حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ١٩٩٨


فوریه
* دوست من: روز زن در خانه نمان، به ما ملحق شو!
مارس
* رژیم اسلامى ایران را بخاطر زن ستیزی محکوم کنید!
* بمناسبت ٨ مارس
* در اعتراض به زن ستیزی رژیم اسلامى ایران، دفتر هواپیمائى ایران ایر اشغال شد
* ٨ مارس و آکسیونهای اعتراضى علیه رژیم زن ستیز اسلامى ایران
* شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا از مطالبات کارگران ایران حمایت کرد و خواهان آزادی فوری کارگران زندانى شد
* رهبران اتحادیه‌های کارگری استرالیا طى نامه‌هائى به محمد خاتمى از خواستهای کارگران ایران حمایت کردند
* مبارزه حول خواست افزایش دستمزدها گسترش مى‌یابد
* کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد طى نامه ای به سفارت ایران، از حقوق پایه ای کارگران ایران حمایت کرد
* پنجاه نفر از رهبران و فعالین جنبش کارگری آمریکا از مطالبات کارگران ایران حمایت کردند و خواهان محاکمه رژیم اسلامى شدند
* اتحادیه‌های کارگری کانادا از مطالبات کارگران ایران حمایت کردند
* مهاجرانى نماینده رژیم صد هزار اعدام مورد حمله مخالفین رژیم اسلامى در استکهلم قرار گرفت
آوریل
* دهها نفر از رهبران جنبش کارگری بریتانیا از مطالبات کارگران ایران حمایت کردند
* سازمانهای کارگری کانادا از مبارزات و مطالبات کارگران ایران حمایت کردند
* پاسخى به پرونده سازی کانون نویسندگان ایران
* به مناسبت اول ماه مه روز همبستگى جهانى کارگران!  اگر دنیا دست ما باشد ـ ـ ـ
* پیروزی کارگران بنادر استرالیا
مه
* اعتصاب عمومى کارگران دانمارک
* تلاشهای رژیم اسلامى علیه اپوزیسیون را در هم خواهیم شکست!
* اتحادیه کارگران دانمارک از مبارزات و مطالبات کارگران ایران حمایت کردند
ژوئن
* سقوط تا اعماق - در باره اظهارات اخیر نشریه "راه آزادی"
ژوئیه
* هدف وسیله را توجیه نمیكند  +  دریغ از یك جو شعور!
* ٢١ سپتامبر، روز اعتراض علیه جمهوری اسلامى
اوت
* حمایت اتحادیه های كارگری از از مبارزات و مطالبات کارگران ایران
* در ٢١ سپتامبر متحدانه به رژیم صد هزار اعدام اعتراض کنید!
سپتامبر
* به اتحادیه ها، تشکلها، رهبران و فعالین کارگری: صف مبارزه آزادیخواهانه علیه رژیم اسلامى ایران را تقویت کنید!
* تظاهرات سراسری حزب کمونیست کارگری ایران علیه جمهوری اسلامى در روز ٢١ سپتامبر
اكتبر
* جلسه ابراهیم یزدی در استکهلم توسط مخالفین جمهوری اسلامى به هم زده شد
دسامبر
* خاتمى رئیس دولت صد هزار اعدام مهمان رسمى کشور "حقوق بشر"
  خاتمى باید در یک دادگاه بین‌المللى محاکمه شود!

* به سفر خاتمى به فرانسه اعتراض کنید!
* ساکت ننشینید  - تروریسم رژیم اسلامى ایران را قاطعانه پاسخ دهیم!