قرار در مورد اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی

مصوب کنگره دهم

بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران ، معلمان و فعالین اجتماعی ، به کارزاری اجتماعی تبدیل شده است. این کارزار مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را گام مهمی به جلو برده است. حزب بر جایگاه مهم این کارزار در این عرصه از مبارزه و علیه سرکوبگری های حکومت اسلامی و دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های پایه ای در جامعه تاکید دارد و با تمام توان برای پیشبرد کارزار علیه امنیتی کردن مبارزازت فعالیت میکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *