پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز سال تحصیلی

علیه سیستم آموزشی اسلامی بمیدان بیائیم!

سیستم آموزشی در ایران یک فاجعه و تراژدی تمام عیار است.  با بازگشائی مدارس یک بار دیگر این تراژدی در مرکز توجه جامعه قرار میگیرد.

همچنان میلیونها کودک به کلاس و مدرسه دسترسی ندارند و اکثریت عظیم  کودکان  کار و خیابان، کودکان روستائی و کودکان مهاجر افغانستانی از تحصیل محروم هستند. بنا به آمار حکومتی هر ساله بیش از یک چهارم دانش آموزان بخاطر فقر ترک تحصیل میکنند، بیش از یک سوم مدارس مخروبه و یا رو به تخریب اند، و بیشتر کلاسها از پائین ترین استاندارهای ایمنی و بهداشتی برخوردار نیستند. آموزش و پرورش به امری تجارتی تبدیل شده و شهریه های گزاف و انواع اخاذی از خانواده های دانش آموزان یک سنت رایج در همه مدارس است. معلمین آزادیخواه بخاطر اعتراض به این وضعیت و در دفاع از حقوق پایه ای خود با پرونده سازی و احکام زندان وتبعید پاسخ میگیرند و حکومت تلاش میکند یک فضای امنیتی و مختنق را بر مدارس و دانشگاهها مسلط کند.

این واقعیات و  ده ها مورد تکاندهنده دیگر تنها بیانگر بخشی از تراژدی آموزشی در ایران است. اصل فاجعه  مذهبی بودن سیستم آموزشی است. کودکان از همان مهد کودک تحت مغزشوئی مذهبی قرار میگیرند. اشاعه تابوها و مقدسات و خرافات اسلامی، مردسالاری و جداسازی جنسیتی در مدارس و دانشگاهها، و شکل دادن به فرهنگ عبودیت و شهادت و ماتم و عزا در اذهان کودکان اساس سیستم آموزشی جمهوری اسلامی است. سیستمی قرون وسطائی که جمود و تعصب و تحجر مذهبی را بجای دانش و آگاهی و آزاد اندیشی نشانده و ماتم و افسردگی و پژمردگی را جانشین شکوفائی و شادی و سرزندگی کرده است.

جامعه ایران هیچگاه این سیستم تحمیلی را نپذیرفته است. آموزش و پرورش اسلامی نیز مانند سایر قوانین و اخلاقیات و تابوهائی که رژیم اسلامی تلاش دارد در جامعه تثبیت کند مدام از جانب مردم بویژه جوانان و دانشجویان و معلمان بچالش کشیده شده است.

امسال نیز با بازگشائی مدارس و دانشگاهها دور تازه ای از مقابله مردم با سیستم آموزشی فوق ارتجاعی حکومت آغاز میشود. جنبش معلمان و جنبش دانشجوئی نیروی تازه ای میگیرد و حمایت همه جانبه خانواده های دانش آموزان و کل جامعه را می طلبد.

مذهب زدائی از مهد کودکها و مدارس و دانشگاهها، درهم شکستن تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسی در محیطهای اموزشی، تحصیل رایگان در همه سطوح و آزادی فوری همه معلمان دربند از پایه ای ترین خواستها و از جمله بدیهی ترین حقوق مردم است. بکوشیم با تکیه به نیروی جنبش معلمان و دانشجویان و خانواده های دانش آموزان به یک جنبش تعرضی و گسترده  حول این خواستها شکل بدهیم.

با امید اینکه سال تحصیلی تازه سال جارو کردن تحجر و جمود اسلامی از مدارس و از کل جامعه باشد.

حمید تقوائی

۲۲ شهریور ۹۶، ۱۳ سپتامبر ۱۷

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *