حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ٢٠٠٠


ژانویه
* اعتراضات مردم در اشکال رادیکال گسترش مى یابد
* معاون وزیر کار رژیم اسلامى رسما به جنایتى بزرگ علیه صدهاهزار کارگر اعتراف کرد!
* کارگران کارخانه کفش گنجه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، جاده رشت قزوین را مسدود کردند
* وقت مبارزه سراسری برای افزایش دستمزدهاست!  دستمزدها باید ده برابر شود!
* مردم انتخابشان را کرده اند!
* کارگران پالایشگاه آبادان قدم به پیش میگذارند!
* کارگران نفت در آستانه رویارویى سراسری با جمهوری اسلامى
* بعد از شش روز اعتصاب و اجتماع کارگران پالایشگاه آبادان یکماه به جمهوری اسلامى مهلت دادند!
* اعتراضات کارگری گسترش مى یابد
* هزاران نفر از کارگران گروه صنعتى ملى و کارگران مجتمع فولاد اهواز تهدید به اعتصاب کردند!
* کارگران لوله سازی خوزستان در یک تجمع اعتراضى خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود شدند!
فوریه
* اطلاعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران
* فدائیان اسلام اعلام کردند که ٦ نفر دیگر را ترور میکنند
* در تهران و شهرستانها مراسم های دولتى ٢٢ بهمن به صحنه درگیری مردم و نیروهای دولتى تبدیل شد
* اعتصاب امروز بخشى از کارگران صنایع فولاد خوزستان با موفقیت کامل پایان یافت
* شکاف در صف دشمنان آزادی عمیق تر میشود  - اطلاعیه در مورد انتخابات مجلس ششم اسلامى

* اعتراضات و اعتصابات کارگران نفت آبادان، حکومت اسلامى را وادار کرد که به بخشى از مطالبات آنها گردن بگذارد
* دستمزدهای معوقه کارگران لوله سازی خوزستان هنوز پرداخت نشده است!
* هزاران کارگر سد ایذه به علت عدم پرداخت چند ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند!
* تعرض مجلس اسلامى به کارگران، با تظاهرات هزاران نفر از کارگران مواجه شد
مارس
* گسترش روزافزون اعتراضات کارگری
* کارگران قند‌ میاندوآب دست به اعتصاب زدند
* دیکتاتورهای کوچک و اشتباهات بزرگ!
* "افزایش دستمزد" سال ٧٩ برگ دیگری بر پرونده سنگین جمهوری اسلامى
آوریل
* وضعیت حکومت اسلامى از هرزمان دیگر شکننده‌تر شده است
* قاتلین دیروز، "اصلاح طلبان" امروز!
* شورش در خلخال‌!
* تظاهرات در رشت و خرم آباد بر علیه مراسم ضد انسانى تاسوعا و عاشورا!
* دیروز خلخال و رشت، امروز هادی شهر، فردا همه جا!
* رژه آزادی و برابری
* تاریخ ورق میخورد!  اعترافات جانیان اسلامى در سراشیبى فروپاشى!
* جمهوری اسلامى از اعتراض کارگران در اول مه نگران است!
   مردم به صف اول مه بپیوندید!

* جمهوری اسلامى از اعتراض کارگران در اول مه نگران است!
   روز کارگر خیابانها مال ماست!

* حرمت مهاجرین افغان، حرمت همه ماست!
* اطلاعیه در مورد اقدامات اخیر رژیم اسلامى در تشدید اختناق
مه
* حزب اسلامى کار و حق اعتصاب
* اخباری از تظاهرات های اول مه در ایران
* هزاران نفر در دانشگاه تهران و اطراف آن تجمع و تظاهرات کردند
ژوئن
* هزاران نفر از جوانان در مشهد علیه جمهوری اسلامى شعار دادند!
* اعتصاب دو‌روزه ٤٠٠٠ کارگر شرکت سابیر
* جوانان خلخال فورا باید از زندان آزاد شوند
* حادثه؟!
* زحمتکشان علیه فقر و محرومیت
* اعتصابات و اعتراضات گسترش مى یابد
* زحمتکشان عليه فقر و محروميت  - شاتره آينده را ترسيم ميکند
ژوئیه
* یهودی ستیزی اسلامى و محاکمه و محکومیت شهروندان یهودی شدیدا محکوم است
* مردم آبادان مراکز دولتى را در هم کوبیدند
* جنگ و گریز خیابانى در آبادان در حال گسترش است
* تهران رو در روی حکومت اسلامى ایستاد!
* برای جلوگیری از تظاهرات، از صبح امروز ١٩ تیرماه نیروهای انتظامى در تمامى خیابانهای اطراف دانشگاه مستقر شده اند
* متهمین پرونده حمله به كوی دانشگاه تبرئه شدند!
* آبادان: آب و آزادی!
* ٢٥ هزار نفر دیگر در آستانه بیکار شدن هستند
* مردم قیر و فیروزآباد فارس تعدادی از مراکز دولتى را به آتش کشیدند
اوت
* دوئل زودرس!  حکم خامنه ای بن بست هردو جناح را عیان میکند
* هزاران نفر در تهران دست به اعتراض زدند
* بیاد عزیزانى که در تابستان ٦٧ کشتار شدند
  تمام عاملین جنایت و کشتار مردم ایران باید محاکمه شوند

* اینبار خرم آباد مهر خود را بر وقایع کوبید!
سپتامبر
* دستگیر شدگان خرم آباد و شهرهای دیگر باید فورا آزاد شوند
* تظاهرات در میدان تجریش
* شیراز: کارگران علیه بیکاری در برابر استانداری
* کارگران صنایع فولاد اعتراضات خود را ادامه میدهند
اكتبر
* اعتراضات کارگری برای دریافت حقوق معوقه گسترش مى یابد
* يک بار ديگر: جنايت در فلسطين
* مردم عجب شیر: یکپارچه علیه جمهوری اسلامى
* حزب کمونیست کارگری تمامى کارگران را به اعتراض علیه عدم پرداخت دستمزدها فرامیخواند
* هزاران کارگر شرکت حفاری اهواز دست به اعتراض زدند
* کارگران حفاری اهواز با یک اخطار سه روزه به تحصن خود پایان دادند
* جمهوری اسلامى در برابر اولتیماتوم کارگران حفاری عقب نشست!
* کارگران مجتمع فولاد برای احقاق حقوق خود از دیروز دست به اعتصاب زدند
نوامبر
* اعتصابات کارگری در چهارگوشه کشور جریان دارد
* مردم مسجد سلیمان به مدت ١٥ ساعت خیابان اصلى شهر را بستند
* تظاهرات کارگران علاء الدین در برابر دفتر سازمان ملل در تهران
* التیماتوم کارگران فولاد اهواز: تظاهرات خواهیم کرد!
* وقت تعرض سراسری کارگران است!  اعتصابات کارگری در تهران، کاشان، زنجان و اصفهان
* ده هزار کارگر اخراجى شهرداری شنبه ١٢ آذرماه (٢ دسامبر) تحصن میکنند
  از کارگران شهرداری تهران حمایت کنید!

دسامبر
* فقط قدرت اعتراض سراسری کارگران به تعویق پرداخت دستمزدها پایان خواهد داد!
* بازنده مسابقه فوتبال استقلال و پیروزی جمهوری اسلامى بود!