حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ٢٠٠٣


ژانویه
* مردم اهواز در مقابل سرکوبگران اسلامى!
* جمهوری اسلامى عامل و مسئول مستقیم کشتار زندانیان گرگان!
* این ماشین جنایت را باید در هم کوبید!
* ادامه اعتراضات کارگران قند میاندوآب
* کارگران آذرشهد ارومیه دست به تجمعى اعتراضى زدند
* اخراج شماری از کارگران ریسندگى کرمانشاه با اعتراض جمعى روبرو شد!
* نگذارید این جوانان اعدام شوند! این ماشین جنایت را باید درهم کوبید!
* جمهوری اسلامى کارگران معترض شهرداری را محاکمه میکند!
* آتش سوزی زندان گرگان و "دادگاه" جمهوری اسلامى!
* نه به جنگ آمریکا علیه عراق!
* کنار گذاردن کارگاههای ده نفره از قانون کار
* اطلاعیه مراسم سالگرد درگذشت منصور حکمت
* کارگران نساجى نختاب تبریز در اعتصاب بسر میبرند
* اعتراض ١٠٠٠ نفر از کارگران سیمین اصفهان
فوریه
* اعدام ها در ایران ادامه دارد  - صدای اعتراض خود را بلند کنید!
* ما دستمزدمان را میخواهیم نه دهه فجر
* ادامه اعتصاب تا پرداخت کامل دستمزدمان!
* مبارزه و اعتصاب معلمان ادامه دارد!
* درگیری نیروهای انتظامى با کارگران اعتصابى نخ تاب
* مردم شرافتمند جهان ورق را به زیان قلدری آمریکا برگرداندند
* ٨ مارس علیه حجاب اجباری، علیه آپارتاید اسلامى به خیابان بیائید!
* زنده باد ٨ مارس روز جهانى زن‌!  "آزادی زنان معیار آزادی جامعه است"
* اخطار بزرگترین اتحادیه های کارگری بریتانیا به تونى بلر
* تجمع اعتراضى کارگران نساجى رحیم زاده
* پاسخ مردم به مسخره بازی "انتخابات شوراها" گسترش اعتراض خود علیه جمهوری اسلامى است
* همزمان با سفر هیات سازمان ملل به ایران جنایات جمهوری اسلامى علیه زندانیان سیاسى ادامه دارد
* از اعتراض خانواده های زندانیان سیاسى حمایت کنید
* تجمع اعتراضى کارگران شرکت آذر شهد ارومیه علیه اخراج
* وحشت رژیم از تجمع خانواده های زندانیان سیاسى
* تجمع خانواده های زندانیان سیاسى در مقابل هتل محل استقرار هیات سازمان ملل
* مضحکه "انتخابات شوراها" را باید به شکست کشاند !
* خفت و شکستى دیگر برای جمهوری اسلامى
مارس
* تظاهرات کارگران نختاب و کارخانه تومات تبریز
* شکست حکومت پیروزی ما است!
* تهاجم سرکوبگران به صفوف کارگران نختاب و تومات تبریز
* زنده باد ٨ مارس روز جهانى زن‌!
* اعتصاب کارگران سد کارون و راهپیمایى کارگران تلار قائمشهر
* پیام حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت ٨ مارس
* حزب کمونیست کارگری در ایران به استقبال گرامیداشت روز جهانى زن رفت
* برگزاری مراسم ٨ مارس در کرمانشاه
* توزیع گسترده اطلاعیه های حزب و سازمان جوانان کمونیست به مناسبت ٨ مارس
* اخبار دیگری از مراسمهای ٨ مارس
* هشت مارس روزی شاد و با شکوه در تهران
* گرامیداشت با شکوه روز جهانى زن در سنندج
* درگیری جوانان با بسیجیان در میدان محسنى تهران
* صفوف میلیونى کارگران علیه جنگ
* اعتصاب و تحصن کارگران سامیگو در همدان
* رانندگان شرکت واحد کرمانشاه اعتصاب کردند!
* تظاهرات هماهنگ کارگران نساجیهای اصفهان مقابل استانداری
* سوسیالیسم، بیش از هر‌زمان نیاز بشریت امروز است!
* شادی مردم عزای جمهوری اسلامى
* حمله آمریکا به عراق  - فاجعه انسانى عظیمى در شرف وقوع است
* جهان علیه جنگ افروزی حکومت آمریکا
* اطلاعیه حزب درباره حمله آمریکا به عراق
* جهان به جنگ افروزی حکومت آمریکا نه میگوید!
* کارگران علیه جنگ
* مارش عظیم جهانى علیه جنگ افروزی آمریکا
* مرحله جنایت جدید در جنگ  - محاصره و جنگ شهرها باید فورا توقف شود
* نماز جمعه و "تظاهرات ضد جنگ"
* مبارزه معلمان برای تحقق خواستهایشان ادامه دارد
* کارگران جهان به اعتراضات ضد جنگ شدت میدهند!
* تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان بى وقفه ادامه دارد!
آوریل
* اعتصابات و تظاهرات در یونان و قبرس و نامیبیا و آمریکا
* اعتراضات کارگران علیه اخراج ها
* تظاهرات و راهپیمایى ٢٠٠٠ تن از کارگران چیت سازی بهشهر
* اطلاعیه حزب درباره سقوط بغداد توسط نیروهای نظامى آمریکا
* کارل مارکس در تظاهرات های ضد جنگ مى درخشید!
* اطلاعیه حزب درباره تعرض نظامى آمریکا و عواملش به مقرهای سازمان مجاهدین خلق
* گرامى باد اول ماه مه
* سازمان مجاهدین خلق با یک فاجعه انسانى در عراق روبروست
* اطلاعیه حزب در مورد خواست جمهوری اسلامى از آمریکا برای تحویل دادن رهبران سازمان مجاهدین خلق
* تظاهرات کارگری در بهشهر ادامه دارد!
* کارگران بهشهر پیشنهاد دولت را با قاطعیت رد کردند!
* اعتراضات به نپرداختن دستمزدها گسترش مى یابد
* حکومت نظامى در بهشهر
* گشایش دفاتر علنى حزب کمونیست کارگری عراق در بغداد و چند شهر دیگر عراق
* نامه سرگشاده مریم نمازی به دولت اردن در مورد پناهندگان ایرانى سرگردان در مرز اردن
* کمپین در دفاع از پناهجویان مستقر در مرز اردن ادامه دارد!
* "الشیوعیه العمالیه" نشریه حزب کمونیست کارگری عراق وسیعا در بغداد و دیگر شهرهای عراق پخش شد
* آزادیخواهان، مردم انساندوست در چهارگوشه جهان، طرفداران رهائى مردم عراق
* تجمع اعتراضى کارگران مبلیران
* کودکان، اسرای جنگى ارتش آمریکا  - جلوی این توحش را باید گرفت!
* تجمع اعتراضى کارگران شرکت گیلان پاکت
* میتینگ حزب کمونیست کارگری عراق در میدان فردوس بغداد
* تجمع اعتراضى کارگران کارخانه رحیم زاده اصفهان
* فراخوان اعتصاب از جانب معلمان
* قلدری آمریکا بر مردم عراق موقوف!
* آلوده کردن فضای سیاسى اپوزیسیون در خدمت رژیم اسلامى است!
* حرکت اعتراضى کارگران شهرداری تهران
* پرستاران: اعتراض به دستمزد پایین
مه
* اول مه امسال در ایران جلوه ای از آگاهى کارگران
* روز جهانى کارگر در سراسر جهان گرامى داشته شد
* کارگران در اطراف کرج اول مه را جشن گرفتند
* اعتصاب بزرگ و سراسری معلمان
* کارگران چندین کارخانه اول مه را در کنار آبشار کندور جشن گرفتند
* برگزاری تجمعات متعدد اول مه در تهران
* معلمان تهدید به اعتصاب و خودداری از گرفتن امتحانات کردند!
* تظاهرات کارگران چیت سازی بهشهر!
* به دستگیری معلمان اعتراض کنید!
* فیلتر کردن اینترنت محکوم به شکست است!
* تظاهرات کارگران بهشهر راهها را بند آورد!
* کشته و زخمى شدن شمار زیادی از سربازان در قزوین
* تعرضات اخیر جمهوری اسلامى را باید در هم شکست
* جنایت تروریستها در ریاض را محکوم کنید!
* اعتصاب ده روزه کارگران کوره پزخانه های تبریز
* کارگران چیت بهشهر در درون کارخانه تحصن کردند!
* کارگران چیت بهشهر به تحصن و اعتصاب غذا ادامه میدهند!
* از کارگران چیت بهشهر حمایت کنید
* بشریت باید در برابر قطبهای ترور قاطعانه بایستد!
* کارگران بهشهر تمام دستمزد خود را میخواهند!
* حمایت بین المللى از کمپین حزب در دفاع از کارگران بهشهر شروع میشود
* حمایت بین المللى از کارگران چیت بهشهر ادامه دارد
* فدراسیون اتحادیه های کارگران نفت نروژ جمهوری اسلامى را شدیدا محکوم کرد
* با اعتصاب دو روزه کارگران چوب نکا علیه اخراج کارفرما عقب نشست
* چهار نفر از کارگران اعتصابى چیت بهشهر را خطر مرگ تهدید میکند!
* حمایت چند تشکل و اتحادیه کارگری کانادا از کارگران چیت بهشهر
ژوئن
* پنج تن از کارگران چیت بهشهر را خطر مرگ بطور جدی تهدید میکند
* کنگره کار کانادا با دو و نیم میلیون عضو از کارگران بهشهر پشتیبانى کرد
* حمایت بین المللى از کارگران چیت بهشهر ادامه دارد!
* پیام به مردم آزادیخواه : ١٨ تیر روز "نه" به جمهوری اسلامى، روز برافراشتن پرچم آزادی و برابری است
* اعتصاب ماشین سازی های اراک و کرمان برای افزایش دستمزد آغاز شده است!
* اعتصاب کارگران ماشین سازی اراک پایان یافت
   کارگران منتظر پاسخند و تهدید به ادامه اعتصاب کردند

* نامه جمعى از پناهندگان ایرانى در وان ترکیه در حمایت از اعتصاب و تحصن کارگران چیت بهشهر
* نامه همبستگى خطاب به کارگران چیت بهشهر
* تظاهرات کارگران کشتى سازی بندرعباس و شرکت رحیم زاده
* طومار پشتیبانى از کارگران چیت بهشهر از سوی کارگران در ایران
* مردم تهران با عزم سرنگونى به استقبال ١٨ تیر رفتند
* پایان جمهوری اسلامى با ندای "مرگ بر جمهوری اسلامى - زنده باد آزادی و برابری"
* تظاهرات برای سومین روز متوالى در تهران ادامه یافت
* حمله خشونت بار نیروهای سرکوبگر به تظاهرات کنندگان
* کارگران بهشهر به اعتصاب غذا پایان دادند و دست به راهپیمایى زدند
* تظاهرات در روز پنجم نیز ادامه یافت
* سالروز ٣٠ خرداد ٦٠ را با گرامیداشت جانباختگان و خواست محاکمه جانیان گرامى بداریم
* اتحادیه ای. گ. متال آلمان با ٣ میلیون عضو از کارگران چیت بهشهر حمایت کرد
* تظاهرات کارگران چیت بهشهر به تظاهرات عمومى مردم شهر علیه جمهوری اسلامى تبدیل شد
* کارگران مبلیران جاده مخصوص کرج را بستند!
* دستگیری نیروهای سازمان مجاهدین خلق در فرانسه محکوم است‌!
* سومین روز تظاهرات کارگران چیت سازی و مردم بهشهر
* بیش از بیست هزار نفر از مردم در اصفهان تظاهرات کردند
* کارگران برای گرفتن دستمزدهایشان تهدید به تظاهرات کردند
* کنفدراسیون اتحادیه های سوئد در گوتنبرگ جمهوری اسلامى را محکوم کرد
* زندانى سیاسى آزاد باید گردد!
* نامه حمایتى اتحادیه کارگران ساختمانى، جنگلبانى، معدن و انرژی استرالیا
* تمام دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسى باید فورا آزاد شوند
* تظاهرات مردم شهرری با شعار مرگ بر دیکتاتوری
ژوئیه
* پیام ١٨ تیر: جمهوری اسلامى باید سرنگون شود
* گرامى باد ياد منصور حکمت
* در ١٨ تیر، حجاب را بسوزانید! آپارتاید جنسى را بشکنید!
* تظاهرات و درگیری در تهران و شهرهای دیگر ایران
* صدها نفر در مراسم بزرگداشت منصور حکمت در لندن شرکت کردند!
* در اصفهان هزاران نفر دست به تظاهرات زدند
* اینها کسب و کارشان جنایت است!
* تشکیل شورا در یکى از محلات شهر کرکوک
* حمله اوباش اسلامى به دفتر حزب کمونیست کاری عراق
* مدفون کردن سرنخهاى قتل زهرا کاظمى محکوم است!
* اعتراضات و تجمعات کارگران در روزهای اخیر
* تظاهرات اتحادیه بیکاران عراق در بغداد
* اعتراضات در چندین کارخانه به اخراج و عدم پرداخت دستمزد
اوت
* جلادان شهریور ٦٧ را به محاکمه خواهیم کشاند!
* سخنرانى رحمان حسین‌زاده در جمع بیکاران متحصن در شهر بغداد
* تقلای بى ثمر حکومت برای کنترل اوضاع
* علیه اخراج و با خواست بیمه بیکاری مکفى
* شورای کارگران شرکت نفت شمال در شهر کرکوک تشکیل شد
* اطلاعیه در مورد تظاهرات و درگیری در سمیرم و قائن
* تحصن کارکنان شرکت ملى گاز در مقابل وزارت کار
* اعتراضات کارگران علیه اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده
* بند و بست آمریکا و رژیم اسلامى محکوم است  - درمورد تعطیل دفاتر مجاهدین در آمریکا
* مظفر محمدی از رهبری حزب کمونیست کارگری در میان مردم سنندج
* جمهوری اعدام و قصاص باید درهم کوبیده شود
سپتامبر
* سالگرد کشتار شهریور ٦٧ در خاوران
* اعتراضات و تجمعات کارگران علیه نپرداختن دستمزد و اخراجها
* اخراجهای جمعى، دستمزدهای معوقه و اعتراضات کارگران
* یکى از کارگران ایران خودرو بر اثر فشار کار جان باخت
* قاتلین کارگران باید محاکمه شوند!
* سه روز اعتصاب و تظاهرات کارگران در شهر بافق
* معلمان تهدید به اعتصاب و تجمع اعتراضى کردند
* هفتمین روز تظاهرات کارگران معدن سرب و روی در شهر بافق
* گسترش اعتراضات در کارخانه ایران خودرو
* آمنه لاوال آزاد شد
* تحصن کارگران کارخانه قند شاهرود
اكتبر
* تجمع اعتراضى کارگران شرکت "جلانوین"
* از مبارزه و خواستهای معلمان پشتیبانى کنیم
* پلیس در بغداد و موصل بیکاران را مورد حمله قرار داد
* تظاهرات و تجمع معلمان در تهران
* تجمع و تظاهرات هزاران نفره معلمان در اصفهان
* معلمان در همدان و کرمان و کرمانشاه تظاهرات کردند
* تظاهرات و تجمعات معلمان روز ١٤ مهرماه نیز ادامه یافت
* معلمان کرمانشاه دو روز متوالى تجمع کردند!
* ٢٨ اتحادیه کارگری آمریکا از کارگران پتروشیمى حمایت کردند
* پیرامون اهدای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی
* اعدام افسانه نوروزی متوقف شد
* کارگران شرکت نیروگاه برق تهران خواهان افزایش دستمزد هستند
* فریاد مرگ بر جمهوری اسلامى در تهران طنین انداخت
* این جنایات حکومت را نجات نخواهد داد!
* تجمع اعتراضى کارگران شرکت خدمات و پشتیبانى صنعت نفت
* اعتراضات چند روزه کارگران پتروشیمى اراک ادامه دارد
نوامبر
* اعتصاب به پتروشیمى اصفهان و خارک کشیده شد
* پاسخى به سران رژیم اسلامى  - وعده ما در دادگاههای مردمى در تهران
* مدیریت پتروشیمى در برابر اعتراضات کارگران عقب نشست
* اعتراضات کارگران پتروشیمى ادامه دارد
* در گیری شدید کارگران نختاب تبریز با سرکوبگران جمهوری اسلامى
* تجمع کارگران نساجى های کاشان در اعتراض به نپرداختن دستمزدها
* اعتراضات در پتروشیمى ادامه دارد
* احمد باطبى باید فورا آزاد شود
* کارگران اخراجى پالایشگاه آبادان دست به تجمع زدند!
* اولتیماتوم کارگران پتروشیمى خارک
* تظاهرات پرشور علیه جمهوری اسلامى در بروکسل
* گرامى باد دوازدهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران!
* کارگران پتروشیمى اراک برای هفتمین بار تحصن کردند
* پایان دادن به جنگ تروریستها کار بشریت متمدن است!
* کارگران چهار کارخانه پتروشیمى به دولت اولتیماتوم دادند
* به کارگران پتروشیمى ها
* تجمع اعتراضى کارگران پتروشیمى اراک و اولتیماتوم به مقامات پتروشیمى
* به سازمانهای کارگری در سراسر دنیا
* ١٦ آذر کابوس جمهوری اسلامى
* خلخالى شاخص حکومت اسلامى بود
* بخشى از کارکنان پتروشیمى اراک دست به اعتصاب غذا زدند
دسامبر
* تجمع اعتراضى بزرگ و پرسروصدای کارگران پتروشیمى اراک
* شعار "آزادی و برابری" و حمایت از کارگران پتروشیمى در دانشگاهها طنین انداخت
* تظاهرات علیه کمیته صلح نوبل در اسلو آغاز شده است
* تظاهراتى قدرتمند با پوشش رسانه ای وسیع
* گوشه های دیگری از تظاهرات و راهپیمایى در اسلو
* گزارشى از داخل مقر کمیته صلح نوبل و جریان کنفرانس مطبوعاتى
* کارگران پتروشیمى بار دیگر دست به تجمع و اعتراض زدند
* اتحادیه کارگران فلز آلمان از کارگران پتروشیمى پشتیبانى کرد
* کارگران پتروشیمى اراک به تجمعات اعتراضى خود ادامه میدهند
* فدراسیون سراسری کارگران صنایع شیمیائى ث ژ ت از کارگران پتروشیمى حمایت کرد
* اعتصاب دو روزه کارگران ایران خودرو با موفقیت پایان یافت
* کارگران مگاموتور دست به اعتصاب زدند
* اتحادیه پست کانادا نیز از کارگران پتروشیمى اعلام پشتیبانى کرد
* مردم بم سزاوار گرمترین پشتیبانى و یاری اند
* کارکنان پتروشیمى آبادان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضى زدند!
* جمهوری اسلامى قاتل مردم بم است
* اعلام موجودیت کمیته اقدامات اضطراری در حمایت از زلزله زدگان بم
* مردم بم باید همچنان از حمایتهای بین المللى برخوردار شوند
* آمار تلفات زلزله بم هر لحظه افزایش مى یابد