کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند

وزیر صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزی را ملغی کرد 

 

کارگران کارخانه هپکو امروز ۸ شهریور دست به راهپیمایی در وسط شهر اراک زدند و در حالیکه شعار میدادند مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه خیابان ملک در مرکز شهر را بستند. بخشی از دستمزد کارگران هپکو از دیماه سال قبل تاکنون پرداخت نشده است.

همزمان با تجمع کارگران هپکو، کارگران آذرآب اراک نیز دست به تجمع در مقابل سازمان صنعت و معدن زدند و سپس بطرف استانداری راهپیمایی کرده و وارد محوطه استانداری شدند. کارگران آذرآب نیز شش ماه مزد طلب دارند. کارفرماهای این دو کارخانه بیمه کارگران به تامین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و نزدیک به ۳۰۰۰ کارگر این دو مرکز با مشکل تمدید دفترچه های خود روبرو هستند و در ماههای گذشته بارها دست به تجمع و راهپیمایی زده اند. راهپیمایی چندماه قبل کارگران هپکو و خانواده های آنها در مرکز شهر با شعار زیر بار ستم نمیکنیم زندگی انعکاس گسترده ای در سطح کشور داشت. این شعار سپس توسط بازنشستگان تکرار شد. شعار امروز آنها، مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه، نیز تکرار شعار کارگران فولاد اهواز است که چند هفته قبل در اهواز سر داده شد.

فضای شهر اراک بشدت اعتراضی است. کارگران کمباین سازی و ماشین سازی اراک و تعداد دیگری از کارخانه های بزرگ و کوچک این شهر نیز با مشکلات مشابهی مواجهند. فضا در این شهر و برخی دیگر از شهرهای استان مرکزی چنان اعتراضی است که وزیر صنعت و معدن سفر امروز خود به چند شهر استان مرکزی را لغو کرد.

مقامات حکومت بارها به کارگران این مراکز قول داده اند که به خواست های آنها رسیدگی کنند اما برای همه کارگران روشن است که این قول و قرارها پشیزی ارزش ندارد. کارگران باید دست به تجمعات همزمان و متحدانه بزنند، با حضور خانواده های خود در خیابان های شهر راهپیمایی کنند و حمایت و همبستگی مردم را جلب کنند. فضای اعتراضی عمومی در اراک زمینه حرکت های بزرگ و متحد کارگری را فراهم کرده است. تنها در این صورت است که کارگران موفق میشوند حقوق خود را از حلقوم مفتخوران بیرون بکشند و خواست های خود را به آنها تحمیل کنند. زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه و شعارهای مشابهی که قدرت و اتحاد کارگران را نشان بدهد توجه مردم را نیز جلب میکند و مفتخوران حاکم را به وحشت می اندازد. کارگران باید با قاطعیت در مقابل عناصری که سعی میکنند شعارهای مذهبی را در تجمعات آنها برجسته کنند و میان کارگران تفرقه بیندازند بایستند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ شهریور ۱۳۹۶، ۳۰ اوت ۲۰۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *