حمید تقوائی: بازگشت بلشویسم و هراس لیبرالها

 

هفته نامه اکونومیست در یکی از سرمقالات شماره ویژه سالیانه اش، جهان در سال ۲۰۱۷، هشدار داده است که بلشویسم باز میگردد. نویسنده معتقد است شباهتهای دوره ما به مقطع انقلاب اکتبر ” بیش از آن است که بتوان  آسوده بود.”

این مقاله البته مشحون از حمله به استالین و توتالیتاریسم استالینی و غیره است. این راهی است که معمولا این نوع ژونالیستها و قلم بدستان بورژوازی برای جلوگیری از تکرار انقلاب اکتبر و”آسودگی خیال” بورژوازی در پیش میگیرند. نویسنده میگوید “دوران ثبات بعد از جنگ دوم” پایان یافته و نوبت احزاب افراطی از راست و چپ فرا رسیده است.  او معتقد است بعد از عروج راست- نمونه برگسیت و انتخاب ترامپ- با تشدید نابرابریهای اقتصادی “که موجب بی ثباتی بیشتر میشود”، و در نتیجه با سربلند کردن چپ روبرو خواهیم بود و راه حل را در این میداند که “لیبرالها باید روشن تر فکر کنند و قویتر عمل کنند.”

اما نه لیبرالیسم و نه هیچ دکترین بورژوایی دیگری قادر به جلوگیری از روندی که در دنیا آغاز شده است نیست. دیگر هیچ نوع مسکن و مرهمی نظیر جنگ جهانی دوم و یا ریگانیسم و میلیتاریسم و افسار گسیختگی بدنبال فروریختن دیوار برلین و  یا نئو کنسرواتیسم و ریاضت کشی و غیره نه ممکن و عملی است و نه چاره بحران همه جانبه ای است که گریبان بورژوازی  عصر ما را گرفته است. این نوع راه حل ها آمدند و رفتند و بعد از تسکین موقت، مرض را شدید تر و کشنده تر کردند. پاسخ شرایط حاضر تنها و تنها سوسیالیسم است. دوره تداعی کردن سوسیالیسم با استالینیسم و توتالیتاریسم و تجربه شوروی نیز گذشته است. توده مردم، نود و نه درصدیهای دنیا خواستار از میان برخاستن نابرابری های فاحش اقتصادی و اجتماعی، و همانطور که در همبستگی جهانی با انقلابات بهار عرب نشان دادند، خواهان  “نان و آزادی و کرامت انسانی” هستند. در اذهان توده مردم این آرمان و ایده آل است که با سوسیالیسم و مارکسیسم و بلشویسم تداعی میشود و نه توتالیتاریسمی که لیبرالها به سوسیالیسم نسبت میدهند.

دوره انقلاب اکتبر دیگری فرا رسیده است دقیقا به این خاطر که بشریت تشنه  ارمانها و ایده آلهائی است که به انقلاب اکتبر شکل داد و در سرمایه داری دولتی بلوک غرب و در سرمایه داری بازار آزاد کمپ غرب هر دو انکار و لگد مال شد. سوسالیسم پاسخ نود و نه در صدیهای دنیا به بحران همه جانبه یک درصدیها است و نگرانی رسانه هائی نظیر اکونومیست نیز دقیقا همین است. هیچ زمان مانند امروز دنیا به سوسیالیسم نیازمند نبوده است.

 

۲۲ دسامبر ۱۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *