کارگران هپکو در مرکز اراک راهپیمایی کردند

روز ١٩ دیماه بار دیگر شهر اراک شاهد رایهپمایی کارگران هپکو در مرکز این شهر بود. هزار کارگر هپکو که از پنجم دیماه در اعتراض به سر میبرند و به خواست هایشان از جمله خواست امنیت شغلی و پرداخت فوری پنج ماه دستمزد پاسخ داده نشده، از کارخانه به سمت فرمانداری و استانداری راهپیمایی و در مقابل استانداری دست به تجمع زدند.
طبق گزارشی که به حزب رسیده است امروز بیست دیماه نیز کارگران هپکو  در اعتصاب هستند. این اعتصاب در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن ٥ ماه حقوق صورت گرفته است. کارگران کارخانه هپکو از روز پنجم دی ماه در اعتصاب به‌سر می‌برند و اعلام کرده اند تا زمانی که به خواست هایشان رسیدگی نشود به اعتصا و تجمع ادامه خواهند داد. کارگران هپکو از یکسال قبل بارها با سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، و همراه با خانواده های خود علیه فقر و گرانی و بی تامینی دست به راهپیمایی در مرکز شهر اراک زده و همبستگی وسیعی را به خواست های بحق خود و اعتراضات کوبنده خود جلب کرده اند. اعتراض و تجمع مشترک و قدرتمند کارگران هپکو و آذرآب در پاییز امسال و مقابله متحدانه آنها علیه سرکوبگران حکومت با شعار مزدور برو گمشو، نیز با موجی از همبستگی در سطح کشور مواجه شد. اعتراضات کارگران هپکو پیشروی های مهمی برای جنبش کارگری داشته و راهپیمایی آنان در روز نوزدهم دیماه که مردم در سراسر کشور علیه فقر و محرومیت و بیحقوقی خیزش انقلابی خود را شروع کرده اند، انعکاس بسیاری در شهر داشته و با استقبال وسیع مردم مواجه شده است.

خیزش انقلابی مردم در صد شهر در سراسر کشور ادامه همین اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشستگان، زنان و دانشجویان، ادامه اعتراض دستفروشان و کولبران، علیه فقر و نابرابری و فساد و سرکوب و جنایت و علیه حکومت مذهبی مشتی مفتخور است. اعتصابات کارگری اینبار در ابعاد وسیعی سر بلند خواهد کرد و جنبش انقلابی مردم ایران با اتکا به جنبش عظیم کارگری میرود که بساط فقر و ستم و نابرابری، بساط چپاول مشتی مفتخور و جنایتکار و بساط حکومت مذهبی سرمایه داران را بزیر کشد. کارگران هپکو و آذرآب اراک و خانواده هایشان در شرایط کنونی میتوانند نقش مهمی در شروع اعتراضات گسترده کارگری ایفا کنند.

 

زنده باد کارگران هپکو

زنده باد جنبش انقلابی و آزادیخواهانه مردم ایران

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ دیماه ۱۳۹۶، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *