حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های حزب:  ١٩٩١-١٩٩٧


١٩٩١
* اطلاعیه اعلام موجودیت حزب كمونیست كارگری ایران
١٩٩٢
* اطلاعیه برگزاری كنفرانس اول كادرهای حزب كمونیست كارگری ایران
١٩٩٣
* موج ترور دولت ایران علیه فعالین اپوزیسیون یك قربانی دیگر گرفت
* زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه كارگر
* پیام كمیته اجرائی حزب بمناسبت تشكیل حزب كمونیست كارگری عراق
١٩٩٤
* پیام به كنگره فدراسیون شوراهای پناهندگان و مهاجرین ایرانی
* تداوم ترور و قتل فعالین كارگری در كردستان عراق - اینبار: "بكر علی " از رهبران اتحادیه بیكاران
١٩٩٥
* مشكلات شتر سواری دولا دولا - در پاسخ به اطلاعیه های اخیر كومه له
* گروگانهای سیاسی در ایران را آزاد كنید
* سركوب و اعدام مخالفان سیاسی توسط رژیم اسلامی
١٩٩٦
* تیرباران دو زندانی سیاسی قدیمی توسط جمهوری اسلامی
* غیرت ملی جمهوری اسلامی ایران و مجازات ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی
* یورش جمهوری اسلامی به مقر حزب دمكرات كردستان ایران در كردستان عراق
* پاسخی كوتاه به یك جنجال
* طرحهای ارتجاعی برای آینده كردستان عراق محكوم است
* اعلان جنگ ملی جمهوری اسلامی ایران به كارگران
* از مبارزه كارگران نفت ایران حمایت كنید
١٩٩٧
* فرج سرکوهی باید فورا آزاد شود
* حمله به كارگران "خارجی" و رسوائی بین المللی جمهوری اسلامی
* نیروهای سركوبگر جمهوری اسلامی  به اجتماع كارگران نفت در تهران حمله كردند!
* در روزهای اخیر تعداد دیگری از فعالین كارگری در شهرهای ایران دستگیر شده اند
* این شروع كار ماست
* پیروز باد مبارزه كارگران نفت ایران!
* اطلاعیه در مورد انتخابات رئیس جمهور رژیم اسلامی
* توطئه پلیسی رژیم علیه اپوزیسیون در خارج کشور را خنثی کنیم!
* همبستگی بین المللی با كارگران ایران، جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت
* اتحادیه میهنی به چه حقی پیشمرگان کومه‌له را محاکمه می‌کند؟
* اطلاعیه
* اطلاعیه مطبوعاتی
* اطلاعیه در مورد رویدادهای اخیر ایران - جنگ بازنده ها