پیام حاتم لاوینی از تونس به کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

رفقای عزیز

با درودهای انقلابی کمونیستی

برای من افتخار بزرگی است که در کنگره حزب شما شرکت میکنم. حزبی که حزب مبارزه کارگران علیه سرمایه داری و برای سوسیالیسم است. حزبی که حزب مبارزه علیه خودکامی و دیکتاتوری حکومت ارتجاعی اسلامی است.

من حاتم لاوینی فعال کارگری از تونس، عضو قدیمی ترین و بزرگترین اتحادیه  کارگری تونس UGTT و عضو حزب کمونیست در این کشور هستم.

از طرف همه رفقایم کنگره دموکراتیک شما را تبریک میگویم و برایتان صمیانه آرزوی موفقیت میکنم. ما از مبارزه شما چه در داخل ایران و چه در خارج بخوبی آگاهیم و مطمئنا پیروزی شما بسیار نزدیک است. مطمئنا روزی ما کنگره را در ایران برگزار خواهیم کرد. در یک ایران آزاد و دموکراتیک.

رفقای عزیز!

مبارزه شما مبارزه ماست و جنگ شما جنگ ماست. زیرا ما با یک دشمن رو در رو هستیم: امپیریالیسم و اساسا امپریالیسم امریکا و اروپا و رژیمهای ارتجاعی که همه عوامل و پادوهای قدرتهای بزرگ سرمایه داری هستند. بازی سیاسی قدرتهای بزرگ اینست که از رژیمهای ارتجاعی علیه کارگران و مردم تحت ستم حمایت کنند.

جوامع ما در موقعیت مشابهی بسر میبرند. فقر بیشتر برای اکثریت مردم، بیکاری بیشتر برای بیکاران، و قدرت و ثروت فزاینده در دست سرمایه داران و ثروتمندان. 

 اکنون ما در شبکه همبستگی کارگری با هم ارتباط برقرار کرده ایم و با هم کار میکنیم و امیدوارم بتوانیم همکاریهایمان را تقویت کنیم. زیرا معتقدیم که کمونیست ها و چپها باید جبهه آزادی و برابری علیه سرمایه داری و رژیمهای اتجاعی و اسلام سیاسی را تقویت کنند

ما دست خودرا به نشانه همبستگی به سوی کنگره شما دراز میکنیم و از مبارزه شما و مبارزه کارگران و مردم ایران علیه دیکتاتوری و بی عدالتی و رژیم اسلامی حمایت میکنیم. 

برای کنگره شما آرزوی موفقیت بسیار دارم. 

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد همبستگی بین کارگران  و کمونیستها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *