خانواده های دستگیرشدگان در دستگرد اصفهان هم تجمع کردند

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!

امروز ۲۱ دی خانواده های دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود شدند. تجمعات اعتراضی برای آزادی دستگیرشدگان باید به همه شهرها گسترش داده شود.

مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی به یک خواست محوری و مهم مردم تبدیل شده است. تشکل های مختلف کارگری، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، کانون نویسندگان، مادران پارک لاله و ندای زنان ایران نیز طی بیانیه هایی خواهان آزادی دستگیرشدگان شده اند. تجمع کنندگان مقابل اوین نیز در تجمعاتشان اعلام کردند که کلیه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا بی قید و شرط، بدون وثیقه و بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند و نیروهای انتظامی و لباس شخصی از دانشگاه و کوی دانشگاه خارج شوند و به فضای تهدید و دستگیری پایان داده شود.

حزب کمونیست کارگری کلیه مردم در شهرهای مختلف کشور را فرامیخواند در مقابل زندان ها تجمع کنند و فشار به حکومت برای آزادی عزیزان خود را بیشتر کنند. در خارج کشور نیز  این مبارزه باید  که به هرشکل که میتوانند به مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی شوند. اعتراض در مقابل حکومت فاسدی که چهاردهه فقر و سرکوب و بیحقوقی را به مردم تحمیل کرده است حق بی چون و چرای مردم است. این سران حکومتند که به جرم سی و نه سال جنایت و چپاول باید محاکمه شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ دیماه ۱۳۹۶، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *