نامه اعتراضی فدراسیون “ای گ متال” آلمان به خامنه ای و روحانی

در حمایت از جعفر عظیم زاده و برای آزادی کارگران زندانی

ولفگانگ لمب عضو هیئت اجرایی اتحادیه متال آلمان در نامه ای خطاب به خامنه ای و روحانی به پایمال کردن حقوق انسانی و حقوق کارگران در ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی کارگران زندانی از جمله جعفر عظیم زاده شده است. در قسمتی از این نامه که یک نسخه آن با ارسال شده، چنین آمده است:

” من از طرف دو میلیون و دویست و سی هزار اعضای صنایع متال، پارچه و لباس و چوب آلمان، این نامه را برای شما مینویسم.  ما بزرگترین تشکل اتحادیه ای در جهان هستیم و ریاست اتحادیه جهانی ایندستری آل “IndustriALL” را در اختیار داریم که ٥٠ میلیون کارگر را نمایندگی میکند. ما عمیقا درمورد پایمال کردن حقوق کارگران در ایران نگران هستیم.

من در مورد وضعیت سلامتی یکی از زندانیان سیاسی، جعفر عظیم زاده برایتان مینویسم که یک فعال کارگری شناخته شده و یکی از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا برای افزایش دستمزدهاست. او و اسماعیل عبدی یکی از فعالین شناخته شده معلمان، طی بیانیه مشترکی به مسائلی از قبیل امنیتی کردن و جرم محسوب شدن فعالیتهای اتحادیه ای و صنفی و تجمع و اعتصاب توسط کارگران و معلمان، اعتراض کردند. آقای عبدی با وثیقه آزاد شد، اما آقای عظیم زاده که از نوامبر گذشته دستگیر شده، فقط بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و مشروع کارگری به شش سال زندان محکوم شده و محکومیت خودرا میگذراند.  او دست به اعتصاب غذای نامحدود برای عملی کردن خواستهایش زده است که در راس آنها بررسی مجدد پرونده او و رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی قرار دارد…”

در این نامه همچنین اشاره شده است که شمار دیگری از فعالین کارگران و معلمان از جمله بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، علیرضا هاشمی، رسول بداقی، مهدی بهلولی، عثمان اسماعیلی و محمد رضا نیک نژاد نیز در شرایط غیر انسانی در زندان نگه داشته شده اند. عضو کمیته اجرایی اتحادیه متال در پایان تاکید کرده است که ” از شما میخواهیم که با ازادی همه این زندانیان سیاسی، به حقوق پایه ای کارگران و مردم، به حق کارگران برای متشکل شدن در تشکلها و اتحادیه های مورد نظر خود، حق قرار داد جمعی، و حق اعتصاب برای بهبود شرایط خود احترام بگذارید. کارگران و همه مردم کارکن بدون قید و شرط دارای حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض، و تشکل برای مقابله با ظلم و بی حقوقی و فقر میباشند. ”

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٩ خرداد ٩٥، ١٨ ژوئن ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

 

ترجمه فارسی متن کامل نامه اگ متال آلمان:

 

جناب خامنه ای

آقای رئیس جمهور روحانی

من از طرف دو میلیون و دویست و سی هزار اعضای صنایع متال، پارچه و لباس و چوب آلمان، این نامه را برای شما مینویسم.  ما بزرگترین تشکل اتحادیه ای در جهان هستیم و ریاست اتحادیه جهانی ایندستری آل “IndustriALL” را در اختیار داریم که ٥٠ میلیون کارگر را نمایندگی میکند. ما عمیقا درمورد پایمال کردن حقوق کارگران در ایران نگران هستیم.

من در مورد وضعیت سلامتی یکی از زندانیان سیاسی، جعفر عظیم زاده برایتان مینویسم که یک فعال کارگری شناخته شده و یکی از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا برای افزایش دستمزدهاست. او و اسماعیل عبدی یکی از فعالین شناخته شده معلمان، طی بیانیه مشترکی به مسائلی از قبیل امنیتی کردن و جرم محسوب شدن فعالیتهای اتحادیه ای و صنفی و تجمع و اعتصاب توسط کارگران و معلمان، اعتراض کردند. آقای عبدی با وثیقه آزاد شد، اما آقای عظیم زاده که از نوامبر گذشته دستگیر شده، فقط بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و مشروع کارگری به شش سال زندان محکوم شده و محکومیت خودرا میگذراند.  او دست به اعتصاب غذای نامحدود برای عملی کردن خواستهایش زده است که در راس آنها بررسی مجدد پرونده او و رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی قرار دارد.

به همین ترتیب شمار دیگری از رهبران کارگران و معلمان  بعنوان زندانیان سیاسی در زندان نگه داشته شده اند که از جمله میتوان از بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، علیرضا هاشمی، محمود بهشتی، رسول بداقی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، داود رضوی، محمد رضا نیک نژاد، مهدی بهلولی، جمیل محمدی، و رضا شهابی را نام برد  شرایط این زندانیان غیر انسانی است. برای نمونه آنها بطور مرتب از دارو، درمان و آب گرم محروم میشوند. تهدید و شکنجه و حتی مرگ نیز در زندانهای ایران رایج است.

ما این اقدامات حکومت شما را پایمال کردن حقوق بدیهی انسانی میدانیم که بر خلاف معاهده های “آی ال او” میباشد که حکومت اسلامی ایران عضوی از آن میباشد. بعنوان عضوی از “آی ال او” ما انتظار داریم که حکومت شما به حقوق جهان شمول کارگران و حقوق انسانی احترام بگذارد.

از شما میخواهیم که با ازادی همه این زندانیان، به حقوق کارگران و مردم، به حق کارگران برای متشکل شدن در تشکلها و اتحادیه های مورد نظر خود، حق قرار داد جمعی، و حق اعتصاب برای بهبود شرایط خود احترام بگذارید.

کارگران و همه مردم کارکن بدون قید و شرط دارای حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض، و تشکل برای مقابله با ظلم و بی حقوقی و فقر میباشند. اگرمیخواهید در کشور شما سرمایه گذاری شود بدون اینکه اتحادیه هایی مثل ما با مراودات اقتصادی با کشور شما در حالیکه چنین مسائلی وجود دارد، اعتراض کنند باید به این حقوق احترام بگذارید.

ولفگانگ لمب

از طرف کمیته اجرایی ا گ متال

١٦ ژوئن ٢٠١٦

 

ترجمه و تکثیر: کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *