حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ١٩٩٩


* دیگر ورق برگشته است
* پیام به کارگران ایران
  دشمنان مردم روحیه خود را باخته اند، برخیزیم و کارشان را یکسره کنیم!

* در مورد استرداد عبدالله اوجلان به دولت تركیه
* پیرامون سانحه دلخراش مرگ ٣٠ کودک در دزفول

* امروز یوگسلاوی فردا همه جا
* علیه رژیم اسلامى، علیه اختناق - در دفاع از اعتراضات دانشجویان بپاخیزیم!
* مبارزات مردم علیه رژیم اسلامى گسترش مى یابد!
* مردم همچنان در خیابانها هستند!
* نبرد در اطراف دانشگاه ادامه دارد
* به کارگران نفت
* تنها ضامن جان آزادیخواهان در ایران گسترش مبارزه است
* مردم کرمانشاه دو شب متوالى دست به تظاهرات زدند
  کارگران ماشین سازی اراک علیه رژیم اسلامى دست به راهپیمائى زدند

* حکم اعدام چهار نفر از دستگیر شدگان اعتراضات تیرماه صادر شد
* این جنایت را باید فورا متوقف کرد!
* بیانیه تشكیل سازمان جوانان كمونیست
========================
اطلاعیه های كمیته داخل حزب، سال ١٩٩٩
* تحصن کارگران توانیر و زمزمه اعتصاب آنان
* علیه فلاکت تحمیل شده بر کارگران در ایران اعتراض کنید!
* جمهوری اسلامى بار دیگر حداقل دستمزدها را کاهش داد!  دستمزدها باید حداقل ١٠ برابر شود!
* تجمع اعتراضى هزاران کارگر نساجى قائمشهر!
* زنده باد اول مه، روز امید و اتحاد!
* وحشت جمهوری اسلامى از اول مه!
* اول ماه مه امسال با تحرک گسترده کارگران در تهران و شهرستانها مواجه شد
* اعتراض کارگران ارومیه در اول مه
* کارگران ایران محکوم میکنند!
* دست کثیف جمهوری اسلامى از کارگر مهاجر کوتاه!
* بیمارستان یا زندان؟
* هشدار کارگران نفت آبادان به خاتمى جدی است!