Category Archives: مقالات شهلا دانشفر

شهلا دانشفر: استحاله چی های سابق و رفراندوم چی های امروز

١٥ نفر از شخصیتهای سیاسی بیانیه ای را امضا کرده و در رابطه با تعیین نوع حکومتی آتی به رفراندوم فراخوان داده اند. شخصیت های امضا کننده این بیانیه همان شخصیتهای دوم خردادی و اصلاح طلب حکومتی هستند. اینها همان کسانی هستند که زیر فشار اعتراضات مردم قبلا دم از استحاله و تغییرات تدریجی در…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

  خیزش انقلابی مردم به جلو میرود و هر روز بیشتر عمق میگیرد. نتیجه و بازتاب این خیزش را در وضع اسفناک حکومت در ٢٢ بهمن به روشنی میشد دید. این روز که به گفته خامنه ای قرار بود روزی تماشایی باشد، به  نمایش تمام عیار احتضار حکومت تبدیل شد. صف های تظاهرات حکومتیان دراین…

Read more

شهلا دانشفر: خیزش انقلابی مردم و کارگران

  خیزش انقلابی مردم همچنان به جلو میرود. به میدان آمدن “دختران خیابان انقلاب” مرحله جدیدی در این خیزش بود. جنبشی که اعتراض کل جامعه علیه کل بساط آپارتاید جنسی و سیستم چپاول و جنایت حاکم را به چالش میکشد. در متن این شرایط جنبش اعتراضی کارگری در ابعادی گسترده تر و با گامهایی استوار…

Read more

شهلا دانشفر: اعتراضات سراسری و نقش رهبران و تشکلهای مستقل کارگری

گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه پخش مستقیم تلویزیون کانال جدید فرامرز قربانی: بعنوان سئوال اول در رابطه با اهمیت انتشار بیانیه ٥ تشکل کارگری در رابطه با اعتراضات سراسری مردم صحبت کنید. کلا این بیانیه و بیانیه های کارگران چه تاثیر معینی در فضای سیاسی اعتراضات مردم دارد؟ شهلا دانشفر: ابتدا بطور ویژه در…

Read more

شهلا دانشفر: حزب و عضویت کارگری

یکی از موضوعات مهمی که ما را از احزاب چپ سنتی جدا میکند، تبیین از عضویت در حزب و جایگاه آنست.  مبانی پایه ای این بحث اول بار توسط منصور حکمت در مرداد ٦٨ تحت عنوان” حزب کمونيست و عضويت کارگرى” تبیین شد. او مینویسد:” هيچ چيز مانند چند و چون عضويت کارگران در احزاب…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار در حمایت از رضا شهابی، ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، تجمع جوانان بیکار در خرمشهر با شعار مرگ بر بیکاری، حمله به دستفروشان اهواز و درگیر شدن دستفروشان با ماموران سرکوبگر شهرداری، احضار ٢٠ کارگر هپکو به دادگاه و محکومیت این احضارها از جمله سرتیتر ها مهم اخبار…

Read more

شهلا دانشفر: در حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه

تجمعات اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان و مارش قدرتمند آنان در مرکز شهر، یک اتفاق سیاسی مهم در هفته گذشته است. بازنشستگان فولاد در اعتراضاتشان با شعارهایی چون “صندوقو خالی کردن، ما را آواره کردن”، “ربیعی حیا کن، وزارت را رها کن”، “عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز”، “ایران شده دزدخونه،…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

تجمعات بازنشستگان فولاد اصفهان و دو روز راهپیمایی بیش از دو هزار نفره آنها در وسط این شهر با شعارهای اعتراضی شان، تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر با خواست پرداخت فوری حق سنواتشان، تجمع اعتراضی کارگران راه آهن تبریز و زنجان بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده شان و فراخوان دوباره بازنشستگان به تجمعی سراسری در…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

هفته گذشته شاهد تحرکی بیسابقه در جنبش کارگری بودیم. تجمع پانزده هزاره بازنشستگان در مقابل مجلس، اعتصاب قدرتمند و یکپارچه ٤ هزار کارگر نیشکر هفت تپه و شرکت فعال خانواده ها در این اعتراضات، تجمع همزمان کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان با شرکت خانواده ها، کارزار  پرستاران برای دریافت حق…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

  شانزده آذر روز دانشجو، روز اتحاد مبارزاتی دانشجو- کارگر، ادامه اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه، تدارک بازنشستگان برای تجمع بزرگ در تهران برای ١٩ آذر، گزارشات منتشر شده دولتی مبنی بر در خطر بودن جان ۱۳ هزار کارگر در معادن ذغال سنگ از جمله سرتیترهای مهم اخبار و مسائل کارگری در هفته گذشته است.…

Read more