زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!

از روز پنجشنبه ۷ دیماه اعتراضات توده ای علیه حکومت اسلامی دور جدیدی را شروع کرده است. مردم دیگر تاب تحمل گرانی، فقر، بیکاری و بیحقوقی  و اختلاس و دزدیها را ندارند!

مردم، کارگران، معلمین، بازنشستگان، جوانان و زنان، همه و همه دیگر تاب تحمل شان بسر رسیده و به اشکال مختلف اعتراض میکنند. مردم بلند شده اند و با صدای بلند فریاد میزنند: مرگ بر روحانی، مرگ بر جمهوری اسلامی،  مرگ بر دیکتاتور، مرگ برخامنه ای و دهها شعار سرنگونی طلبانه دیگر!

مردم تحت ستم تبریز و ارومیه امروز ۸ دیماه اعلام کردند به خیابان خواهند آمد و در جنبش اعتراضی سراسری نقش خواهند داشت. اما نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی در تبریز، میدان ساعت و سایرمیادین اصلی را قرق کرده و تلاش کردند مانع عملی شدن وگسترش این اعتراضات سراسری در تبریز شوند.

مردم تبریز، ارومیه و همه شهرهای آذربایجان!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از اعتراضات مردم در سراسر ایران، از همه مردم آذربایجان میخواهد که به این اعتراضات سراسری طبقات زحمتکش و میلیونها مردم تحت ستم بپیوندند.

امروز لازم است که همه در این اعتراضات شرکت کنند و هر چه بیشتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در حلقه محاصره اعتراض و مبارزه خود قرار دهند. مردم آذربایجان، همان مشکلاتی را دارند که مردم در سرتاسر ایران. گرانی، بیکاری و فقر و محرومیت و تبعیض، همه معضلاتی سرتاسری هستند و فقط با اتحاد و یکپارچگی و اعتراضات همگانی کارگران و توده های محروم و تحت ستم میتوان این رژیم را بزانو درآورد.

ما کارگران، ما زنان و جوانان و میلیونها مردم تحت ستم میتوانیم با اتحادمان رژیم اسلامی را سرنگون کرده و بر ویرانه هایش جامعه ای آزاد و برابر بسازیم. جامعه ای که در آن از تبعیض و نابرابری و فقر و استثمار اثری نباشد. جامعه ای که در آن سرنوشتمان را خود بدست بگیریم و یک زندگی شایسته انسان را مستقر کنیم.

اعتراضات خیابانی که از استان خراسان شروع شده است میتواند آغازی بر پایان حیات نکبت بار حکوت اسلامی باشد. باید به این اعتراضات بپیوندیم، باید با پیوستن به این اعتراضات در سراسر ایران از جمله در آذربایجان متحدانه حکومت اسلامی را به زیر بکشیم و زندگی انسانی را برای همه شهروندان در ایران مستقر کنیم.

 

زنده باد اعترضات کارگران، جوانان و زنان و میلیونها مردم تحت ستم ایران

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۸ دیماه ۹۶ برابر با ۲۹دسامبر ۲۰۱۷

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *