حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ٢٠٠١


ژانویه
* کارگران علاء الدین بازهم جاده را بستند!

* تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامى برای تشدید اختناق را در هم شکنیم!
* کمپین طبقاتى برای افزایش دستمزدها
* کارگران به بیمه بیکاری ٢٠ هزار تومانى رضایت نخواهند داد
* کارنامه حکومت اسلامى در یک هفته گذشته
* تظاهرات مجدد کارگران فولاد اهواز
* اعتصاب و تجمع رانندگان اتوبوسرانى شیراز
* تحرک مبارزاتى تازه ای در میان معلمان شروع شده است
* فضای کارگران سد کارون و شهر ایذه ملتهب است
* کارگران علاء الدین در برابر مجلس!
* احکام محکمه اسلامى ملغى باید گردد!
* آدمکشى جمهوری اسلامى گسترش مى یابد
* اعتراضات معلمان ادامه دارد
* گزارش مشروحى از اعتصاب کارگران سد کارون شماره ٣ در خوزستان
* بدنبال اعتصاب بزرگ کارگران، شرکت سابیر کارگاه سد کارون ٣ را تعطیل کرد
*
اعتصاب و اعتراض کارگران سد کارون ٣ ادامه دارد
فوریه
* کارگران سد کارون ٣ پیروز شدند
* مضحکه د‌‌ولتى ٢٢ بهمن را به اعترا‌ض علیه رژیم اسلامى تبد‌یل کنیم!
* کمپین علیه حجاب، سمبل بردگى زن
  ٨ مارس امسال، روز مبارزه علیه حجاب اسلامى

* تظاهرات و تجمع مردم در شهرهای ایران
* فاز تازه ای از مبارزات مردم شروع میشود
* اتحاد کارگران شاغل و بیکار در ساوه
* باید جلوی اجرای احکام اعدام، سنگسار و شلاق زنى را گرفت!
مارس
* اقدام دولت بریتانیا علیه اپوزیسیون ایران را محکوم کنید
* رژه کارگران در خیابان های اصفهان
* سرکوبگران جمهوری اسلامى نزدیک به ٢٠ نفر از کارگران سیمین اصفهان را بطور وحشیانه ای مصدوم کردند
* وحشیگری نیروی ضدشورش جمهوری اسلامى در مقابل کارگران کارخانه سیمین، موجى از نفرت در میان مردم اصفهان دامن زده است
* کارگران کارخانه سیمین اصفهان دست به تحصن زدند
* در انفجار معدن ذغال سنگ "البرز مرکزی" چهار کارگر کشته شدند
* مراسمهای ٨ مارس در شهرهای مختلف ایران
* اعتصاب موفق بخشهائى از کارگران صنایع فولاد اهواز برای دریافت دستمزدهای معوقه
* کارگران حداقل دستمزد ٥٧ هزار تومان را نمى پذیرند
* کارگران کارخانه سیمین اصفهان بدنبال عقب نشینى جمهوری اسلامى به سر کار بازگشتند
* کارگران کارخانه احیا ٢ در اهواز دست به اعتصاب زدند
* اعتصاب کارگران شرکت گاز دماوند با موفقیت پایان یافت
* جنگ شادی با عزا و شیون، جدال بین آینده و گذشته
* اعتصابات کارکنان بیمارستان ها گسترش مى یابد
* دستگیریهای وسیع در شهرهای مختلف ایران
* کارگران شهناز اصفهان مجددا به خیابان آمدند!
* کارگران علاء الدین برای چندمین بار جاده تهران کرج را بستند
* اطلاعیه در مورد توقیف نشریات و دستگیریهای اخیر
آوریل
* روز کارگر خیابانها مال ماست!
* اگر دنیا دست ما باشد!
مه
* ١٨ خرداد روز "نه" به جمهوری اسلامى است
  نمایش انتخاباتى حکومت اسلامى را به شکست بکشیم

* به اعدام و آدمکشى جمهوری اسلامى باید اعتراض کرد!
* پارازیت انداختن روی رادیو انترناسیونال و بستن کافه اینترنت ها درد بى درمان رژیم اسلامى را دوا نمیکند!
* سردمداران یک پروژه فالانژیستى هذیان میگویند
  درباره اطلاعیه اخیر دارودسته ایلخانى - مهتدی

* تظاهرات مردم زرند فقط شروع کار است
* هشدار به مردم آزادیخواه و احزاب و گروههای سیاسى در مورد باند ایلخانى - مهتدی
* با عدم شرکت در مضحکه "انتخابات" به جمهوری اسلامى نه بگوئید!
* جمهوری اسلامى یک زن را سنگسار کرد
* مردم زرند راه را نشان داده‌اند!
* تجمع اعتراضى کارگران چیت ری و جامکو در تهران
* شعار زندانى سیاسى آزاد باید گردد در ورزشگاه امجدیه طنین انداخت
* صندوقهای رای گیری، محل رسوا کردن حکومت در ١٨ خرداد است!
ژوئن
* ١٨ خرداد روز پیکتهای اعتراضى است
* در ٣٠ خرداد ٦٠ چه گذشت؟
* تظاهرات اعتراضى کارگران در تهران و اصفهان
* کارگران کارخانه چیت ری به خواستهای خود دست یافتند
* علـیـه بربریـت جـمـهـو‌ری اسـلامى با‌ید ا‌یستا‌د
* زنده باد کارگران چیت ری
* کارگران کارخانه تخته سه لای ساری هم دست به اعتراض زدند
* ١٨ تیر روز اعتراض سراسری است!
* اعتراض کارگران چیت ری ادامه دارد
* موج جدید اعدام
* بحران کم آبى در شهرهای ایران
* سیا‌ست دستگیری و اعزام اجبا‌ری مهاجرین افغانى را د‌ر هم بشکنید!
* تجمع اعتراضى کارگران جلو مجلس اسلامى
* حکم ١٨ تیر: جمهوری اسلامى رفتنى است!
ژوئیه
* اعدامها همچنان ادامه دارد
* تحصن سه روزه کارگران معادن ذغال البرز
* ٣ کارگر زیر خرواورها خاک مدفون شدند
* چندین تجمع اعتراضى کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقه تهران
* در سالگرد ١٨ تیر: حکومت نظامى در مرکز تهران!
* مریم ایوبى سنگسار شد
* دستگیر شدگان ١٨ تیر باید فورا آزاد شوند!
* درگیری مردم شهرک نصیر آباد با نیروهای سرکوب
* بعد از نصیرآباد نوبت تخریب خانه های مردم در دماوند است!
* براثر ریزش بالکن یک ساختمان یک کارگر جان سپرد
* کارگران عقب نخواهند نشست!
* اعتراضات کارگری علیه عدم پرداخت دستمزدهای معوقه
* تجمع اعتراضى پرستاران "بنیاد مستضعفان"
* بیکاری وسیع در کارخانه یزد بافت
* بساط اعدام و شلاق زنى رژیم اسلامى را باید در هم شکست!
* در دو سانحه محیط کار ٥ کارگر جان باختند
* کشتار اسلامى زنان در مشهد موقوف

* دستمزد هزاران کارگر سد کارون فورا باید پرداخت شود
* اخباری از چند تجمع اعتراضى کارگری
* جمهوری اسلامى ٨٣٠٠ کارگر افغانى را از ایران اخراج کرد
* جمهوری اسلامى کشتار "غیرقانونى" زنان در مشهد را قانونى کرد
* اعتراض متحد کارگران کارخانه های نساجى اصفهان
* تجمع اعتراضى موفقیت آمیز کارگران سلک باف یزد
اوت
* قتل زنجیره ای زنان از مشهد به تهران رسیده است
* دوخبر از تجمع اعتراضى کارگران کاشان
* زنده باد اتحاد کارگران نساجى در اصفهان
* اعتراضات کارگری باز هم گسترش مى یابد
* کارگران پیمانى پالایشگاه آبادان دست به اعتراض زدند
* اخباری از چند تجمع و اعتراض کارگری
* چهار نفر از کارکنان صنایع فولاد جان خود را از دست دادند
* فاسد چه کسى است؟ خراب و بدکاره کى است؟
* این کارنامه یک روز رژیم اسلامى است!  ١٣ نفر اعدام شدند، ١٤ نفر شلاق خوردند!
* مردم بسیجى مزاحم را گوشمالى دادند
* اتحادیه های کارگری کانادا خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران در ایران شدند
* محکومیت جمهوری اسلامى ایران بخاطر قتل های زنجیره ای زنان
* پیروز باد مبارزه کارگران بارش اصفهان!
* بساط شلاق زدن جوانان همچنان ادامه دارد
* اعتصاب دو روزه کارکنان اتوبوسرانى ارومیه
* شورش در سبزوار
* در سبزوار حکومت نظامى برقرار شد
* اعتصاب غذای ٤٠٠ کارگر فولاد خراسان
سپتامبر
* اعتصابات کارگری در کرمانشاه و خرم آباد
* سبزوار: خشم و اعتراض عمومى ادامه دارد
* جنایت تروریستى علیه مردم آمریکا را محکوم مى کنیم
* تجمع کارگران چوکای قائم شهر در تهران!
* پرونده یک زنجیره قتل های تروریستى در ایران
* "دیالوگ" بلر و خاتمى و سفر جک استرا به ایران
   تلاش برای اعاده حیثیت از جمهوری اسلامى را محکوم مى کنیم

* گروههای تروریست اسلامى دهها تن را در کردستان عراق با شمشیر سر بریدند
* تلفات انفجار تونل سد در مسجد سلیمان به ٦ نفر رسید!
* کارگران جهان چیت تهران دو روز متوالى جاده تهران کرج را بستند
* وکلای مدافع زنان قربانى ترورهای اسلامى در ایران
اكتبر
* بیکارسازی های وسیع و فراخوان حزب کمونیست کارگری
* آوارگان افغانستانى قربانیان تروریسم اسلامى و میلیتاریسم آمریکا و ناتو
* تحصن کارگری در فرش اکباتان و چیت سازی بهشهر
* مردم سرنگونى طلب دست از سر رژیم برنمیدارند
* تمامى دستگیر شدگان تظاهرات اخیر فورا باید آزاد شوند!
* بمباران افغانستان باید سریعا متوقف شود!
* مصاف گسترده مردم با حکومت اسلامى  - جنبش سرنگونى طلبى خیز برمیدارد
* ٣ نفر در تهران به دار آویخته شدند
* کارگران، جاده خراسان- مازندران را مسدود کردند!
* رو‌در‌رویى جوانان با رژیم اسلامى!
* مردم در حال پیشروی اند
نوامبر
* اعتصاب کارگران نساجى کرمانشاه ادامه دارد
* پنجشنبه ٢٤ آبان را به روز اعتراض به آپارتاید جنسى تبدیل کنید!
* تجمع اعتراضى کارگران چیت ری بهشهر
* اعتراضات کارگران نساجى چوخای ساری و کارگران کارخانه آهک لرستان
* کارگران چیت سازی بهشهر دست به راهپیمائى زدند و جاده سراسری مازندران-خراسان را بستند
* طالبان فرو مى پاشد
* دانشجویان دانشگاه ارومیه و سنندج به جداسازی های اسلامى اعتراض کردند
* حمله وحشیانه نیروی انتظامى جمهوری اسلامى به تجمع اعتراضى کارگران چیت سازی بهشهر
* اعتراضات کارگری همه روزه جریان دارد
* تظاهرات زنان کابل یک اقدام تاریخى و بیاد ماندنى است
* اعتراض کارگران نساجى در اصفهان و مازندران رو به گسترش است
* نیروی انتظامى جمهوری اسلامى به تجمع کارگران بارش اصفهان یورش برد
دسامبر
* تروریسم اسلامى و تروریسم دولتى اسرائیل دو مانع اصلى حل مساله فلسطین
* کارگران معادن فاریاب جاده بندرعباس کرمان را بستند
* حمله گسترده اسرائیل به مردم فلسطین را شدیدا محکوم مى کنیم
* اطلاعیه در مورد دولت موقت افغانستان
* با برکناری مدیر معادن فاراب و وعده مسئولین، کارگران معادن "فاراب" به تجمع اعتراضى خود پایان دادند
* تحصن کارگران بارش اصفهان در مقابل مجلس اسلامى
* تجمع اعتراضى کارگران جامکو در مقابل استانداری تهران
* مبارزه پرشور دانشجویان رضائیه علیه آپارتاید جنسى با موفقیت پایان یافت
* کارگران بارش: تا احقاق حقوقمان، از تهران تکان نخواهیم خورد!
* هنگام لایروبى یک چاه دو کاگر جان باختند
* کارگران شرکت واحد ارومیه دست به اعتصاب زدند
* اعتراض کارگران بافناز
اصفهان و کارگران شرکت صنعتى کامراد قم!
*  درگیری مردم با مامورین انتظامى در رضائیه
*  اعتراضات کارگری بیوقفه ادامه دارد