حمید تقوائی: مضحکه انتخابات را باید بر سر حکومت خراب کرد!

یک ویژگی اتنخاباتهای جمهوری اسلامی افشاگری نیم بند مقامات از دزدیها و جنایات یکدیگر است. روحانی افتخارمیکند که “مردانگی” کرده و پرونده دزدیهای قالیباف را افشا نکرده است و رئیسی هم میگوید سینه او صندوقچه اسرار است و اگر لب به سخن بگشاید کسی حریف او نیست. یکی غیر مستقیم مسئولیت کشتارهای دهه شصت را به به رخ حریف میکشد و دیگری میگوید شما هم میخواستید مخالفین را در مراسم نماز جمعه بدار بکشید!

هر دو درست میگویند! اما این اعترافات نیم بند تنها گوشه ای از دزدیها و جنایات مشترک همه کاندیداهای جناحهای حکومتی است. کل حکومتشان بر دزدی و جنایت بنا شده و همه شان در برپا کردن این دستگاه غارت و کشتار نقشی اساسی داشته اند. این حکومت انتخابات بردار نیست، باید آنرا ریشه کن کرد. اگر هر مورد از این اعترافات نیم بند در جامعه ای با حداقلی از آزادیها و موازین مدنی اتفاق میافتاد، انتخابات را بی اعتبار اعلام میکردند و برپا کنندگان این مضحکه را به محاکمه میکشیدند. ولی اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا جانیان حکومت میکنند و آزادگان سرکوب میشوند. اینجا جانیان و دزدان حکومتی به رونکردن دزدیهای نجومی و کشتارهای دسته جمعی که همگی در آن دست داشته اند افتخار میکنند! و اسم آنرا هم میگذارند مناظره و کارزار انتخاباتی!

این انتخابات نیست جنگ قدرت بین دار و دسته های مافیائی است. این مضحکه را انتخابات نامیدن توهین به شعور مردم است. مضحکه انتخاباتی حکومت را باید بر سر مافیای حاکم کرد.

 

۱۶ مه ۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *