۱۹ آذر تجمع بزرگ بازنشستگان در مقابل مجلس

“امروز روز حرکت است. نیاز به یک حرکت همگانی است. باید قدم های محکم تری برداریم. رسیدن به حقوق بالای خط فقر فقط و فقط همت و تلاش و پشتکار ما را می طلبد”. این بخشی از فراخوان گروههای مختلف بازنشتسگان برای تجمع ۱۹ آذر ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس است که بعنوان مهمترین تجمع سال ۹۶ از آن یاد کرده اند. در این فراخوان به بازنشستگان فراخوان داده شده که هر کدام ۵ نفر را با خود همراه کنند و به این تجمع اعتراضی بیاورند.

حزب کمونیست کارگری از اعتراضات بازنشستگان و خواست های عادلانه آنها حمایت میکند و بر خواست های آنها که در تجمعات مختلف در سخنرانی ها، بیانیه ها، شعارها و پلاکاردهای آنان مطرح شده و به خواست عمومی بازنشستگان تبدیل شده است تاکید میکند:

افزایش حقوق به حداقل ٤ میلیون تومان، رفع تبعیض، همطرازی حقوقها، درمان رایگان.

حزب کلیه بازنشستگان و خانواده آنها را به شرکت فعال در این تجمع اعتراضی فرامیخواند. تنها با اتحاد و پافشاری بر خواست ها، کوتاه نیامدن در مقابل وعده های توخالی مقامات حکومتی، و حضور همگانی در تجمعات است که میتوان مفتخوران حاکم را وادار به تسلیم کرد. بازنشستگان حق دارند از یک زندگی انسانی و از منزلت و معیشت برخوردار باشند و بدون اینهمه دغدغه زندگی کنند. حزب از کلیه مردم میخواهد بازنشستگان را همراهی کنند و به اشکال مختلف از خواست های بحق آنها حمایت کنند. خواست های بازنشستگان خواست های کلیه استثمارشوندگان و مردم زحمتکشی است که زندگی شان توسط حکام دزد اسلامی به تباهی کشیده شده است. روز ۱۹ آذر را به روز اتحاد و همبستگی تبدیل کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ آذر ۱۳۹۶، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *