به فراخوان حمایت جهانی از کارگران ایران و بازتاب اخبار مبارزه کارگران شرکت واحد در این کشور
* بمناسبت ۱۵ فوریه٬ روز جهانی حمایت از کارگران واحد٬ اتحادیه فلز کاران آلمان٬ IG متال٬ همبستگی خود را با کارگران واحد اعلام کرد!
* پرشورترین صحنه های همبستگی بین المللی با کارگران ایران در چهار گوشه دنیا
* برگزاری روز جهانی حمایت از کارگران ایران در کانادا و آمریکا
* تایلند: اتحادیه های کارگری همایش همبستگی ۱۵ فوریه را به خیابانها کشاندند و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این کشور در حمایت از کارگران واحد دست به تظاهرات زدند!
* کنفدراسيون عمومى کار فرانسه (ث. ژ. ت)٬ حزب سبز های فرانسه٬ یک سندیکای مستقل کارگری در ایتالیا و سازمان جهانی مردم مبارز- كانادا با کارگران شرکت واحد اعلام همبستگی کردند.
* سه کنفدراسیون مهم سوئد٬ سازمان سراسری کارگران٬ سازمان مرکزی کارمندان و سازمان مرکزی آکادمیسین های سوئد خواستار آزادی اسانلو و همه کارگران دستگیر شده واحد شدند!
* کارگران و همه مردم ايران در مبارزه براى آزادى و رفاه روى حمايت شما حساب ميکنند!
* تداوم حمایت جهانی از کارگران شرکت واحد در بریتانیا و نروژ
مارس
* فراحوان به شرکت در تظاهراتهای ضد جنگ
* اتحادیه ها در نامه مشترکی از خواستهای کارگران واحد حمایت کردند و خواستار آزادی اسانلو و همه کارگران شرکت واحد شدند!
آوریل
* فرانسه؛ آينده اروپا را ترسيم ميکند
* جهان به تغييري بنيادي نياز دارد - زنده باد اول مه
* تقلاهاى جمهوری اسلامی در خارج کشور را به شکست بکشانیم!
مه
* گزارشى از فعاليت تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران به مناسبت روز جهانى کارگر
* کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری در نامه به احمدی نژاد به سرکوب تجمعات اول مه و دستگیری فعالین اول مه در ایران شدیدا اعتراض کرد و خواهان آزادی اسانلو و سایر دستگیرشدگان شد
* لغو شهروندى آيان هيرسى على رشوه به اسلام سياسى است
* بازداشت کادرهای حزب کمونیست کارگری در آلمان رشوه به جمهورى اسلامى است
* فراخوان به تظاهرات- در محکومیت جنایات رژیم در شهرهای آذربایجان و عليه تفرقه افکنى قومى به میدان بیایید! 
ژوئن
* صدای اعتراض کارگران ایران در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار- ILO
* بهرام سروش نماینده حزب کمونیست کارگری بجای نماینده جمهوری اسلامی، در اجلاس سازمان جهانی کار سخنراني کرد و صدای اعتراض کارگران ایران را به گوش حاضرین در کنفرانس رسانید
* سازمان جهانی کار از جمهوری اسلامی خواست جرائم فعالین کارگری را لغو کند
* مرتضوى يک قاتل است، او را دستگير کنيد!
* ميتينگ اعتراضي در مقابل ساختمان سازمان ملل در ژنو- اقدامات گسترده برای دستگيری مرتضوی
ژوئیه
* در همبستگي با مردم بپاخاسته ايران عليه جمهوري اسلامي، اين حکومت جاني را در عرصه بين االمللي به انزواي کامل بکشانيم!
* گزارشي از برگزاري ميتينگ هاي اعتراضي بر عليه جمهوري اسلامي در هفتمين سالروز ۱۸ تير در خارج کشور
اوت
* نامه سرگشاده به دبير کل عفو بين الملل، ايرن خان در باره قتل اکبر محمدى و وضعيت زندانيان سياسى در ايران
* فراخوان به تظاهرات روز جمعه همه جا
* پليس ترکيه محل آکسيون اعتراضى در محکوميت قتل اکبر محمدى را قرق کرد - ۵ نفر دستگير شدند
* تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ايران در اعتراض به قتل اكبر محمدی
* اتحاديه دانشجويان دانشگاه مانيتوبا کانادا با ٢۸٠٠٠ عضو خواهان آزادى احمد باطبى گرديد
* در سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در تابستان ٦٧، جمعه اول سپتامبر(١٠ شهريور) در خارج کشور؛ همزمان با تجمع خانواده ها در خاوران
* جمهورى اسلامى را بخاطر سرکوب کارگراب پرريس سنندج محکوم کنيد!
* خاتمی جنايتکار است! بايد دستگير و محاکمه شود!
سپتامبر
* علیه حضور خاتمی در آمریكا تظاهرات قدرتمندی برپا شد
* عليه حضور احمدى نژاد در سازمان ملل، متحدانه اعتراض کنيم!
* میتینگ مخالفان جمهوری اسلامی علیه حضور احمدی نژاد در مقابل سازمان ملل برگزار شد
اكتبر
* فدراسيون جهانى کارگران حمل و نقل خواهان برسميت شناسى سنديکاى کارگران واحد گرديد
* حمايت فدراسیون بین المللی کارگران نساجی، دباغی و چرم از کارگران شرکت فرش البرزو کارگران کارخانه رحیم زاده اصفهان
* اتحادیه پست کانادا حمله به کارگران فرش البرز را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران شد
* اعتراض کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى دانمارک و اتحاديه پست کانادا به جمهورى اسلامى ايران
نوامبر
* به مقابله با فاشيسم ضد افغان برخيزيم!
* نامه سرگشاده به دبير کل سازمان عفو بين الملل، خانم ايرن خان
* اعتراض سازمانهای کارگری جهانی به دستگیری اسانلو ادامه دارد
دسامبر
* کمپین سازمان عفو بین الملل و سایت کارگری لیبر استارت در اعتراض به دستگیری مجدد منصور اسانلو
* عليه جمهورى اسلامى،براى آزادى و برابرى از مبارزات دانشجويان در ايران حمايت کنيم!
* کنفدراسيون اتحاديه اى بين المللى(ITUC ) دستگيرى اسانلو را شديدا محکوم کرد
* عفو بين الملل از تشديد سانسور در ايران اظهار نگرانى کرد
* کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از جمهورى اسلامى به سازمان جهانى کار شکايت کرد
* س ژ ت از وزارت امور خارجه فرانسه خواست تا نسبت به دستگيرى اسانلو واکنش نشان دهد
* اتحاديه اروپا خواهان آزادى منصور اسانلو شد
* کمپين ليبر استارت براى آزادى اسانلو گسترش ميابد