حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٤


ژانویه
* در شهرهای هامبورگ و فرانکفورت نیزعلیه حکم اعدام کبرا تظاهرات شد
* همصدا با ما به کشتار کارگران ذوب مس کرمان اعتراض کنید!
فوریه
* میتینگهای حزب کمونیست کارگری علیه مضحکه انتخاباتى و در همبستگى با مبارزات مردم ایران
مارس
* روز جهانى زن روز آزادی و برابری
* تظاهرات کنندگان در شهرهای مختلف جهان به استقبال روز زن رفتند
* اخراج ٢٦ هزار پناهنده از هلند محکوم است
* میلیونها نفر در سراسر دنیا علیه میلیتاریسم آمریکا به خیابانها آمدند!
آوریل
* کنفرانسى پر شور در بلژیک
* در تظاهراتهای اول مه در خارج کشور شرکت کنید
مه
* دستگیر شدگان اول مه سقز باید فورا آزاد شوند
* از کمپین ما برای آزادی دستگیر شدگان مراسم اول مه در شهر سقز حمایت کنید
* اتحادیه های ساختمانى دانمارک تهاجم به اول مه سقز را شدیدا محکوم کردند
* کنفدراسیون سراسری اتحادیه های سوئد به جمهوری اسلامى شدیدا اعتراض کرد
* اتحادیه کارگران شیمى و مرکز همبستگى اتحادیه های فنلاند به جمهوری اسلامى اعتراض کردند
* حزب سوسیالیست دموکراتیک آلمان به جمهوری اسلامى اعتراض کرد
* کنفدراسیون سراسری اتحادیه های کارگران نروژ به جمهوری اسلامى اعتراض کرد
* در کشورهای مختلف پیکتهای اعتراض به جمهوری اسلامى برپا شد
* فعالین کارگری و چپ تهاجم جمهوری اسلامى را محکوم میکنند
* شاخه گوتنبرگ کنفدراسیون اتحادیه های سوئد: دستگیر شدگان را فورا آزاد کنید
* اتحادیه های کارگران فلز و کارگران ساختمانى فنلاند جمهوری اسلامى را محکوم کردند
* ٤٣ اتحادیه کارگری در آمریکا جمهوری اسلامى را شدیدا محکوم کردند
* ده روز کمپین و جلب حمایت بیش از هفتاد اتحادیه کارگری
* هفته منصور حکمت در خارج کشور - یک هفته در معرفى یک زندگى کوتاه و پربار
ژوئن
* ١٨ تیر روز همه مردم است. روز اعلام علنى سرنگونى خواهى است
* در تظاهراتهای ١٨ تیر در خارج کشور فعالانه شرکت کنید
ژوئیه
* تظاهرات و تجمعات در خارج کشور در ١٨ تیر
اوت
* به احضار فعالین اول مه سقز به دادگاه اسلامى اعتراض کنید!
* به تمام سازمانها و اتحادیه های کارگری: موضوع احضار ٤ نفر از فعالین کارگری ایران به دادگاه توسط جمهوری اسلامى
سپتامبر
* اتحادیه کارکنان بیمارستانهای کانادا به محاکمه فعالین اول مه سقز اعتراض کرد
* ٤٦ اتحادیه کارگری آمریکا به محاکمه فعالین اول مه سقز اعتراض کردند
اكتبر
* سالروز انقلاب سوسیالیستى اکتبر را گرامى بداریم
* در مراسم سالروز انقلاب اکتبر در آلمان و سوئد و کانادا شرکت کنید
نوامبر
* تروريسم اسلامى بار ديگر جنايت آفريد!  قتل بيرحمانه فيلسماز و ژورناليست هلندى در راه خدا و اسلام
* اتحادیه کارگران بیمارستانهای کانادا از کارگران نساجى کردستان حمایت کرد
* مراسم یادبود نبز احمد زاده
* ١٦ آذر روز آزادی و برابری است
دسامبر
* در کشورهای مختلف تظاهرات به مناسبت ١٦ آذر برگزار شد
* کنفرانس آمستردام ربطى به حقوق بشر ندارد