Category Archives: مطالب پایه ای

منصور حکمت : تاريخ شکست نخوردگان! چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧

    ميگويند در سالهاى اخير يک روند “بازبينى” و “بازنگرى” در بين انقلابيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است. نگاهى به نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد، هرچند در اينکه “بازبينى” کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى…

Read more

اصغر کریمی: انقلاب ۵۷ و جایگاه اعتصاب عمومی

به مناسبت سی و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ درمورد انقلاب ۵۷ از زوایای بسیار متعددی میتوان صحبت کرد. من اینجا قصد دارم به یکی از وجوه این انقلاب یعنی اعتصابات کارگری و اعتصاب عمومی اشاره کنم. قبل از اینکه به اعتصابات مهم آن دوره بپردازم لازم است یک نکته مهم سیاسی را تاکید کنم. انقلاب ۵۷انقلابی…

Read more

گفتگوی ناصر اصغری با علی جوادی: جایگاه دستمزد در مبارزات کارگری

ناصر اصغری در “گفتگوهای کارگری” میپرسد: جایگاه دستمزد در مبارزات کارگری* ناصر اصغری: اجازه دهید از یک سئوال “عجیب” شروع کنم. جایگاه دستمزد برای کارگران چیست؟ میگویم “عجیب” چرا که از قرار بدون دستمزد در این دنیا نمیشود زندگی کرد. علی جوادی: مساله ای را که شما به طنز به عنوان “عجیب” اشاره کردید یک…

Read more

حمید تقوایی: عروج و افول سکولاریسم

بررسی اقتصاد سیاسی نسبی گرائی و یونیورسالیسم (جهانشمولی)   این نوشته ترجمه سخنرانی حمید تقوائی در کنفرانس “حقوق مذهبی، سکولاریسم و حقوق مدنی” است که در تاریخ ۱۱-  ۱٢ اکتبر ٢۰۱٤ در لندن برگزار شد.   سکولاریسم یک دستاورد دوران مدرن و یک  ستون جامعه مدنی است. ولی امروز ما در دوران پست- مدرنیسم به…

Read more

حداقل دستمزدها، چقدر؟ مصاحبه تلویزیون کانال جدید با شهلا دانشفر

  حمید حق شناس: با نزدیک شدن به ماههای آخر سال موضوع بحث دستمزدها در دستور حکومت قرار گرفته است. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، گرانی های سرسام آور تامین هزینه های زندگی را برای میلیونها کارگر سخت کرده است. همزمان دولت روحانی وعده سرخرمن لغو تحریمها و امید به گشایش داده و اخیرا…

Read more

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب گفتگوی محسن ابراهیمی با حمید تقوایی

مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری – بخش اول   *** مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری – بخش دوم   *** مروری بر تاریخ تشکیل دو حزب – حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری – بخش سوم…

Read more

گفتگوی کاظم نیکخواه با حمید تقوائی: زمینه های سربلند کردن جریانات اسلامی در خاورمیانه و چشم انداز آینده

انترناسیونال  کاظم نیکخواه: از یکی دوسال اخیر موجی از ترور و کشتار گسترده توسط دستجات تروریست و اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا به جریان افتاده است. بنظر میرسید که با افول القاعده و طالبان و بحران جمهوری اسلامی، جریاناتی از این نوع شرشان را بتدریج از سر مردم دنیا کم کنند. اما…

Read more

حمید تقوائی: مقاومت کوبانی: نقش ناسیونالیسم کرد و شیوه برخورد کمونیستها

تجربه کوبانی اولین موردی نیست که یک حرکت توده ای بر حق و قابل دفاع بدون حضور فعال جنبش و احزاب کمونیست شکل میگیرد و بی شک آخرین بار هم نخواهد بود. در چند دهه اخیر، از انقلاب ۵۷ تا انقلابات موسوم به بهار عرب، در اغلب حرکتهای بر حق توده ای کمونیستها یا غایب…

Read more

حمید تقوائی: درخت سبز زندگی

مقدمه: متن سخنرانی حمید تقوایی در سمیناری که در انجمن مارکس استکهلم برگزار شد را در زیر می خوانید. این بحث در ادامه سلسله بحث هایی انجام شد که توسط علی جوادی و آذر ماجدی بر روی طرح مسئله «حکمتیسم»، برای تدوین مباحث و نظرات منصور حکمت صورت گرفت. ولی به نظر من سخنرانی که…

Read more

منصور حکمت: تفاوت های ما

گفتگو در باره کمونيسم کارگرى سوال: سند “اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم” بحران و افول سوسياليسم هاى بورژوائى را بررسى کرده و از کمونيسم کارگرى، در شرايط فروپاشى اينها و تعرض وسيع بورژوازى به سوسياليسم، بعنوان تنها جريانى که افق پيشروى و بالندگى دارد صحبت ميکند. از زمان تصويب اين سند در کنگره سوم…

Read more