حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ١٩٩٣-١٩٩٧


١٩٩٣
* تروریسم جمهوری اسلامی را محكوم كنید
١٩٩٤
* فرودستی زن تا كی
* از قربانیان جنگ فراموش شده دفاع كنید
١٩٩٥
* زنده باد كارگران فرانسه
* پیام به اعتصابیون فرانسه - جهان به شما خیره شده است
١٩٩٧
* حمایت بین‌المللى‌ از اعتصاب ‌کارگران ‌صنعت نفت
* اتحادیه‌های ‌کارگری به‌ رژیم ایران ‌هشدار مى‌دهند!
* در پاسخ به اظهارات مقامات جمهوری اسلامى: کمپین بین‌المللى حزب در دفاع از کارگران نفت ادامه خواهد یافت!
* حمایت بین‌المللى از کارگران نفت ایران ابعاد گسترده‌تری مى‌گیرد
* حمایت گسترده کارگران آمریکا از کارگران نفت در ایران
* برابری كامل حقوق زن و مرد، در همه وجوه زندگی، همه جا، همین امروز
* اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسى در اروپا خواهان اعزام هیئت به ایران مى‌شوند!
* حمایت گسترده اتحادیه‌های کارگری آمریکا از کارگران نفت ایران
* به سازمان‌‌های کارگری در سراسر جهان: از مبارزات کارگران نفت در ایران هرچه گسترده‌تر و فعالانه‌تر حمایت کنید!
* کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا خواهان آزادی کارگران دستگیر شد!
* رهبران و فعالین اتحادیه‌های کارگری آلمان از کارگران نفت ایران حمایت کردند
* اتحادیه‌های کارگری ترکیه جمهوری اسلامى ایران را محکوم مى‌کنند
* دهها نفر از رهبران و فعالین جنبش کارگری آمریکا خواهان آزادی فوری تمامى کارگران دستگیر شده نفت شدند!
* یک سازمان سیاسى ترکیه در حمایت از کارگران نفت ایران فراخوان تظاهرات داد!
* آرتور اسکارگیل رهبر سرشناس معدنچیان انگلستان و تعداد دیگری از اتحادیه‌های کارگری انگلستان خواهان آزادی فوری کارگران نفت زندانى در ایران شدند!
* به کمپین حزب کمونیست کارگری ایران در دفاع از کارگران نفت کمک مالى کنید!
* کنفدراسیون عمومى کار فرانسه (ث. ژ. ت) خواهان توقف سرکوب و آزادی بلافاصله تمام کارگران دستگیر شده‌در تهران‌و‌شهرستان‌ها شد!
* تظاهرات سراسری حزب کمونیست کارگری ایران در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامى
* هنوز تعداد قابل توجهى از کارگران نفت در زندانند!  اتحادیه سراسری کارگران آلمان با ١٠ میلیون عضو خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده نفت در ایران شد
* موضعگیری پارلمان اروپا در قبال سرکوب کارگران نفت توسط جمهوری اسلامى
* اتحادیه های کارگری در سراسر جهان خواهان آزادی فوری کارگران زندانى مى‌شوند
* اتحادیه‌های‌کارگری استرالیا بازداشت‌کارگران نفت ‌را‌ شدیدا محکوم کردند و خواهان برسمیت شناسى‌حق تشکل و اعتصاب برای‌کارگران ایران شدند
* سه نفر از رهبران پیشین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری عراق و سوریه طى نامه‌ای خطاب به اتحادیه‌های کارگری جهان عرب، از کارگران نفت ایران حمایت کردند!
* دهها نفر از رهبران اتحادیه‌ها و تعداد دیگری از اتحادیه‌های کارگری کانادا خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده و حق تشکل و اعتصاب برای کارگران ایران شدند!
* سندیکای نیروی کارگری فرانسه (اف او) خواهان آزادی کارگران دستگیر شده در ایران شد
* تعداد دیگری از اتحادیه‌های کارگری کانادا و دانمارک خواهان آزادی فوری کارگران زندانى در ایران شدند!
* کنگره کار کانادا خطاب به رفسنجانى: "دولت شما تصمیم دارد طوری رفتار کند که تنها سزاوار محکومیت بین‌المللى است."
* جمهوری اسلامى دو نفر از کارگران نفت را کشت! از سرنوشت تعداد دیگری از کارگران زندانى خبری در دست نیست!
* کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند به کمپین جهانى دفاع از کارگران نفت پیوست!
* ٢٢٠ نفر از رهبران و فعالین کارگری از ١٥ کشور جهان طى قطعنامه‌ای در همبستگى با کارگران نفت، خواهان آزادی کارگران زندانى و حق اعتصاب و تشکل برای کارگران ایران شدند!
* شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا خواهان آزادی کارگران دستگیر‌شده شد!
* فدراسیون سندیکائى متحد و فدراسیون سندیکائى پست و تلگراف و تلفن در فرانسه حمایت قاطع خود را از کارگران نفت اعلام کردند!
* فدراسیون کشوری صنایع شیمیائى فرانسه، خشم و اعتراض شدید خود را علیه سرکوب کارگران نفت به دولت ایران اعلام کرد!
* بیست سازمان کارگری در انگلستان، کانادا، و نروژ به کمپین حمایت از کارگران نفت پیوستند!
* کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ و تعداد دیگری از اتحادیه‌های استرالیا از‌کارگران‌نفت ایران‌حمایت کردند!
* هنوز دهها نفر از کارگران نفت در زندانند!
* اتحادیه‌های کارگری استرالیا در تظاهراتى علیه جمهوری اسلامی خواهان ‌آزادی ‌کارگران زندانى شدند!
* کارگران زندانى نفت بشدت شکنجه شده‌اند!  هنوز تعدادی‌ از‌ کارگران‌ در‌ زندان‌ و زیر ‌شکنجه ‌بسر میبرند!
* سازمانهای کارگری در سراسر جهان همچنان به حمایت از کارگران نفت ایران ادامه میدهند - صدها نفر از فعالین کارگری و رهبران اتحادیه‌های کارگری رژیم ایران را محکوم کردند!
* اول مه ٩٧: جشن‌های همبستگى با کارگران نفت ایران
* دهها كارگر معدن زغال سنگ در شمال ایران جان خود را از دست دادند
  چه كسی مسبب مرگ این كارگران است؟

* كلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند