بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد دخالت نظامی مستقیم روسیه در سوریه و پیامدهای آن

راه حل در دست مردم منطقه است!

دخالت نظامی مستقیم روسیه در سوریه آغازگر دوره جدیدی نه تنها در منطقه بلکه در سیاست بین المللی است. دولت روسیه هدف این حمله نظامی را مقابله با داعش و نیروهای تروریستی اعلام کرده است و دولت آمریکا و نیروهای ناتو حمله روسیه را اقدامی در جهت دفاع و حفظ حکومت اسد و علیه نیروهای طرفدار غرب اعلام میکنند اما اهداف دولت روسیه از چارچوب شرایط جاری در منطقه و حتی بود و نبود حکومت اسد فراتر میرود. این در واقع اقدامی است در جهت ایفای نقش و تثبیت موقعیت روسیه بعنوان یک قدرت برتر و هژمونیک در منطقه و در کل جهان. با این اقدام ناسیونالیسم عظمت طلب روس قصد دارد در خلاء قدرتی که به علت شکست استراتژی هژمونی طلبانه میلیتاریستی آمریکا و متحدینش ایجاد شده است ابتکار عمل را در شرایط آشفته خاورمیانه بدست بگیرد و به وزنه تعیین کننده ای در صف آرائی و بلوک بندی های منطقه ای تبدیل بشود.

در سطح تاکتیکی و تاثیر بر شرایط جاری حرکت اخیر دولت روسیه میتواند موقعیت دولت بشار اسد و نیروهای حامی او در ایران، سوریه و عراق را در مقابل قطب غرب تقویت کند. اما موفقیت یا برون رفت آنها از بحران سوریه را تسریع نخواهد کرد. این وضعیت به معنای مزمن شدن و گسترش دامنه فاجعه سوریه خواهد بود که تاکنون در ابعادی هولناک زندگی مردم را نابود کرده است. در نزد توده مردم و افکار عمومی جهانی تشدید تخاصمات و کشتارها در سوریه موجب رسوائی و انزوای هر چه بیشتر دولتهای حامی رژیم اسد خواهد شد. این دولتها، در کنار دولت آمریکا و نیروهای تحت حمایتش، تا کنون جزء عوامل اصلی شکل دهنده به شرایط فاجعه بار سوریه و کشتار و آوارگی مردم بوده اند و دخالت نظامی آنها بی شک این شرایط را تیره تر و وخیم تر خواهد کرد.

در مقابل اقدام نظامی روسیه ، عکس العمل دولت آمریکا و نیروهای ناتو تا کنون ابراز نگرانی و اخطار و تبلیغات علیه حمله نظامی روسیه بوده است. ممکن است این موضعگیریها شدیدتر و خصمانه تر بشود اما اردوگاه غرب در موقعیتی نیست که به مقابله نظامی مستقیم با روسیه دست بزند. پاسخ دولت آمریکا به حمله روسیه، اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی به روسیه و تشدید دخالتگری های نظامی جاری در سوریه و تقویت نظامی بلوک متحدش خواهد بود. در هر حال یک نتیجه این اوضاع امکان و خطر گسترش جنگهای نیابتی، تشدید عملیات و اقدامات تروریستی علیه نیروهای رقیب، و گسترش فضای نظامی در منطقه خاورمیانه است.

از دیدگاه توده مردم و بشریت آزادیخواه راه حل بحران سوریه جمع کردن بساط دولتهای قومی – مذهبی و نیروهای رنگانگ اسلامی و کوتاه کردن دست دولتهای غربی و دولت روسیه از منطقه است. پرچم این جنبش هم اکنون در اعتراضات توده ای مردم عراق علیه دولت و نیروهای اسلامی در آن کشور، در اعتراضات سکولاریستی مردم کردستان سوریه و لبنان و ترکیه، در اعتراضات مردم کردستان عراق علیه دولت اقلیمی و در جنبش مداوم و پیگیر مردم ایران علیه حکومت و قوانین اسلامی به اهتزاز درآمده است. حزب کمونیست کارگری همه نیروهای سکولار، چپ و آزادیخواه در منطقه و در سراسر جهان را به حمایت فعال از اعتراضات و مبارزات جاری مردم منطقه علیه نیروها و دولتهای اسلامی و دولتهای حامی آنها فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۷ اکتبر ۲۰۱۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *