Category Archives: مطالب منتخب

حمید تقوایی: چپ و سوسیالیسم در دوره پسا جنگ سرد

  انترناسیونال می پرسد: در پی سقوط شوروی در سال ١٩٨٩، جهان شاهد یک موج عظیم و گسترده تبلیغاتی علیه کمونیسم و سوسیالیسم بود. سقوط شوروی را پایان تاریخ و پیروزی بازار و دمکراسی بر سوسیالیسم نام نهادند. بدنبال این تحول دور تازه ای از جنگها، بحران های اقتصادی، فقر گسترده، رشد قوم گرایی و…

Read more

کاظم نیکخواه: بازی انتخاباتی در ایران!

واژه انتخابات در جمهوری اسلامی بی ربط ترین واژه است. احزاب سیاسی مخالف روشن است که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند. زنان حق کاندید شدن ندارند. مردم عادی که هیچ، حتی از موافقان و مدافعان و سینه چاکان شناخته شده حکومت خیلی ها حق انتخاب شدن ندارند. یعنی اگر کاندید شوند رد صلاحیت…

Read more

شرایط سیاسی حاضر و وظایف کنگره دهم؟ یک سوال از حمید تقوایی

انترناسیونال: کنگره دهم حزب در چه شرایط سیاسی و اجتماعی برگزار میشود و بنظر شما به چه ضرورت ها و نیازهایی باید پاسخ گوید؟ حمید تقوائی: کنگره دهم مقارن است با تحولات مهم و بیسابقه ای هم در سطح ایران و هم در یک مقیاس جهانی. اجازه بدهید از شرایط جهانی شروع کنم. مهمترین تحولات…

Read more

یاشار سهندی: توان بالقوه جنبش کارگری

جنبش کارگری قدرتش را نه با تشکیلات و سازماندهی سراسری، که برخی فکر میکنند تا این نباشد اساسا جنبشی نیست واگر باشد تدافعی است و چون تدافعی است حداکثر قابل ترحم است،  آن هم نه از سر اینکه بالاخره مبارزه ای است بلکه بخاطر دستان پینه بسته کارگر و زندگی فلاکت بارش؛ جنبش کارگری در…

Read more

سیامک بهاری: افغانستان بر سر دو راهی

  انترناسیونال: سال گذشته مذاکرات دولت افغانستان با طالبان ادامه یافت و ظاهرا طرفین به توافقات زیادی دست پیدا کردند، از طرف دیگر شاهد گسترش کمپین‌های اجتماعی در رابطه با حقوق انسانی بویژه برابری زن و مرد و آزادی بیان بودیم. شما رابطه این دو مسئله را با هم چگونه می‌بینید؟ چه عوامل مهمی در…

Read more

مصطفی صابر: ادامه بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۷ باید منتظر چه بود؟ انترناسیونال: سال گذشته خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگسیت) و انتخاب ترامپ دو رخداد مهم در دو قطب مهم جهان سرمایه داری بود. از سوی دیگر هنوز اثرات بحران عمیق کشورهای مهم سرمایه داری که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، به پایان نرسیده که صحبت از شروع بحرانی…

Read more

کاظم نیکخواه: در مورد تحولات سیاسی ترکیه

انترناسیونال: یکی از رخداد های مهم سال گذشته کودتای نافرجام در ترکیه و بدنبال آن موج سرکوب توسط دولت اردوغان به همین بهانه بود. ارزیابی شما از تحولات ترکیه چیست؟ کاظم نیکخواه: ترکیه مدتهاست که دچار بی ثباتی شدید و یک بحران عمیق سیاسی و حکومتی است. تنشهای حاد سیاسی این کشور را به انشقاق…

Read more

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی و کیان آذر به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تشکیل حزب

مقدمه حزب کمونیست کارگری در سی نوامبر ۱۹۹۱ تشکیل شد ولی جنبش و جریانی که به تشکیل حزب منجر شد در انقلاب ۵۷ شکل گرفت. این جریان با چه مصافهائی روبرو بود و به چه ضروریاتی پاسخ میگفت؟ حزب کمونیست کارگری در چه دوره ای تشکیل شد و ضرورت و هدف از تشکیل این حزب…

Read more

بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز( بخش دوم)

  مصاحبه سیما بهاری با حمید تقوایی این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است. سیما بهاری: سوسیال دمکراسی و دولت رفاه محصول کشورهای غربی است. چرا دولتها نمیتوانند در برابر این افسارگسیختگی بازار آزاد و سر بلند کردن احزاب فاشیست و راست مجددا به سوسیال دموکراسی و مدل دولتهای رفاه…

Read more

بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز

  مصاحبه سیما بهاری با حمید تقوایی (بخش اول) این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است. مقدمه: چنین به نظر میرسد که راست در اروپا و آمریکا دست بالا پیدا کرده است. جریانات راست افراطی بجلو رانده شده اند و احتمال بقدرت رسیدن آنها بیش از هر زمان دیگر است.…

Read more