حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٠


ژانویه
* تحمیل حجاب اجباری به زنان پناهجو در آلمان را محکوم کنید!
* ٨ مارس روز جهانى زن، روز اعتراض به آپارتاید جنسى در ایران
* صدها نفر به دعوت حزب کمونیست کارگری ایران در شهرهای آلمان تظاهرات کردند
* ٢٠ اتحادیه کارگری در آمریکا، جمهوری اسلامى را بخاطر لایحه اخراج دو میلیون مهاجر محکوم کردند
* حزب کمونیست کارگری کمپینى را در حمایت از مبارزات کارگران نفت فرامیخواند
* اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسى تصمیم مجلس اسلامى برای اخراج دو میلیون مهاجر مقیم ایران را محکوم میکنند!
* اتحادیه کارگران کشتیرانى استرالیا از مطالبات کارگران پالایشگاه آبادان حمایت کرد
* احزاب و اتحادیه های کارگری سوئد رژیم اسلامى را بدلیل لایحه اخراج دو میلیون مهاجر محکوم کردند
* تظاهرات سراسری در حمایت از مبارزات کارگران نفت
فوریه
* اتحادیه های کارگری انگلیس از مطالبات کارگران نفت حمایت میکنند
* کمپین حزب کمونیست کارگری ایران در حمایت از کارگران نفت با استقبال گرم رهبران و فعالین اتحادیه های کارگری استرالیا مواجه شد
* اتحادیه های کارگری کانادا از کارگران نفت حمایت کردند
* میتینگهای حزب کمونیست کارگری در حمایت از کارگران نفت آبادان در کشورهای مختلف اروپا و استرالیا برگزار شد.
* اتحادیه کارگران ساختمانى، جنگل، معادن و انرژی استرالیا طى پیامى به کارگران نفت ایران، پشتیبانى خود را از آنها اعلام کرد
* ١٦ اتحادیه و سندیکا در دانمارک ضمن حمایت از کارگران پالایشگاه آبادان، خواهان آزادی حق اعتصاب شدند.
* شورای کارگران شهر ونکور و ٩٠ نفر از فعالین اتحادیه های کانادا از مطالبات کارگران نفت حمایت میکنند!
* نمایندگان ١٣ اتحادیه کارگری در تورنتو از کارگران نفت حمایت کردند
* «مرکز بین المللى تبادل اطلاعات کارگری» TIE از کارگران نفت حمایت کرد
* حمایت از کارگران نفت همچنان ادامه دارد - اتحادیه سراسری کارگران آلمان (د. گ. ب) با ١٠ میلیون عضو از کارگران نفت حمایت کرد
* دستگیر شدگان سنندج و کامیاران باید فوری آزاد شوند.
* حمایت شورای کارگری شهر لندن در کانادا از کارگران نفت آبادان
* حمایت احزاب سیاسى در فنلاند از کارگران نفت آبادان
مارس
* حمایت اتحادیه های کارگری سوئد از کارگران نفت
* به مناسبت ٨ مارس چندین تظاهرات علیه آپارتاید جنسى حاکم در ایران برگزار شد
* حمایت ث.‌ژ.‌ت. فرانسه از خواست‌های کارگران نفت ایران
* دیدار هیات نمایندگى حزب کمونیست کارگری ایران با مسئول روابط بین المللى کنگره کار کانادا
* توطئه جدید اتحادیه میهنى علیه حزب کموینست کارگری عراق را خنثى خواهیم کرد!
* اعتراض به توطئه اتحادیه میهنى علیه حزب کمونیست کارگری عراق
* آکسیونهای اعتراضى علیه توطئه اتحادیه میهنى
* ١٥٠ نفر از رهبران و فعالین کارگری جهان در چهارمین کنفرانس تای (TIE) رژیم جمهوری اسلامى ایران را بخاطر سیاستهای ضد‌کارگریش محکوم کردند
* اطلاعیه در باره تحرک جدید رژیم در خارج کشور
* همبستگى سازمانهای کارگری با مبارزات کارگران ایران و تکاپوی جمهوری اسلامى
* رسوائى اتحادیه میهنى کردستان
* برگزاری میتینگ در چند کشور علیه اتحادیه میهنى کردستان
* اعتراض کمیته همبستگى بین المللى شورای کارگران ویکتوریا به اتحادیه میهنى کردستان
* مردم! در برلین؛ به صف آزادیخواهان ملحق شوید
آوریل
* میتینگ گسترده حزب کمونیست کارگری ایران در برلین ادامه دارد!
* بعد از کنفرانس برلین: صفبندیهای جدید
* شرکت فعالین حزب کمونیست کارگری در کنگره دانشجویان آمریکای لاتین و کارائیب
* فراخوان به میتینگ در اعتراض به گسترش اختناق و سرکوب در ایران
* علیه حضور جمهوری اسلامى در کنفرانس جهانى کار
* میتینگهای اعتراضى علیه گسترش سرکوب و خفقان ادامه دارد
* بخش بین المللى اتحادیه کارگران متال فنلاند خواهان آزادی کارگران زندانى شدند.
* حمایت اتحادیه پست فرانکفورت و چند سازمان سیاسى در آلمان از کارگران نفت
مه
* میتینگ اعتراضى علیه حضور جمهوری اسلامى در کنفرانس جهانى کار
* اتحادیه پست کانادا خواهان اعزام هیئتى به ایران شد
* خطر جدی است!
* تظاهرات علیه حضور جمهوری اسلامى در کنفرانس جهانى کار : ژنو، ٣٠ ماه مه ٢٠٠٠
* دست‌و‌پا زدنهای دو خردادی‌های مقیم خارج
* تظاهرات گسترده حزب کمونیست کارگری در برابر کنفرانس جهانى کار در ژنو
ژوئن
* در میتینگ های گرامیداشت قربانیان سى خرداد سال ٦٠ شرکت کنید
* یاد جانباختگان ٣٠ خرداد سال ٦٠ را با عزمى جزم برای سرنگونى جمهوری اسلامى گرامى بداریم.
* ٥٨ پناهجو در تلاش سرسختانه برای زندگى جان باختند
* میزبانان امروز خاتمى، متهمان فردای دادگاه‌های رسیدگى به جنایات جمهوری‌اسلامى علیه بشر خواهند بود
* یکسال بعد از ١٨ تیر؛ جنبش سرنگونى رژیم اسلامى قوی تر و سراسری تر است
ژوئیه
* جمهوری اسلامى آلمان!
* سالروز ١٨ تیر را به روز اعتراض علیه کشتار مردم در آبادان، به روز اعتراض همگانى علیه جمهوری اسلامى تبدیل کنیم
* سفر خاتمى به آلمان را به یک میدان بزرگ نبرد برای رهائى و آزادی در ایران تبدیل کنیم.
* تظاهرات در اعتراض به سفر خاتمى و رفتار دولت آلمان در برابر سفارتخانه های آلمان
* اعتراضات گسترده و سراسری حزب کمونیست کارگری به سفر خاتمى!
* آخرین اخبار یورش قلدرانه اتحادیه میهنى به مقرات حزب کمونیست کارگری عراق در سلیمانیه و رودررویى مسلحانه
اوت
* به حضور خاتمى در نیویورک و سازمان ملل اعتراض کنید - با صدای بلندتر: جمهوری اسلامى نه!
سپتامبر
* قطعنامه ٥١ تشکل کارگری آمریکا در محکومیت جمهوری اسلامى
* میتینگهای حزب کمونیست کارگری ایران در اعتراض به حضور خاتمى به نیویورک
اكتبر
* محمود صالحى دبیر سندیکای خبازان سقز فورا باید آزاد شود
* فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری هلند (FNV) خواهان آزادی محمود صالحى شد
* در میتینگهای اعتراضى حزب کمونیست کارگری برای آزادی محمود صالحى شرکت کنید
نوامبر
* اولین میتینگهای اعتراضى برای آزادی محمود صالحى با موفقیت برگزار شد
* کنگره کار کانادا با ارسال نامه ای اعتراضى به خاتمى خواهان آزادی محمود صالحى شد
* اتحادیه های کارگری استرالیا خواهان آزادی محمود صالحى شدند
* اتحادیه های کارگری آمریکا و سوئد نیز به کمپین حزب برای آزادی محمود صالحى پیوستند
* اتحادیه کارگران پست کانادا و اتحادیه کارگران شیمى فنلاند خواهان آزادی محمود صالحى شدند
* قتل عام وحشیانه زنان در عراق محکوم است
* کنفدراسیون بین المللى اتحادیه های آزاد در نامه به خاتمى: تنها جرم محمود صالحى، کوششهای شجاعانه او برای متشکل کردن کارگران و دفاع از حقوق آنهاست
* مرکز اتحادیه های کارگری هند، اتحادیه های کارگری جنوب سوئد و گروه پارلمانى حزب چپ در سوئد خواهان آزادی فوری محمود صالحى شدند
* شورای کارگری ونکوور: محمود صالحى را فورا آزاد کنید!
* تعداد دیگری از سازمانهای کارگری و احزاب سیاسى خواهان آزادی محمود صالحى شدند
* محمود صالحى همچنان در زندان است
* کمپین برای آزادی محمود صالحى ادامه دارد - دفتر خاتمى عکس العمل نشان میدهد
* حمایت فدراسیون سندیکائى متحد فرانسه و عفو بین الملل از کمپین برای آزادی محمود صالحى
* د گ ب بزرگترین اتحادیه کارگری در اروپا به کمپین برای آزادی محمود صالحى پیوست
* تعداد دیگری از اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسى در استرالیا، سوئد، دانمارک و فنلاند به کمپین حزب برای آزادی محمود صالحى پیوستند
* در دفاع از محمود صالحى
* ٥٦٥ نفر از نمایندگان اتحادیه پست آلمان در قطعنامه ای خواهان آزادی فوری محمود صالحى و کلیه زندانیان سیاسى در ایران شدند
* اتحادیه های کارگری فرانسه ضمن اعتراض شدید به جمهوری اسلامى، خواهان آزادی محمود صالحى شدند
دسامبر
* کمپین حزب کمونیست کارگری برای آزادی محمود صالحى با قدرت ادامه دارد
* محمود صالحى بدلیل خونریزی کلیه به بیمارستانى در سنندج منتقل شد
* کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد و تعدادی از ژورنالیستهای سوئد به کمپین برای آزادی محمود صالحى پیوستند
* فراخوان به تظاهرات برای آزادی محمود صالحى
* تعداد دیگری از سازمان های کارگری و سازمان دفاع از حقوق بشر ترکیه به کمپین برای آزادی محمود صالحى پیوستند
* مرکز جنبش کارگری در اول مه در فیلیپین: اگر محمود صالحى آزاد نشود اعتراضاتى را در مقابل سفارت ایران در فیلیپین سازمان میدهیم
* کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا هم به کمپین برای آزادی محمود صالحى پیوست
* پشتیبانى سازمانهای کارگری از کمپین برای آزادی محمود صالحى همچنان ادامه دارد
* دو سازمان کارگری دیگر از انگلیس و آلمان به خاتمى نامه اعتراضى نوشتند
* سازمانهای کارگری همچنان برای آزادی محمود صالحى به خاتمى نامه اعتراضى مینویسند و جمهوری اسلامى را محکوم میکنند
* پلیس ترکیه زندانیان سیاسى را قتل عام کرد
  فاشیستهای پان ترکیست باید بعنوان قاتل هزاران آزادیخواه محاکمه شوند

* هیئت پارلمان اتریش و رئیس فدراسیون اتحادیه های این کشور در ملاقات با مهاجرانى و محجوب، خواهان آزادی محمود صالحى شدند
* سازمانهای کارگری دست از سر حکومت اسلامى برنمیدارند
* جان هزاران زندانى سیاسى ترکیه در خطر جدی قرار دارد
در حمله نیروهای امنیتى ترکیه به زندانها حداقل ٣٠ نفر کشته و ٧٠٠ نفر مجروح شدند