حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال  ٢٠٠٥


ژانویه
* اعتراض مردم کرج به کمبود گاز
* پرستاران و دور جدیدی از اعتراض و مبارزه
* سازمانهای کارگری حمایت از کارگران نساجی را شروع کردند
* اخباری از مبارزات کارگری
* اتحادیه کارگران پست کانادا در نامه به خاتمى
* کارگران شاهو در سنندج آهنگى به کارگران نساجى کردستان تقدیم کردند
* مذاکرات امروز کارگران نساجى کردستان با موفقیت کامل کارگران به پایان رسید
* حمله مامورین رژیم در اصفهان به زنان و دختران و مقابله مردم
* کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى از کارگران نساجى کردستان اعلام پشتيبانى کرد
* تجمع اعتراضى پرستاران در مقابل مجلس، سرآغاز یک اعتراض گسترده است
* گزارشى از کارخانه نساجى کردستان بدنبال پیروزی اعتصاب
* کارگران ایران خودرو، پیروزی بعد از اعتصاب نساجى کردستان
* نامه اعتراضى کنگره کار کانادا به خاتمى در مورد کارگران نساجى کردستان
* مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از ١٠٠٠ کارگر را اخراج مى کند
* اخبای از اعتراضات و مسایل کارگری
* کارگران در مقابل کار قراردادی مقاومت میکنند
* تجمع اعتراضى پرستاران در مقابل سازمان مدیریت و برنامه
* کارگران پارس مینو خواهان افزایش دستمزد شدند
* یاد کارگران جانباخته خاتون آباد را گرامى بداریم!
* پیام به مردم آزاده کردستان به مناسبت برپائى با شکوه جشن کودکان
* سرکوب کارگران نساجى فومنات باید توسط همه مردم محکوم شود
* کارگران ایران خودرو بیاد کارگران جانباخته خاتون آباد به مدت ٥ دقیقه دست از کار مى کشند!
* اعتصاب معلمان دزفول با تهدید و ارعاب حکومت اسلامى مواجه شده است
* اخباری از مسائل و مبارزات کارگری
* کارگران رینگ سازی مشهد از آخر دیماه در اعتصاب بسر مى برند!
* صعود به قله توچال و کلون بستک تهران در گرامیداشت یاد کارگران شهر بابک
* درباره اعتصاب در کارخانجات صنعتى پارس مینو و مذاکرات کارگران و مدیریت
* اعلام همبستگى با کارگران نساجى فومنات
* اخباری از اعتصابات کارگری
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
فوریه
* کارگران چند کارخانه در تهران و کرج از کارگران نساجى کردستان حمایت کردند
* اخباری از اعتصابات کارگری
* شورای کارگران ونکوور به جمهوری اسلامى اعتراض کرد
* حمایت از کارگران نساجی کردستان و نمایندگان آنها شیث امانی و فرشید بهشتی زاد ادامه دارد
* فعالین اول مه سقز باید بى قید و شرط آزاد شوند
* اعتصاب در کشت و صنعت نیشکر فارابى در اهواز
* اعتصاب ٦٠٠ کارگر معدن البرز غربى پس از گذشت ٢٠ روز همچنان ادامه دارد!
* تحت حاکمیت اسلامى برف و سرما نیز از مردم قربانى میگیرد!
* دو کارگر بر اثر فروکش خیابان مدفون شدند!
* اخباری از اعتراضات گسترده کارگران، معلمان و پرستاران
* هشدار به سازمان مجاهدين در رابطه با حمله نظامى احتمالى آمريکا به ايران
* اعتصاب معلمان در آبادان، اهواز، دزفول، بهبهان و همدان
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* کارگران کشت و صنعت دشت مغان دست به تجمع زدند
* مردم محروم روستاهاى اطراف زرند کرمان قربانى زلزله شدند
* جعل و تحریف اسناد حزب کمونیست کارگری ایران محکوم است
* ١٠٠٠ نفر از کارگران بازنشسته نفت آبادان تجمع کردند
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* کارگران کاشى اصفهان دست به تجمع زدند
مارس
* اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگری
* دستگیری و جریمه كارگران ممنوع!
* کارگران کارخانه فیلور کارخانه را تحت کنترل خود در آوردند
* اعتصاب در راه آهن تهران
* روز ٨ مارس را بدون حجاب برگزار کنیم!
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* مردم اصفهان دختر دستگیر شده را آزاد کردند
* اخراج و بیکارسازی چندین هزار کارگر کشت و صنعت مغان را تهدید مى کند
* در هشت مارس خواهان لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور و آزادی فوری او شویم
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* کارگران فیلور همچنان کارخانه را در کنترل خود دارند
* توطئه کارفرما در کارخانه پارس خودرو
* اعتصابات کارگری مرتبا گسترش مى یابد
* مبارزه کارگران کاشى اصفهان ادامه دارد
* گزارشى از تجمع در پارک لاله تهران
* مردم ارومیه چند دختر را از چنگ نیروهای رژیم درآوردند
* اعتراض کارگران ماشین سازی اراک
* بزرگداشت ٨ مارس در برخى شهرهای ایران
* اعتصاب معلمان در تهران و کرج و تجمع در مقابل مجلس
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* یک موفقیت برای کارگران کاشى اصفهان
* اخباری از اعتراضات کارگری و مردم زحمتکش
* مردم کرند و روانسر روز جهانى زن را گرامى داشتند
* اعتراض پرستاران و کارکنان بیمارستان و پرسنل درمانى بندرعباس
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* علیه آدم ربائی جممهوری اسلامی
* مردم کرمانشاه! در مقابل حمله به دستفروشان قاطعانه و متحد بایستید!
* اعتراض معلمان در دزفول، کردستان و خرم آباد
* کارگران ایران خودرو موفق شدند همکاران اخراجى خود را به سر کار بازگردانند
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* افزایش ١٦ هزار تومانى دستمزدها را کارگران نخواهند پذیرفت
* دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد بشوند
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* مراسم بزرگ گرامیداشت جانباختگان در خاوران
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* علیه آدم ربائی جمهوری اسلامی
آوریل
* دولت و کارفرما در مقابل صدمات کارگران در محیط کار مجرم و مسئولند
* قاتلین و شکنجه گران زهرا کاظمى باید در دادگاهى بین المللى محاکمه شوند
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* دور دیگری از اعتراض و مبارزات معلمان آغاز میشود
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* اخباری از مبارزات و مسائل کارگری
* اول مه روز اعتراض، روز تظاهرات و تجمع، روز نه به محرومیت و بى حقوقى
* اخباری از اعتراضات و اعتصابات کارگری
* "نه" به جمهوری اسلامى، "نه" به قوم پرستى!
* یا سوسیالیسم یا بربریت!  در اول مه پرچم آزادی و رفاه جامعه را برافرازیم!
* بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران پیرامون خیزش در شهرهای خوزستان
* کارگران کارخانه فیلور با خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان وارد اعتصاب شدند
* در حمایت از مردم شهرهای خوزستان
* اولین مراسم اول مه در آبشار خور برگزار شد
* تبریز، تحرک وسیع کارگران و جوانان به مناسبت اول مه
* ١٥٠٠ کارگر کشتى سازی بهشهر با امضای طومار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان به استقبال اول مه رفتند
* تجمع اعتراضى معلمان در مقابل مجلس اسلامى در آستانه روز جهانى کارگر
* اخباری مربوط به شعار نویسى و پخش اطلاعیه های اول مه در برخى شهرهای ایران
مه
* کارگران پتروشیمى کرمانشاه اول مه را گرامى داشتند
* تجمع استادیوم ورزشى آزادی به تظاهرات علیه رفسنجانى تبدیل شد
* در میتینگ اول مه کرمانشاه و علیرغم فضای بشدت پلیسى دو هزار نفر شرکت کردند
* در چندین نقطه تهران مراسم های اول مه برگزار شد
* در چند کارخانه در اهواز و آبادان و ماهشهر کار تعطیل شد و مراسم های اول مه برگزار شد
* کارگران پالایشگاه نفت اصفهان دست از کار کشیدند و اول مه را گرامى داشتند
* اعتراضات کارگران چندین مرکز تولیدی و معلمان
* اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری
* دو کارگر دستگیر شده، پرویز سالاروند و صادق امیری فورا باید آزاد شوند
* اعتراض رانندگان اتوبوسهای شهاب خودرو در تهران
* اعتراض رانندگان اتوبوسهای شهاب خودرو در تهران ادامه دارد
* چند خبر از اعتراضات کارگری
* چماقداران خانه کارگر و شوراهای اسلامى را باید از کارخانه ها بیرون انداخت
* کارگران ریسندگى و بافندگى کاشان علیه نپرداختن دستمزدها دست به اعتراض زدند
* کارگران نساجى پارس ایران رشت بخشى از دستمزدهای معوقه خود را دریافت کردند
* دستگیرشدگان تظاهراتهای شهرهای خوزستان باید فورا آزاد شوند!
* ٢ ژوئیه؛ های گیت لندن
، به یاد ژوبین عزیز اجتماع میکنیم!
* اطلاعيه حزب کمونيست کارگرى در مورد اعلام انتشار آثار منتشر نشده منصور حکمت از جانب منشعبين
* کارگران پتروشیمى ماهشهر امروز دست به تحصن و اعتراض زدند
* مضحکه انتخاباتى را به شکستى برای رژیم اسلامى تبدیل کنیم!
* پتروشیمى ماهشهر: اعتصاب گسترش مى یابد
* کارگران پتروشیمى ماهشهر در نامه ای خطاب به سایر کارگران و مردم خواهان حمایت از اعتصاب خود شدند
* چند خبر از اعتراض و مبارزه کارگری
* ٦٠٠ نفر از کارگران در کرمانشاه طومار دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کردند
* گزارشى از اعتراض رانندگان تاکسى در کرمانشاه
* صادق امیری آزاد شد
* کارگران پتروشیمى ماهشهر کار را از سر گرفتند اما تا ٥ خرداد التیماتوم دادند
* بازجوئى، تهدید و بازداشت فعالین کارگری را محکوم میکنیم
* کارگران پتروشیمى ماهشهر خود را برای یک اعتصاب بزرگ آماده میکنند
* اخباری از مبارزات کارگران در اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزدها
* "دادگاه" رژیم اسلامى فاقد صلاحیت است!
* وریا درودی سه شنبه شب در شهر کامیاران دستگیر شد
* چند خبر از اعتراض و مبارزه کارگری
* خبری از اعتراض و مبارزه کارکنان سازمان چای گیلان
* کارگران پتروشیمى ماهشهر پیروز شدند
* پرویز سالاروند، کارگر ایران خودرو آزاد شد
ژوئن
* اعتصاب به تمام قسمت های پتروشیمى ماهشهر گسترش یافته است
* کارگران نازنخ قزوین و خانواده هایشان را شلاق زدند
* دیشب خیابانها در دست مردم بود
* کارگران بازنشسته ذوب آهن دست به تجمع اعتراضی زدند
* اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگری
* هزاران نفر در تهران علیه جمهوری اسلامی و قوانین ضد زن اعتزاض کردند
* جمهوری اسلامی عامل بمب گذاری های اخیر در شهرهای ایران است
* ناصر زرافشان و همه زندانیان سیاسى فورا باید آزاد شوند!
* به نجات جان اعتصاب غذا كنندگان برخيزيم!
* خطاب به مردم آزادیخواه در سراسر جهان
* شب قبل از مضحکه انتخابات در سراسر کشو به خیابان ها بیائیم
* در نقاط مختلف تهران تظاهرات جریان دارد
* کلیه دستگیرشدگان تظاهرات ٢٦ خرداد باید فورا آزاد شوند
* چماقداران اسلامی به متحصنين در مقابل زندان اوين حمله کردند
* سه شب گذشته در کرمانشاه حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است
* چندین اجتماع اعتراضی در تهران برپا شد- صندوقها در سراسر کشور خلوت بود
* در سالروز ٣٠ خرداد ٦٠ ادای احترام به جانباختگان و براى آزادى کلیه زندانيان سياسى!
* دور اول مضحکه انتخابات رژیم شکست خورد، دور دوم را به  شکست سنگین تری تبدیل میکنیم
* اخباری از مبارزات و مسائل کارگری
* بیش از هزار نفر از کارگران پتروشیمی ماهشهر طومار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کردند
* جمهوری اسلامی دور دوم مضحکه را تحت حکومت نظامی برگزار میکند
* مضحکه انتخابات و کودتای مخملى جناح راست!
* اخباری از اعتراضات کارگری
* با یک هیجده تیر باشکوه در داخل و خارج ضربات کاری تری به جمهوری اسلامی وارد کنیم 

* سرمایه داری جنایت دیگری آفرید! سه کارگر کشته شدند!
ژوئیه
* جنایت اسلامیها در لندن را محکوم میکنیم
* ۳ هزار گارگر  کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان  در اعتصاب بسر می برند!
* چند خبر از اعتراضات کارگری برای گرفتن دستمزدهای معوقه
* زندانی سیاسی آزاد باید گردد - در تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی شرکت کنید
* تظاهرات امروز تهران، مردم در برابر حکومت اسلامی
* حداقل دستمزد ٤٥٠ هزارتومان فورا
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* کارگران قربانی شرایط ناامن کار شدند!
* در باره مرگ دو کارگر در کرمانشاه
* اعتراض پرستاران در کرمانشاه
* کارگران ایران خودرو: اعتصاب برای ٤٥٠ هزار تومان!
* لعن و نفرین بر نظام ضد انسانی سرمایه داری!
* پلاکاردهاى ٤٥٠ هزار تومان پايه دستمزد در خيابانهاى کرمانشاه
* تحرک عظیم کارگری برای افزایش دستمزد
* اعتراضات و مبارزات کارگران برای گرفتن حقوقهای معوقه و علیه اخراج
* کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان به طرف تهران در حال راهپیمایی هستند
* پيام حميد تقوائى به کارگران مبارز نساجى کاشان
* خطاب به کارگران و مردم تهران: به استقبال کارگران کاشان بروید
* اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگری
* سوانح محیط کار بیداد می کند
* احتمال همه گیر شدن دور دیگری از اعتراض و اعتصاب پرستاران
* تعرض حکومت به مدافعین آزادی زندانیان سیاسی را وسیعا محکوم کنید!
* اعلام حمایت کارگران ایران خودرو از کارگران اخراجی شرکت واحد
* اعتصاب در کارخانه کاشی اصفهان
* دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در اهواز باید فورا آزاد شوند
* کارگران کاشان موفق به دریافت بخشی از حقوقهای معوقه خود شدند
* اعتراض کارگران پشم بافی آسیا در کرمان توسط رژیم سرکوب شد
* اخباری از مبارزات و مسائل کارگری
* خود کشی کارگر معدن "قلعه زری" بیرجند سند دیگری بر جنایت سرمایه داری و حکومت اسلامی
* اعتراض کارگران یخچال سازی لرستان به نپرداختن دستمزدها  سرکوب شد
* اخباری از مبارزات و مسائل کارگری
اوت
* وقت کارزار ميليونى براى شکستن در زندانهاست
* به دفاع از مبارزات حق طلبانه مردم در شهرهای کردستان برخیزید
* یکشنبه ١٦ مرداد نقطه عطفی در مبارزه آزادیخواهانه مردم کردستان
* مردم سلیمانیه دست به تظاهرات در دفاع از مردم شهرهای کردستان ایران زدند
* کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان هفتمین هفته از اعتصاب خود را پشت سر میگذارند
* اعتصاب در کشت و صنعت کارون وارد چهارمین روز خود شد!
*
به چایکاران گیلان! با اتحاد حقوق خود را از حلقوم سرمایه داران و رژیم اسلامی بیرون بکشید
* مدیریت نساجی کاشان وعده داد که تمام طلبهای کارگران را تا فردا می پردازد
* اعتراض ۵۰۰ کارگر اخراجی کارخانه تولید شکر اهواز
* ۲۰۰۰ کارگر اعتصابی در کشت و صنعت کارون پیروز شدند
* اگر میخواهید!
* خبری از جان باختن یک کارگر و چند خبر از اعتراضات کارگران
* ٦٠٠ نفر دیگر از کارگران پتروشیمی ماهشهر طومار ٤٥٠ هزارتومان حداقل دستمزد را امضا کردند
* قانون اساسی مورد بحث در عراق نسخه یك قهقراست
* "خاوران" از بين بردنى نيست
* دستمزدهای پرداخت نشده و اخراج موضوع اعتراض بخشهای مختلف كارگران
* تجمع صدها نفر از  کارگران نازنخ قزوین  در مقابل دفتر ریاست جمهوری رژیم
سپتامبر
* کارگران کوره پزخانه هاى خدا بنده به اعتراضات خود ادامه ميدهند
* اخبارى از مسائل و اعتراضات کارگران
* گورستان خاوران امروز محل تجمع صدها نفر از مردم بود
* اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگری
* در تهران رانندگان شركت واحد به اعتراض چراغهای اتوبوسها را روشن كردند
* دستمزدهای پرداخت نشده موضوع اعتراضات بخشهای مختلف كارگران
* پرسی گاز: مبارزه کارگران ادامه دارد
* یاد پیمان رضی لو کارگر ایران خود را در سالروز جانباختن او گرامی بداریم
* کمپین علیه دادگاههای شریعه در کانادا پیروز شد
* كارگران دوده صنعتی ساوه مدیر عامل و معاون او را به گروگان گرفتند
* اعتراضات كارگران لوله سازی خوزستان ادامه دارد
* ١١ كارگر معدن زرند كرمان در اثر سودجویی كارفرما كشته شدند
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* نیروهای رژیم به تجمع اعتراضی کارگران ایران پویا حمله کردند.
* لجن پراكنی و افترا علیه رهبران حزب كمونیست كارگری ایران محكوم است
* اعتصاب كارگران شركت زها صنعت در پتروشیمی ماهشهر
* شما مستقیما مسئول هستید! در پاسخ به مدیر وبلاگ کردستان مدیا
* پيام حميد تقوائي به دانشجويان بمناسبت آغازسال تحصيلي
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* اعتراضات در ایران خودرو علیه انحلال بخش كنترل كیفیت ادامه دارد
* اخباری از اعتراض کارگران و معلمان
* اعتصاب و اعتراض بزرگ ۱۵۰۰  کارگر شرکت "مه نخ" و "سر نخ" قزوین
* افترا و لجن پراكنی علیه منصور حكمت محكوم به رسوایی و شكست است
* كارگران معدن "باب نیزو" قربانی یك جنایت آشكار
* اعتراضات كارگران به نپرداختن دستمزدها
* توطئه های اخیر وزارت اطلاعات علیه حزب کمونیست کارگری
* كارگران قراردادی پتروشیمی بیستون دست به اعتصاب زدند
اكتبر
* اخباری از اعتراضات كارگران در كارخانه های مختلف
* ٧٠٠ کارگر لاستیک سازی "بارز"کرمان به كارفرما اولتیماتوم دادند
* روز جهانی معلم با تجمعات معلمان گرامی داشته شد
* روز جهانی كودك در تهران با یك راهپیمایی با شكوه برگزار شد
* چند خبر از اعتراضات و مبارزات كارگران برای گرفتن دستمزدهای معوقه
* مریم نمازی بعنوان سکولاریست سال شناخته شد
* اعتراضات كارگران برای گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده
* از رانندگان شركت واحد وسیعا حمایت كنید
* تروريسم و آدمکشى را محکوم کنيد!
* مجموعه ای از اعتراضات كارگري در يك هفته اخير
* تجمعات اعتراضي كارگران نازنخ٬ مه نخ و فرنخ در قزوين
* كارگران ناز نخ قزوين در برابر دفتر رئیس جمهور اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند
* کارگران پتروشیمی بیستون کرمانشاه دست به اعتصاب زدند
* نه به آپارتايد جنسى!
* اخباری از اعتراضات گسترده كارگران در كارخانه های مختلف
* اعتصاب ١٦٠٠ كارگر كشتی سازی و صنایع فراساحلی وارد دومین روز شد
* اعتراضات كارگری در كارخانجات مختلف
نوامبر
* نامه اعتراضی خانواده قلی زاده، كارگری كه دست به خودكشی زد
* اعتراض جمعی و همزمان كارگران چهار كارخانه و معلمان حق التدریس در برابر مجلس اسلامی
* درگيرى مردم و نيروهاى رژيم در شوشتر
* شرایط نا امن كار بازهم از كارگران معدن در كرمان قربانی گرفت
* اخباری از اعتراضات كارگران در كارخانه های مختلف طی هفته آخر آبان
* زنده باد ١٦ آذر روز مبارزه برای آزادی و برابری، روز مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی
* از دانشجویان برای بیرون انداختن زنجانی حمایت کنید
دسامبر
* زنده باد ۱۶ آذر روز آزادی و برابری! پیام حمید تقوائی بمناسبت شانزدهم آذر
* ١٠ نفر از کارگران معترض پتروشیمی ماهشهر دستگیر شدند
* جنایتکاران اسلامی جوانی را با طپانچه کشتند و صد نفر را دستگیر کردند
* اعلام تعطیل شهر تهران و حکومت نظامی در اطراف دانشگاه ترس رژیم را از آمادگی مردم برای اعتراض در ١٦ آذر عیان کرد
* تهاجم به دفتر حزب كمونیست كارگری چپ عراق در بغداد محكوم است
* ٢٠٠٠ کارگر ایران خودرو دست به اعتصاب زدند
* كارگران شركت فرنخ و مه نخ قزوین دست به راهپيمايي زدند
* راهپيمايي كارگران "ايران برك" رشت در تهران
* اخباري از اعتراضات كارگران در مقابل نپرداختن دستمزدها و اخراجها
* اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری
* رانندگان شرکت واحد تهران دست به اعتصاب قدرتمندی زدند
* ٧ نفر از دستگیرشدگان شرکت واحد آزاد شدند- تعداد بیشتری در اعتصاب امروز دستگیر شدند
* اتحادیه خدمات عمومی شاخه "نیو ساوت ویلز" در استرالیا: به پیگرد فعالین کارگری خاتمه دهید!
* اعتصاب رانندگان شركت واحد صبح امروز پایان یافت
* حمایت گسترده از اعتصاب رانندگان شركت واحد
* کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای واحد را به شدت محکوم کرد!
* جمعی از رانندگان شركت واحد در مقابل زندان اوین تجمع کردند
* حمایت شما تعیین کننده است - با تمام قوا از کارکنان شرکت واحد حمایت کنید
* ٦ نفر از دستگیرشدگان شرکت واحد آزاد شدند - منصور اسانلو همچنان در زندان است
* پیام حمید تقوائی به کارگران شرکت واحد
* قدم بعدی چیست؟ فراخوان حزب کمونیست کارگری به کارگران شرکت واحد
* ١٥٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد خواهان آزادی منصور اسانلو شدند
* کارگران واحد در چندین منطقه تهران دست به تجمع زدند
* تعدادی از مراکز کارگری در ایران از کارگران شرکت واحد حمایت کردند
* مبارزات کارگران یخچال سازی لرستان و پارسیلون ادامه دارد
* مذاکره کارگران شرکت واحد درمورد اسانلو بی نتیجه ماند
* پیام همبستگی کارگران نساجی کردستان به کارگران شرکت واحد

l