حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ٢٠٠٦


ژانویه
* کارگران شیشه میرال جاده ساوه تهران را بستند
* ١٥٠ نفر از کارگران شرکت واحد در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع زدند
* جمعی از کارگران ایران خودرو و کارگران صنایع پتروشیمی ماهشهر از کارگران شرکت واحد حمایت کردند
* هزاران نفر از کارگران شرکت واحد خواهان آزادی اسانلو شدند و تشکیل سندیکا را حق خود دانستند
* در نتیجه تحصن کارگران شرکت واحد، خطوط اتوبوسرانی تهران یک ساعت متوقف شد
* برای آزادی اسانلو از زندان جمهوری اسلامی رانندگان شرکت واحد روز شنبه چراغ ماشین های خود را روشن میکنند
* کارگران شرکت واحد بدلیل پلمب شدن درب سندیکا قادر بر برگزاری جلسه امروز خود نشدند
*
نامه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری به جمهوری اسلامی
* چراع اتوبوسها برای آزادی اسانلو روشن شد
* جواد کفایتی، سیدرضا نعمتی پور و محمد نعمانی پور از کلانتری به پایگاه امنیت منتقل شدند
* امروز تهران در مقابل رژیم ایستاد
* سه نفر دستگیرشده شرکت واحد آزاد شدند اما دو نفر دیگر دستگیر شدند
* حمایت سازمانهای کارگری دنیا از کارگران شرکت واحد گسترش می یابد
* سندیکای واحد تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی گرفت
* پلاتفرم برای سازماندادن یک موج تعرض گسترده علیه جمهوری اسلامی در خارج کشور
* کارگران عسلویه و مردم فیض آباد سنندج از کارگران شرکت واحد حمایت کردند
* نامه های اتحاديه هاى کارگرى برای آزادى فورى منصور اسانلو هستند!
* فراخوان سازمان عفو بین الملل برای آزادی فوری منصور اسانلو
* دستگیری فعالین کارگری در شرکت واحد و پرونده سازی علیه آنها ادامه دارد
* نامه حمید تقوائی به كوفی عنان درباره آزادی اسانلو
* رودرروئی کارگران شرکت واحد با جمهوری اسلامی ادامه دارد
* جمهوری اسلامی مانع برگزاری مجمع عمومی کارگری شرکت واحد شد
* اعتراض کارگران شرکت واحد ادامه دارد
* اعتراضات كارگران به نپرداختن دستمزدها در كارخانه های مختلف
* کارگران شرکت واحد با پخش اطلاعیه ای خطاب به هیئت مدیره سندیکا، خواهان دست زدن به اعتصاب شدند
* جمع هائی از کارگران ٦ پتروشیمی در جنوب ایران از کارگران شرکت واحد حمایت کردند
* کارگران شرکت واحد تصمیم به اعتصاب مجدد گرفتند!
* اين تروريسم کور بايد قويا محکوم شود
* اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد به دادگاه احضار شدند
* اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد هنوز در دادسرای دادگاه انقلاب هستند
* ٨ نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد بازداشت شدند
* زنده باد جنبش همسبتگی با کارگران شرکت واحد!
* به احضارها و دستگیری ها باید پایان داده شود
* تصحیح یک خبر
* محل تجمعات کارگران شرکت واحد در مناطق دهگانه
* حکومت اسلامی دست به اقدامات پیشگیرانه میزند- کارگران متحد و مصمم برای اعتصاب آماده میشوند
* حداقل ٨ نفر دیگر از مسئولین سندیکا و فعالین کارگری دستگیرشدند
* سندیکای شرکت واحد طی نامه ای به سازمانهای کارگری در سراسر جهان خواهان گسترش حمایت آنها از مبارزه خود شد
* دهها نفر از کارگران شرکت واحد در منطقه ٦ دستگیر شدند
* جمعی از کارگران ایران خودرو و کارگران پتروشیمی های جنوب کشور بار دیگر از کارگران واحد و اعتصاب آنها حمایت کردند
* اعتصاب گسترده کارگران شرکت واحد از ساعت ٥ صبح شروع شده است
* اعتصاب کارگران واحد به شدت سرکوب شد
* بیانیه حزب درمورد اعتصاب کارگران واحد و سرکوب اعتصاب
* پیام حمید تقوائی به کارگران رزمنده شرکت واحد
* پیام کارگران زندانی واحد به رهبران اعتصاب - محکم به مبارزه ادامه دهید، نگران ما نباشید
* کودکان زندانی آزاد شدند اما آثار ضرب و شتم بر صورت نازنین شان باقی است
* عطا باباخانی و یوسف مرادی دستگیر شدند- ٣٠ نفر از کارگران واحد آزاد شدند
* در تجمع کارگران در منطقه ٦ دهها نفر دستگیر شدند
* کارگران شرکت واحد تصمیم گرفتند روز جمعه از حضور در محل کار خودداری کنند
* همسران و خانواده های کارگران شرکت واحد تصمیم به تجمع گرفتند
فوریه
*  شماری از همسران و اعضای خانواده های کارگران واحد علیرغم ممانعت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند!
* اعتراض برای برگرداندن همکاران به سر کار
* کارگران شرکت واحد امروز بر سر کار حاضر نشدند
* فردا شنبه ساعت ١٠ صبح مقابل دادگاه انقلاب
* پشتیبانی جهانی از کارگران شرکت واحد گسترش می یابد
* خانواده های کارگران زندانی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند
* باید از آزادی بیان پاسداری کرد! در حاشیه جنجال اسلامیست ها و چاپ کاریکاتورها
* مبارزه برای بازگشت به کار
* حسن محمدی از فعالین سندیکای شرکت واحد دستگیر شد
* ابراهیم گوهری عضو هيات مديره شرکت واحد دستگير شد
* راه پیشروی اتکا به توده کارگران است
* هنوز بیش از ١٢٠ نفر از کارگران شرکت واحد در زندان بسر میبرند
* کارگران شرکت تک سرام ذوب آهن اصفهان در اعتصاب به سر میبرند
* اعتصاب کارگران کشتی سازی "ایران صدرا" دو هفته است ادامه دارد
* هنوز بیش از ١٢٠ نفر از کارگران شرکت واحد در زندان بسر میبرند
* کارگران واحد در مقابل وزارت کار تجمع کردند
* ١٥ فوریه ٢٠٠٦ ادامه ١٥ فوریه ٢٠٠٣ است
* كارگران آزاد شده شركت واحد در برابر اداره كار دست به تجمع زدند
* ازنشستگان تهران از کارگران واحد حمایت کردند و خواهان حداقل حقوق ٥٠٠ هزار تومان شدند
* کارگران ایران خودرو، سنندج و کرمانشاه از فراخوان تظاهرات سازمانهای کارگری در دفاع از کارگران واحد پشتیبانی کردند
* گزارشی از تجمع امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی
* جمهوری اسلامی تحت فشار داخلی و جهانی تعداد دیگری از کارگران و فعالین سندیکا را آزاد کرد
* کارگران کرمانشاه با نصب پلاکاردهائی در سطح شهر از کارگران شرکت واحد پشتیبانی کردند
* همبستگی با کارگران شرکت واحد ادامه دارد
* اعتصاب طولانی و متحد کارگران ایران صدرا با موفقیت پایان یافت
* اعتراضات گسترده کارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده
* منصور حیات غیبی مجددا دستگیر شد
* کارگران پتروشيمي کرمانشاه با شروع اعتصاب دستمزدهاي خودرا گرفتند
* زنده باد ٨ مارس  - زنده باد آزادى زن
* سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان افزایش دستمزدها شد
* کارگران شرکت واحد با خواست بازگشت به کار دست به تجمع زدند
* کارگران شرکت واحد بار ديگر براي بازگشت به کار دست به تجمع اعتراضي زدند
مارس
* اعتصاب کارگران "نساجی تبریز" بعد از چهل روز پايان يافت
* هيچ کارگري نميتواند از تعيين دستمزدي نصف ميزان خط فقر خشمگين نشود!
* کارگران کشتی سازی ایران صدرا باز هم دست به اعتصاب زدند
* کارگران شرکت واحد باز هم دست به تجمع زدند
* کارگران کشتی سازی ایران صدرا حقوق ایام اعتصاب را گرفتند
* کارگران شيشه ميرال در اعتراض به نپرداختن دستمزدها کارخانه را آتش زدند
* کارگران "پارس تدبير فن" براي گرفتن دستمزدها اعتصاب کردند
* تجمع زنان به مناسبت ٨ مارس مورد حمله نيروهاي جمهوري اسلامي قرار گرفت
* اجتماع زنان در پارک دانشجو با هجوم وحشیانه نیروهای سرکوب مواجه شد
* تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد امروز نیز ادامه یافت
* کارگران ايران خودرو در اعتراض به پايين بودن پاداش آخر سال دست به اعتصاب زدند
* عليه تروریسم دولتی غرب، علیه تروریسم اسلامی بمیدان بیائید!
* هزار نفر از کارگران معدن زغال سنگ در کرمان دست به اعتصاب زدند
* حكم اخراج ٤٦ نفر از كارگران شركت واحد طي نامه اي به آنان ابلاغ شد
* اخباري از اعتراضات و مبارزات کارگران
* تجمع کارگران شرکت واحد در برابر دادسراي انقلاب اسلامي (اطلاعیه ١٢٨)
* تجمع کارگران شرکت واحد در برابر دادسراي انقلاب اسلامي (اطلاعیه ١٢٩)
* كارگران ايران خودرو به اعتراضات خود ادامه ميدهند
* جمهوری اسلامی جعفر عظیم زاده و ٣ نفر دیگر از کارگران را دستگیرو کمک مالی به کارگران واحد را مصادره کرد
* كارگران فرنخ و مه نخ در قزوين براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند
* اعتصاب كارگران مجتمع بزرگ پتروشيمي كرمانشاه به پیروزی رسید
* یعقوب سلیمی و ابراهیم مددی از زندان آزاد شدند
* ناصر زرافشان از زندان آزاد شد
* كارگران نساجي كاشان دست به تجمعي اعتراضي زدند
* ستار امینی و ٣ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد آزاد شدند
* نيروهاى انتظامى به اجتماع كارگران نساجى پوشش رشت حمله کردند
* افشين بهرامي از زندان آزاد شد
آوریل
* با پایان تعطیلات نوروز تجمعات اعتراضی کارگران از سر گرفته شد
* منصور حیات غیبی پس از چند روز اعتصاب غذا از زندان آزاد شد
* کارگران چهار کارخانه نساجي کاشان، متحدانه مبارزه خودرا به پيش ميبرند
* کارگران شرکت واحد بار ديگر در برابر اداره کار رژيم تجمع کردند
* تجمع امروز کارگران شرکت واحد به ٢٠٠ نفر رسید
* روز اول مه همه جا پرچم دفاع از کارگران واحد را برافرازید
* فراخوان اول مه ٨٥ - اول مه ٨٥ بايد روز نشان دادن عزم و اراده کارگران و همه مردم آزاده براي بدست گرفتن سرنوشت خود باشد
* اطلاعيه حزب کمونيست کارگرى ايران بمناسبت اول مه - سوسياليسم همين امروز!
* بيش از دو هزار كارگر و خانواده هايشان در آبشار خور به استقبال اول مه رفتند
* دستگیری و تعقیب فعالین کارگری را شدیدا محکوم میکنیم
مه
* علیرغم سرکوب و ممانعت توسط رژیم، کارگران مراسم های مستقل اول مه را برپا داشتند
* در مراسم های اول مه حداقل ١٣ نفر در تهران و ٤ نفر در سنندج دستگیر شده اند
* کارگران کرمانشاه به مناسبت اول مه دست به راهپیمائی زدند
* کارگران مانع سخنرانان خانه کارگر رژیم شدند و مراسم را بدست خود گرفتند
* اخباري از اعتراضات کارگران
* کارگران زندانی شرکت واحد امروز آزاد شدند
* گزارشهايي از اعتراضات کارگران
* ١٠٠٠ کارگرتجهيزات کشت و صنعت کارون وارد اعتصاب شدند
* تجمع اعتراضي کارگران نساجي غرب و صنايع پوشش گيلان
* موفقیتی برای سندیکای کارگران شرکت واحد:
  فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت با تقاضای عضویت سندیکای واحد موافقت کرد

* پرستاران کرمانشاه دست به اعتصاب زدند
* دهها نفر از كارگران ايران خودرو به دليل شركت در اعتصاب اخراج شده اند
* كارگران نساجيهاي كاشان به اعتصاب خود ادامه ميدهند
* تجمع اعتراضي كارگران صنايع الكتريك گيلان چند روز است ادامه دارد
* اخباري از اعتراضات كارگران در كارخانه هاي مختلف
* تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته شركت "ملاصدرا"
* کارگران پتروشیمی کرمانشاه خواهان بازگشت به کار نماینده خود شدند
* ناسيوناليسم پاسخ نيست! دامن زدن به نفرت قومي و ملي و مذهبي ممنوع!
* اخباري از اعتراضات كارگران در كارخانجات و مراكز مختلف
* فراخوان حزب کمونیست کارگری به مردم سراسر ایران - در محکومیت جنایات رژیم در شهرهای آذربایجان به میدان بیایید!
* قوم پرستان، چرخ پنجم جمهوری اسلامی هستند!
ژوئن
* اول ژوئيه؛ به ياد ژوبين عزيز در هاى گيت لندن اجتماع ميکنيم!
* تجمع اعتراضي كارگران بيكار شده شركت واحد مقابل اداره كار جمهوري اسلامي
* بیش از ٢٠٠٠ نفر در تهران علیه بیحقوقی زن تجمع کردند
* پیام به کارگران ایران: ما پرچم اعتراض شما را در سازمان جهانی کار برافراشتیم
* كارگران موقت ايران خودرو به استخدام رسمي شركت در آمدند
* اعتصاب ٣٠٠٠ كارگر كارخانه ايران ترانسفو وارد ياز دهمين روز خود شد
* ١٨ تير براى آزادی و برابری، "نه" به جمهوری اسلامی
* درمورد حضور قاتلین جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو
* ٣٠٠٠ کارگر ایران ترانسفو علیه شورای اسلامی
* اخباری از ادامه اعتراضات كارگران بیکار شده شركت واحد و آخرین تحولات مربوط به وضعیت منصور اسانلو
* اخباري از اعتراضات كارگران
ژوئیه
* کارگران اخراجی شرکت واحد: می خواهیم بدون تن دادن به هیچگونه تحقیر و فشاری به سر کار برگردیم!
* کارگران شرکت واحد فردا ١٨ تیر دست به تجمع میزنند
* کارگران شرکت واحد در تجمع امروز: ما سلول انفرادی نمیخواهیم حق مان را میخواهیم
* خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بايد منحل شوند!
* تجمع اعتراضي كارگران اخراجي شركت واحد مورد تهاجم نيروي انتظامي رژيم قرار گرفت.
* اطلاعيه حزب در باره بحران خاورميانه: پرده اى ديگر از جنگ تروريستها
* كارگران دستگير شده شركت واحد آزاد شدند
* ده روز اعتصاب كارگران پيمانكاري رضايي پتروشيمي غدير با موفقيت پايان يافت
* کشتار مردم لبنان توسط اسرائیل محکوم است! جنگ علیه مردم باید فورا متوقف گردد!
* اعتصاب کارگران پارس کیهان در روز چهارم با موفقیت به پایان رسید
* اعتصاب کارگران سيمان تاسوجه در سلیمانیه به خون کشيده شد
* شكايت كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد بين المللي و فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل به سازمان جهاني كار عليه جمهوري اسلامي
* به احضار ابراهیم مددی نایب رئیس سنديكاي كارگران واحد اعتراض کنید!
* جمهوری اسلامی قاتل اكبر محمدی است
* جلو جنایت دولت اسرائیل باید فورا گرفته شود
اوت
* در اعتراض به مرگ اکبر محمدی امروز در مقابل اوین تظاهرات شد
* روز جمعه در ایران و خارج کشور تی شرت قرمز بپوشید و یا با روبان یا کلاه قرمز
در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی شرکت کنید

* كارگران شركت واحد در برابر اداره كار تحصن کردند
* تحصن امروز کارگران واحد پایان یافت. تجمع و تحصن بعدی روز ۱۴ مرداد
* احمد باطبی باید فورا آزاد شود
* مراسم اکبر محمدی با استقبال وسیع مردم مواجه شد
* ایمان رضائی از خانواده اکبر محمدی در آمل دستگیر شد
* كارگران اخراجي شركت واحد امروز هم تحصن کردند
* کارگران واحد شب را در محل اداره كار سپري كردند
* کارگران واحد تحصن خود را پایان دادند اما اعلام کردند اگر تا فردا به خواستشان پاسخ داده نشود اعتراض را از سر خواهند گرفت
* اسانلو آزاد شد
* دو خبر در ارتباط با آزادی اسانلو
* جمهوری اسلامی حمله به زنان و جمع آوری آنتن های بشقابی را تشدید کرده است!
* مسئولین زندان با تقاضای باطبی برای مداوا مخالفت کردند
* تهاجم برای جمع آوری آنتن های بشقابی ناشی از استیصال رژیم است
* وضعیت جسمی احمد باطبی بشدت افت کرده است
* اعتصاب كارگران ايران خودرو ديزل ٢٠ روز است ادامه دارد
* فراخوان به همه کارگران در سراسر کشور در پشتیبانی از کارگران پرریس سنندج و تقویت یک اقدام مهم کارگری
* ۱۰ شهريور در خاوران اجتماع ميکنيم!
* گزارشی از اعتصاب کارگران پتروشیمی های کرمانشاه و ایلام
* بدنبال اعتصاب، یک ماه حقوق کارگران پتروشیمی کرمانشاه پرداخت شد
* تجمع امروز کارگران اخراجی واحد با قول و قرار برای برگزاری یک اجتماع اعتراضی دیگر در روز ۱۱ شهریور پایان یافت!
سپتامبر
* بيش از ٢٠٠٠ نفر ياد جانباختگان را در خاوران گرامي داشتند
* اعتراض كارگران ايران خودرو ديزل بيش از يك ماه است كه ادامه دارد
* رژيم اسلامى قاتل ولى فيض مهدوى است
* برسميت شناسى نمايندگان جنايتکار رژيم اسلامى موقوف! احمدى نژاد فاشيست بايد دستگير و محاکمه شود!
* تلاش برای نجات کبرا رحمانپور از اعدام و زندان
* مبارزات كارگران اخراجي شركت واحد ادامه دارد - به صندوق همبستگي مالي كارگران واحد كمك كنيد
* جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه باید فورا آزاد شود
* تجمع كارگران " مخمل و ابريشم" كاشان وارد دومين روز خود شد
* درباره سفر احمدى نژاد به ونزوئلا و کوبا
* جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه آزاد شد!
* پورمحمدى را به آمريکا راه ندادند!
* كارگران كاشی سمند دست به اعتصاب اخطاری زدند!
* به حمایت از تجمع كارگران اخراجی شركت واحد بشتابیم!
* تجمع اعتراضي كارگران" مخمل و ابريشم " كاشان ادامه دارد
* یک اتحادیه کارگری در استرالیا در نامه ای به مقامات جمهوری اسلامی خواهان لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور و پایان دادن به شلاق و سنگسار و سرکوب زنان شد
* اعدام سه جوان با بخشش بستگان مقتولین لغو شد! روحيه انتقام جوئى هيچ دردى را درمان نميکند
* نیروهای انتظامی مانع تجمع امروز مردم در مقابل سازمان ملل در تهران شدند
* كارگرانی كه ۹ ماه حقوق نگرفتند را مورد تهاجم وحشیانه قرار میدهند!
* كارگران "آما" مدیریت و کارگران چیت تهران کارفرما را اخراج کردند
* سه هزار كارگر كشت و صنعت كارون دست به اعتصاب نا محدود زدند
* به جنبش برای نقد کردن حقوقهای معوقه بپیوندید!
* اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تبريز و اعتصاب كارگران شركت پارس فن تدبیر در پتروشیمی كرمانشاه با موفقيت پايان يافت!
اكتبر
* تجمع صدها تن از معلمان در روز جهاني معلم در برابر ساختمان آموزش و پرورش
* اخباري از اعتراضات گسترده كارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده
* حزب کمونيست کارگرى حزبى علنى و باز است
* حقوقهای معوقه كارگران فورا پرداخت باید گردد!
* مراکز کار در جمهوری اسلامی كشتارگاه كارگران است! به ناامنی محیط كار باید پایان داد!
* اعتصاب متحدانه كارگران شركت كشت و صنعت كارون دومين روز خودرا پشت سر گذاشت
نوامبر
* مردم! در برابر تهاجم فاشيستي به كارگران و پناهندگان افغانستاني بايستيد!
* ٣٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون وارد پنچمین روز اعتصاب شدند  
* کارگران شرکت پارس تدبیر فن و پارس كیهان در پتروشیمی کرمانشاه وارد ششمین روز اعتصاب شدند
* كارگران كاغذسازي كارون شوشتر موفق به دريافت بخشي از حقوق معوقه خود شدند
* اعتصاب كارگران كشت و صنعت كارون ششمين روز خودرا پشت سر گذاشت
* قتل عام مردم نوار غزه توسط ارتش اسرائيل محکوم است!
* اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر با موفقیت پایان یافت
* حکم اعدام صدام حسين سنگ بناى جنايت و قتل عمد دولتی در عراق
* کارگران کاغذسازی کارون شوشتر دست به راهپیمائی اعتراضی زدند
* اعتصاب کارگران شرکت پارس کیهان و پارس ندبیر فن با موفقيت پايان يافت
* شورای تامین استان از کارگران کاغذسازی کارون شوشتر مهلت خواست
* رژیم اسلامی اجتماع کارگران و رانندگان اداره گمرک در بندر دیلم را به گلوله بست!
* عليه احکام بيدادگاههاى رژيم اسلامى در خوزستان
* كارگران كاغذسازی كارون شوشتر در مقابل مجلس اسلامی و دفتر احمدی نژاد دست به تجمع اعتراضی زدند
* اعتراضات كارگران در كارخانجات فرش پارس، پوشينه بافت، قوه پارس، و ايران صدرا
* غلامرضا غلام حسيني آزاد شد
* مبارزه متحد و طولانی مدت کارگران نساجی بروجرد
* کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر قدم دیگری کارفرما و دولت را عقب راندند
مبارزه در کشت و صنعت ادامه دارد

* در سالروز تشکيل حزب کمونيست کارگرى روی آوری به حزب و سوسیالیسم نیاز روز جامعه است
* جمهورى اسلامى قاتل توحيد غفارزاده است - دست اوباش سياسى و نظامى رژيم از دانشگاه کوتاه!
* اسانلو دستگیر شد، ابراهیم مددی مورد ضرب و شتم قرار گرفت
* پیام حمید تقوائی بمناسبت پانزدهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران
* فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل کمپینی را علیه دستگیری اسانلو شروع کرد
* اعتصاب در ایران خودرو دیزل و احضار و دستگیری تعدادی از کارگران
* اعتصاب کارگران پتروشیمی کارون با موفقیت پایان یافت
* کنگره کار کانادا نیز در نامه ای به خامنه ای خواهان آزادی فوری اسانلو شد
* زندانيان سياسي در گوهر دشت دست به اعتصاب غذا زدند
* از اعتراض متحدانه زندانیان سیاسی دفاع کنیم! زندانیان سیاسی در چندین زندان دست به اعتصاب غذا زدند
دسامبر
* کارکنان مترو تهران روز یکشنبه دست به تجمع اعتراضی میزنند
* یورش نیروهای انتظامی اتحادیه میهنی به فعالین سیاسی در کردستان عراق را محکوم میکنیم
* سه تن دیگر از مسئولین و فعالین سندیکای شرکت واحد دستگیر شدند
* دانشجویان تبریز با خواست آزادی، عدالت و برابری به استقبال ١٦ آذر رفتند
* زنده باد مبارزات كارگران علیه بیكار سازی!
* "سوسياليسم يا بربريت" انتخابى گريز ناپذير!
* مقابل بیكار سازیها باید مقاومت وسیع سازمان داد!
* سرود انترناسیونال در گرامیداشت پوینده و مختاری
* اطلاعیه درمورد استعفای اسماعیل مولودی و مساله نوید بشارت
* بدنبال هو کردن احمدی نژاد در تهران، دانشجویان شیراز و یزد هم دست به اعتراض زدند
* منصور اسانلو از زندان آزاد شد
* اطلاعیه حزب در رابطه با تشکیل فراکسیون "اتحاد کمونیسم کارگری"
* اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران به مناسبت اعدام صدام
* احمد باطبی عزیز: اعتصاب غذا روش مناسبی برای مبارزه نیست