تماس با حزب

HamidTaqvaee-1


asqar karimi1

 • اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرائی
 • ایمیل: asqarkarimi@gmail.com
 • تلفن:۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 

Mamad Shokohi 

محمد شکوهی٬ دبیر کمیته خارج کشور حزب

mm1shokohi@gmail.com

تلفن:  ۰۰۴۹۱۷۸۵۳۹۶۵۹۴


 • mostafa_saber
 • مصطفی صابر، رئیس دفتر سیاسی حزب
 • ایمیل:<mosaber.mosaber@gmail.com

shahla_daneshfar

 • شهلا دانشفر، دبیر کمیته سازمانده حزبی
 • ایمیل: shahla.daneshfar2@gmail.com
 • تلفن: ۰۰۴۴۷۷۷۹۸۹۸۹۶۸

Nesan Nodiniam

 • نسان نودینیان، دبیر کمیته کردستان حزب
 • ایمیل:nasan.nodinian@gmail.com
 • تلفن:۰۰۴۹۱۵۷۷۸۷۸۹۸۴۶

کیان آذرkian.azar@gmail.com

 • کیان آذر، دبیر سازمان جوانان کمونیست
 • ایمیل: kian.azar@gmail.com
 • تلفن:۰۰۴۶۷۳۹۲۴۸۵۲۷

keywan javid


سیامک بهاریsiabahari@gmail.com

 • سیامک بهاری، مسئول دفتر مرکزی حزب
 • ایمیل:siabahari@gmail.com
 • تلفن:  ۰۰۴۶۷۳۹۳۱۸۴۰۴