حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ٢٠٠٢


ژانویه
* کارگران نساجى های کاشان: بستن خیابان و تحصن در برابر فرمانداری
* اعتصاب کارگران کارخانه نساجى تلار قائم شهر
* کارگران کارخانه بارش جاده اصفهان - تهران را مسدود کردند
* راهپیمائى بزرگ معلمان و فرهنگیان در تهران
* در آکسیونهای اعتراضى علیه جنایات دولت اسرائیل شرکت کنید
* برخورد غیر انسانى دولت آمریکا به اسرای طالبان و القاعده محکوم است!
* فراخوان به تظاهرات در پشتیبانى از معلمان ایران
* امروز نیز هزاران نفر از معلمان تهران تظاهرات کردند
* قطعنامه تظاهرات معلمان در روز جمعه ٢٨ دی
* علیرغم مخالفت فرمانداری تهران تظاهرات بزرگ معلمان و دانش آموزان در تهران برگزار شد
* علاوه بر تهران، امروز تظاهرات های بزرگى در برخى شهرستانها برپا شد
* تظاهرات معلمان در کرمانشاه، ارومیه، ملایر و بویراحمد
* همزمان با تظاهرات معلمان: راهپیمایى کارگران در اهواز
*
اطلاعیه
* شنبه ٦ بهمن را به روز اعتراض عمومى در حمایت از معلمان بدل کنیم!
* کارگران لوله سازی اهواز برای دومین روز متوالى و با شعار "کارگر معلم اتحاد اتحاد" راهپیمائى کردند
* حمایت بین‌المللى از معلمان ایران گسترش مى‌یابد
* تظاهراتهای وسیع دانش آموزان و معلمین در اصفهان
* هزاران تن از معلمین و مردم در خیابانهای تهران به حرکت در آمده اند!
* تظاهرات معلمان در اهواز
* دستگیرشدگان تظاهرات معلمان فورا باید آزاد شوند
* تظاهرات معلمان برای خواستهایشان ادامه دارد
* معلمان شیراز امروز هم تظاهرات کردند
* ١٠ نفر از معلمان ارومیه در زندان بسر میبرند
فوریه
* به کارگران سراسر ایران: برای افزایش دستمزدها به میدان بیایید!
* معلمین شیراز دوباره دست به تجمع اعتراضى زدند
* جهت اطلاع عموم
* راهپیمائى اعتراضى کارگران نساجى تلار در خیابانهای قائم شهر
* در باره معالجات منصور حکمت
* ٨ مارس امسال: روز اعتراض به جداسازی زن و مرد، به حجاب اجباری
* تظاهرات کارگران چهار کارخانه در کاشان
* معلمان این افزایش ناچیز حقوقها را نمى پذیرند
* معلمان اصفهان در اعتراض به تصمیم حکومت اسلامى اعتصاب کردند
* تجمع اعتراضى کارگران چوخای ساری و کارگران ریسندگى کاشان
* هزاران پرستار در تهران دست به اعتصاب زدند
* از خواستها و مطالبات پرستاران و از فراخوان اعتصاب سراسری آنان حمایت کنید
* اعتراضات پرستاران ادامه دارد
* نیروهای سرکوب تجمع امروز پرستاران در مقابل مجلس را بهم زدند
* کارگران بارش اصفهان بازهم جاده بستند!
* کارکنان بیمارستان بهشتى قم دست به تحصن زدند
* روحیه اعتراضى در میان معلمان همچنان بالا است
* هزاران کارگر بازخریدی مخابرات در مقابل مجلس دست به اعتراض زدند
مارس
* پلاتفرم حقوق زنان و کودکان محیط های اسلامى در جوامع غرب
* حمایت نفتگران نروژ از معلمان ایران
* کارگران شادانپور با بستن جاده خواهان افزایش دستمزد شدند
* کشتار مردم فلسطین باید فورا متوقف شود
* در شهرهای مختلف ایران جنب و جوش وسیعى به مناسبت هشت مارس شکل گرفت
* جمهوری اسلامى به مناسبت هشت مارس ٤ زن را شلاق زد
* تجمع اعتراضى کارگران جهان چیت
* کمپین وسیع حزب کمونیست کارگری ایران به مناسبت روز جهانى زن
* کارگران "برق لامع" تبریز دست به اعتصاب زدند!
* جمهوری اسلامى حداقل دستمزد را ٢٣ درصد افزایش داد
* در باره معالجات منصور حکمت
* در اعتراض به افزایش ناچیز دستمزد، کارگران خیابان بستند!
* تهدیدات نظامى آمریکا علیه عراق محکوم است
* درباره معالجات منصور حکمت
* تحمیل منع رفت و آمد بر یاسر عرفات شدیدا محکوم است
* یورش ارتش اسرائیل به مقر یاسر عرفات را شدیدا محکوم میکنیم
* به این توحش باید خاتمه داد!
آوریل
* تجمع اعتراضى کارگران نساجى سمنان
* اخباری از اعتراض کارگری و تعطیلى کارخانجات
* گرامى باد اول ماه مه
* دولت اسرائیل باید مروان برغوتى را فورا آزاد کند
* روز اول مه به صف اعتراض طبقاتى ما بپیوندید!
* سازمان مجاهدین خلق با یک فاجعه انسانى در عراق روبروست
* اول مه (١١ اردیبهشت)، خیابانها مال ماست
* جوانان شهر ایذه امروز صبح هم دست به تجمع زدند
* سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را مجاز اعلام کرد
مه
* مراسم های مستقل اول مه در برخى شهرهای ایران
* موضعگیری اتحادیه اروپا در قبال سازمان مجاهدین محکوم است!
* سرنگون باد رژیم سنگسار و اعدام
* نیروهای سرکوب رژیم اسلامى به اجتماع کارگران کفش ملى یورش کردند!
* تجمعات و اعتراضات کارگری ادامه دارد
ژوئن
* تحصن کارگران گروه صنعتى کفش ملى در برابر اداره کار
* تحصن کارگران گروه صنعتى کفش ملى و اعتراض کارگران خرم آباد به بیکاری و قطع وام بیکاری
* اخباری از مبارزه و اعتراض کارگری
* در گرامیداشت جانباختگان ٣٠ خرداد ٦٠  - علیه جانیان حکومت اسلامى
* تجمع کارگران مخابرات در مقابل مجلس اسلامى
* زنان زحمتکش علیه فقر!
* قربانى گرفتن از شهروندان غیرنظامى اسرائیل را شدیدا محکوم میکنیم
* زلزله در شمال غربى ایران!
  بیش از ٥٠٠ نفر تاکنون جان خود را از دست داده‌اند. چه کسى مقصر است؟

* مردم مناطق زلزله زده ماشین وزیر کشور را سنگباران کردند
* اعلامیه حزب کمونیست کارگری ایران درباره سخنان جورج بوش
  جورج بوش از فلسطینى ها میخواهد به شارون تسلیم شوند!

* پیام ١٨ تیر سرنگونى جمهوری اسلامى است!
* اطلاعیه در مورد وضعیت بیماری منصور حکمت (ژوبین)
ژوئیه
* جنگ اسلامیون!
* دخالت در زندگى خصوصى مردم ممنوع!  یورش جمهوری اسلامى به جوانان را در هم بشکنیم
* قلبى بزرگ متوقف شد! متفکری عظیم از فکر ایستاد!
* مراسم بزرگداشت منصور حکمت (ژوبین رازانى)
* جنبش اعتراضى برای سرنگونى جمهوری اسلامى اوج میگیرد
* شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری در خیابانهای تهران
* اعتراض بیش از ده هزار تن از کارگران شهرداری تهران!
* اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در باره بیانیه جرج بوش
* کارگران اعتراضات خود را گسترش میدهند
* به اتحادیه های کارگری و سازمانهای پیشرو و مدافع حقوق کارگر
* کارگران دستگیر شده در ٢٥ تیر را به زنجیر بسته اند
* مراسم باشکوه بزرگداشت منصور حکمت در لندن برگزار شد
* مبارزه و اعتراضات کارگری ادامه دارد
اوت
* به نمایش اعتراف قربانیان شکنجه اعتراض کنید
* تجمع کارگران چوخای ساری، ادامه تجمع کارگران قرقره زیبا
* طرح فاشیستى جمهوری اسلامى برای اخراج شهروندان افغانستانى را با تمام قوا در هم شکنید
* کشتار هزاران زندانى سیاسى در شهریور ١٣٦٧ نمادی برجسته از آدمکشى حکومت اسلام
* گورستان خاوران محل تجمع اعتراضى مردم و ادای احترام به یاد جانباختگان قتل عام سال ٦٧ شد
* تجمع اعتراضى کارگران در برابر استانداری کرمانشاه
سپتامبر
* تجمع کارگران شرکت لامپ الوند
* از جنگ آمریکا علیه عراق باید جلوگیری کرد!
* اعتصاب غذای کارگران پالایشگاه سرخس
* رهبران کمونیست در میان مردم
* تجمع اعتراضى کارگران کارخانه قرقره زیبا
* پیام به رفیق عبدالله دارابى
* پیام به دانش آموزان و دانشجویان
* تجمع اعتراضى کارگران شادان پور
* تظاهرات جوانان تبریز علیه جمهوری اسلامى
* ادامه اعتراض دستفروشان در کرمانشاه
* تعرض مجدد دولت اسرائیل به مقر عرفات و کشتار مردم فلسطین را شدیدا محکوم میکنیم
* کارگران لوله سازی اهواز در یک درگیری تن به تن سرکوبگران جمهوری اسلامى را به عقب راندند
* تجمع اعتراضى کارگران ریسندگى و بافندگى مهیاران اصفهان
* برای مقابله با تداوم اعتراض کارگران لوله سازی اهواز، جمهوری اسلامى کارخانه را موقتا تعطیل کرد!
* تجمع کارگران شرکت نساجى غرب
* ناصر زرافشان باید فورا آزاد شود
اكتبر
* تجمع اعتراضى کارگران دو کارخانه جلو استانداری گیلان
* یورش پلیس شهرداری و نیروی انتظامى جمهوری اسلامى به ساکنین حاشیه نشین اسلامشهر
* به پایمال کردن شان و حرمت و حقوق انسانى اعتراض کنید!
* پخش وسیع انترناسیونال هفتگى و جوانان کمونیست در دانشگاه تهران
* دانشجویان اصفهان علیه جداسازی دختر و پسر در اعتصاب بسر میبرند
* دستفروشان خشمگین در کرمانشاه خواستار پاسخ قطعى استاندار برای باز گرداندن محل های کسب شان شدند
* کارگران معترض و خشمگین نساجى کرمانشاه دست به راهپیمایى زدند
* اعتراض ١٥٠٠ دانشجوی علوم پزشکى دانشگاه رازی در کرمانشاه
* تجمع اعتراضى کارگران چیت سازی بهشهر
* مزدوران رژیم خالد شوقى را در ارومیه اعدام کردند
* علیه اعدام متحد و قدرتمند به میدان بیائیم!
* اعتراض متحد و قدرتمند کارگران کارخانه های مختلف در کرمانشاه
* راهپیمائى اعتراضى صدها نفر از کارگران لوله سازی اهواز
* اعتراض کارگران کفش ملى علیه اخراج کارگران قدیمى
* فاجعه تروریستى بالى را شدیدا محکوم میکنیم
* کارگران لوله سازی رفیق کارگرشان را از زندان آزاد کردند
* اعتراضات کارگری همچنان در حال گسترش است
* کارگران نخ تاب تبریز دست به تجمع اعتراضى زدند
* چوبه های دار را روی سرشان خراب کنیم!
* شرط بندی روی اسب بازنده!  در باره مذاکرات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامى
* تروریسم اسلامى: جنایت در مسکو!
* اعتراض کارگران پروفیل سازی گیوار در تهران
* اعدام و سنگسار در ایران ادامه دارد!
نوامبر
* متحدانه سیاست اعدام را به شکست بکشانیم!
* یازدهمین سالگرد حزب کمونیست کارگری را گرامى بداریم!
* حکومت اسلامى ٥ نفر دیگر را اعدام کرد
* تظاهرات هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه تهران
* دولت کرزای اعتراض دانشجویان دانشگاه کابل را به خون کشید
* اعتراضات دانشجویان و جوانان آزادیخواه علیه کلیت رژیم ادامه دارد
* پیام به دانشجویان و مردم آزادیخواه
* اعتراضات دانشجویان جلو مى رود، خامنه ای عقب مى نشیند
* اعتراضات سراسری دانشجویان علیه رژیم گسترده تر میشود
* خواست های اعتراضات دانشجویان تعرضى تر مى شود
* در سالگرد قتل های زنجیره ای نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم حمله ور شدند
* مسئول جدید رادیو انترناسیونال
* بمناسبت ٩ آذر یازدهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران
دسامبر
* گرامى‌داشت یازدهمین سالگرد تشکیل حزب در تهران و شهرهای دیگر
* مراسم بزرگداشت یازدهمین سالگرد تشکیل حزب در خارج کشور
* پخش وسیع پوستر منصور حکمت در تبریز به مناسبت یازدهمین سالگرد تشکیل حزب 
* پخش وسیع انترناسیونال هفتگى و جوانان کمونیست در دانشگاه تهران
* تحصن کارگران مجتمع دوچرخه سازی قوچان اعتصاب کارگران کارخانه قند میاندوآب * اجتماع وسیع مردم تهران در حمایت از مبارزه دانشجویان
* اجتماع اعتراضى صدها کارگر در مقابل ساختمان اداره کار در تهران
* دهها نفر از دستگیرشدگان ١٦ آذر در بازداشت بسر میبرند
* معلمان در تدارک برپایى حرکتى اعتراضى
* معلمان اعلام کردند که حقوق کمتر از ٠٠٠,٢٥٠ تومان را نخواهند پذیرفت
* تجمع در مقابل زندان اوین برای آزادی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر
* بیش از ٤ هزار نفر از معلمان در تهران دست به راهپیمائى زدند
* اعتراض کارگران فرش و پتوی تبریز به اخراجها
* کارگران اعتصابى چوکا مورد حمله نیروهای سرکوب قرار گرفتند
* بندوبست های ارتجاعى علیه مردم عراق شدیدا محکوم است
* کارگران چینى گیلان و درخشان یزد دست به تجمعات اعتراضى زدند!
* معلمان در سراسر کشور برای اعتراض آماده میشوند
* جمهوری اسلامى زیر فشار از سنگسار عقب نشست
* اعتصاب کارگران نساجى خوی به موفقیت رسید!
* اعتصاب کارگران شهرداری برای افزایش دستمزد
* معلمان زیر بار ١٤ درصد افزایش حقوقها نخواهند رفت
* تجمع و راهپیمایى با شکوه کارگران لوله سازی اهواز