در مقابل تفرقه افکنی کارفرمایان و دولت در میان کارگران باید ایستاد!

اطلاعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

در مقابل اخراج کارگران باید متحدانه اعتراض کرد!

 

بنا به اخبار درج شده در رسانه های داخلی ایران “تعدادی از کارگران معدن سرب و روی انگوران زنجان اخراج شده اند”.  کارگران به این اخراجها اعتراض کرده اند.

کارفرما ها نام این نوع اعمال ضد کارگری شان را اخراج نمیگذارد. رژیم و ادارات دولتیش و همچنین خانه کارگریها با عنوان “تعدیل نیرو” از اخراج کارگران دفاع و آنرا توجیه میکنند. اخیرا به اینها جماعت ناسیونال – فاشیست ها هم اضافه شده اند که این وسط میخواهند میان کارگران تحت نام بومی و غیربومی اختلاف بیاندازند!

در توجیه اخراج کارگران و برای اختلاف انداختن میان کارگران و تضعیف مبارزه شان، حامیان کارفرما از جمله نماینده شهرستانهای ماهنشان و ایجرود و نیز دبیر خانه کارگر زنجان دلیل اعتراض کارگران را “تعدیل ( یعنی اخراج) کارگران بومی و ابقای کارگران غیر بومی عنوان کرده اند”. رسانه ناسیونال – فاشیست گونازتی وی نیز به این خیل ضد کارگری اضافه شده است و تحت عنوان اینکه نباید کارگران بومی را اخراج کرد، بصراحت از اخراج کارگران غیر بومی دفاع کرده است.

یک سلاح مهم در دست دولت و کارفرما برای تضعیف مبارزه کارگران تفرقه افکنی قومی و ملی و یا به عبارت دیگر بومی و غیر بومی میان کارگران است. در این عرصه ناسیونالیستها هم در نقش پادوی سرمایه داران و حکومتشان علیه اتحاد کارگران ظاهر میشوند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن محکوم کردن اخراج کارگران معدن سرب و روی انگوران و حمایت از اعتراض این کارگران، از آنان میخواهد که اجازه ندهند سیاستهای ضد کارگری و تفرقه افکنانه کارفرما و مقامات دولت اتحاد کارگران در مبارزه با اخراج را بهم بزند. کارگر چه بومی و چه غیر بومی نباید از کار اخراج شود. همه باهم باید در مقابل کارفرمایان ودولتشان بایستند. همه کارگران باید در صفی متحد و با همراهی خانواده هایشان دست به اعتراض بزنند و از حق کار و زندگی شان دفاع کنند.

زنده باد اتحاد کارگران در مبارزه علیه اخراج

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ اپریل ۲۰۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *