بهروز مهرآبادی: زنان ترکیه نباید در مبارزه خود تنها بمانند

در حالی که اردوغان بدنبال محکم کردن پایه های حکومت اسلامی خویش است، روز شنبه ۷ مرداد زنان در استانبول به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به حملات سازمان یافته نیروهای اسلامی علیه زنان اعلام کنند. این اعتراض در حقیقت متوجه دولت ترکیه بود که با سیاست های خود از حملات وحشیانه به زنان و همچنین دگرباشان جنسی حمایت میکند. تظاهرکنندگان فریاد می زدند: “ما اطاعت نخواهیم کرد، ساکت نخواهیم شد و نخواهیم ترسید. ما از طریق مقاومت پیروز خواهیم شد.” این تظاهرات در حالی انجام شد که در یک سال گذشته دولت فاشیستی اردوغان به بهانه کودتا حملات خود را به آزادی های اجتماعی و سیاسی و بخصوص به حقوق زنان افزایش چشمگیری داده است. بیش از ۱۸۰۰۰ نفر دستگیر و زندانی شده، بیش از ۶۰ نشریه و روزنامه و دهها فرستنده رادیو و تلویزیون تعطیل شده و دهها هزار نفر از کار اخراج شده اند. به خیابان آمدن زنان در استانبول نشان داد که مرعوب سیاست های سرکوبگرانه دولت اردوغان نشده و به مبارزه علیه سیاست های زن ستیزانه دولت اسلامی ترکیه ادامه می دهند. مردم ترکیه در همسایگی خود وضعیت مردم ایران و از جمله زنان را زیر سلطه حکومت اسلامی می بینند و حاضر نیستند که پایه های چنین حکومتی در ترکیه مستحکم شود.

تظاهرات شنبه گذشته با شعار ” به لباس من کاری نداشته باش” آغاز شد اما در واقع این تظاهرات اعتراضی بود علیه سیاست های زن ستیزانه ای که دولت ترکیه قصد دارد به انجام برساند. زنان در صف مقدم مبارزه با سیاست های اسلامی دولت ترکیه قرار دارند. این مبارزه باید مورد حمایت جهانی قرار گیرد. زنان ترکیه نباید در مبارزه سختی که در مقابل روی خود دارند، تنها بمانند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *