حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب: سال ١٩٩٨


* کارگران ایران رژیم اسلامى را به مصاف مى طلبند
*
اطلاعیه حزب كمونیست كارگری ایران بمناسبت روز جهانی زن
  حقوق زنان جهانشمول است

* ترور دو تن از رفقاى حزب کمونيست کارگرى عراق توسط جريانات اسلامى
اطلاعیه در مورد تهدید یکى از اعضای مرکزیت حزب توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامى
* اطلاعیه در مورد انفجارات اخیر در تهران  
* لاجوردی جلاد ترور شد
* اطلاعیه در مورد تهدیدات تروریستى جمهوری اسلامى
* جنگ ملى جمهوری اسلامى علیه کارگران دو کشور
* اصول سیاست حزب کمونیست کارگری ایران
  در رابطه با تقابل و جنگ احتمالى رژیم اسلامى و طالبان

* طرح ارتجاعى جداسازی کامل زنان در امور درمانى و پزشکى تصویب شد
* تروریسم دولتى در شنیع ترین شکل
  حملات جنایتکارانه آمریکا و انگلستان به مردم عراق محکوم است.

* اطلاعیه در مورد دستگیری عبدالله اوجلان

* اطلاعیه درباره ترور داریوش فروهر و پروانه فروهر
* اطلاعیه در باره ترورهای اخیر در ایران
==========================
اطلاعیه های كمیته داخل حزب، سال ١٩٩٨

* ٥٠٠٠ نفر از کارگران ذوب آهن اصفهان از کار اخراج شدند  - این اعلام جنگى آشکار به کارگران است
* حزب کارگران یا حزب بردگى کارگران
* با فراسیدن پایان سال و موعد تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری کارگران، مبارزات کارگری حول خواست افزایش دستمزدها بالا گرفته است
* کارگران اعتصابى کفش ملى در خطر دستگیری قرار دارند
* کارگران دستگیر شده گروه صنعتى کفش ملى باید فورا آزاد گردند!
* رژیم اسلامى حداقل دستمزدها را کاهش داد!
* رویاروئى طبقه کارگر ایران با رژیم اسلامى گسترش مى یابد
* جمهوری اسلامى تطاهرات دانشجویان را بخون کشید
* سیرک اسلامى "نماز جمعه اول مه" محکوم به شکست است!
* تظاهرات هزاران نفر از مردم تهران علیه جمهوری اسلامى
* تعرض جدید دولت به معیشت کارگران به بهانه کمبود بودجه با مبارزه کارگران پاسخ میگیرد
* شرط اول تامین امنیت مردم ایران سرنگونى بساط کل رژیم اسلامى است
* در تهران و سایر شهرهای ایران کارگران با برپائى اجتماعات مستقل خود، اول ماه مه را جشن گرفتند
* نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامى به کارگران اعتصابى نساجى مازندران هجوم بردند
* تظاهرات وسیع مردم در شهر کرمانشاه
* اعتصابات کارگری ادامه مییابد - زمزمه های اعتصاب در میان کارگران نفت بگوش میرسد
* به کارگران نفت ایران
* التیماتوم کارگران نفت  - تحصن کارگران ذوب آهن
*
 به كارگران نفت - پرچم جنبش مجامع عمومی را برافرازید!
* تعویق پرداخت دستمزد، اخراج و بیکارسازی در کرمانشاه
* بى بى سى رسانه خبری نیست، یک حزب سیاسى دست راستى است.
* رژیم فقط برای کارگران پول ندارد!
* ١٣٠٠ کارگر پالایشگاه آبادان علیه اخراج مبارزه میکنند!
* رژیم مفتخوران اسلامى مسئول فلاکت تحمیل شده به کارگران است!