Category Archives: مقالات محمد آسنگران

محمد آسنگران: در مورد واقعه “باله کا یه تی” در کردستان عراق

کشته شدن دونفر در مناطق مرزی ایران و عراق در منطقه ای به اسم “باله کایه تی” بوسیله نیروهای مسلح سازمان زحمتکشان، احزاب و میدیای این منطقه را به عکس العمل وا داشته است. این واقعه جدال و کشمکش احزاب مستقر در این منطقه را با اتحادیه میهنی برجسته کرده است. طبق اخبار منتشر شده…

Read more

محمد آسنگران: بحرانها وجدال های تازه تر

در مورد مذاکرات فرماندهان نیروهای مسلح ایران و ترکیه و روسیه هفته گذشته فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با هم دیدار و مذاکره داشتند. قرار است فرمانده نیروهای مسلح ترکیه به تهران برود. پس از آن اعلام شد که فرماندهان روسیه هم بزودی وارد ترکیه میشوند و همچنین فرمانده نیروهای…

Read more

محمد آسنگران: رفراندم در کردستان عراق

رفراندم استقلال کردستان عراق قرار است در تاریخ ٢٥ سپتامبر سال جاری برگزار شود. در این مورد پرسش هایی را با محمد آسنگران در میان می گذاریم:   خلیل کیوان : از مقطع حمله آمریکا به عراق در سال ١٩٩١ و قیام در مناطق کردنشین علیه رژیم بعث، جدائی عملی کردستان عراق از دولت مرکزی…

Read more

محمد آسنگران: ناسیونالیسم درون و بیرون کومه له چرا دوباره گر گرفته است؟

در دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران اخیرا با دیدن صفحات میدیای اجتماعی متوجه پدیده نه چندان تازه ای میشوید که انگار ناسیونالیستها با تضعیف چپ درون کومه له امیدی گرفته و به تکاپو افتاده اند. گر گرفتن دوباره ناسیونالیستهای پراکنده که در سالهای گذشته از کومه له فاصله گرفته بودند و هر کدام در…

Read more

محمد آسنگران: تدارک جدال نهایی با جمهوری اسلامی، موانع و راه حلها(بخش سوم)

در بخش اول این نوشته به جایگاه سپاه پاسداران در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و در بخش دوم به منشا جدال جناحهای رژیم پرداختیم در بخش آخر این نوشته به جدال مردم با رژیم اسلامی و راههای مقابله با آن خواهیم پرداخت. تصور عمومی تا کنون این بوده است که مبارزات و اعتراضات مردم و…

Read more

محمد آسنگران: منشا جدال جناحهای جمهوری اسلامی و راههای مقابله با رژیم

  (بخش دوم) در بخش اول این نوشته به بخشهایی از ابعاد فعالیت سپاه پاسداران در سیستم قدرت جمهوری اسلامی پرداختیم. در ادامه این بحث به ماهیت و چگونگی اختلاف جناحهای جمهوری اسلامی با همدیگر در پرتو نقش سپاه پاسداران میپردازیم. و در پایان به تقابل و اعتراض جنبشهای اجتماعی در ایران علیه کل حکومت…

Read more

محمد آسنگران: جدال جناحها و جایگاه سپاه بعنوان یک مافیای نظامی اقتصادی

تاکنون رسم بر این بوده است که چپها و کمونیستها در تعریفشان از ماهیت ارتش گفته اند ارتش حافظ منافع طبقه حاکم است. در جامعه سرمایه داری هم همین تعریف را تدقیق کرده و گفته اند ارتش حافظ منافع سرمایه داران حاکم است. اما اکنون برای نشان دادن ماهیت ارتشی که در ایران اسمش را…

Read more

محمد آسنگران: در مورد سیاست کومه له در قبال سازمان خبات و حضور آمریکا در کردستان سوریه

مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران   ایسکرا: ابراهیم علیزاده در رابطه با سازمان خبات در ائتلاف احزاب کردی در کردستان میگوید ضرورتهای سیاسی موجب این شد که علیرغم اسلامی بودن این سازمان، ما با حضور خبات در این جمع رضایت بدهیم. او در ادامه به این اشاره میکند که مخالفین این ائتلاف مشکلشان با حضور…

Read more

محمد آسنگران: تقسیم جنبش اسلام سیاسی به تندرو و میانه رو طرحی برای فجایع بیشتر

با ابراز وجود نظامی داعش در تهران خطر دیگری در حال نطفه بستن است. احزاب و افرادی در تحلیل و بررسی ترور تهران بوسیله داعش تازگی به فکر راه دیگر و طرح دیگری افتاده اند. راه مشروعیت دادن به پدیده “اسلام میانه رو”! این راه حل نیست بلکه از چاله به چاه افتادن است. عروج…

Read more

محمد آسنگران: کومله بخشی از جنبش کارگری و کمونیستی یا بخشی از جنبش ملی کرد؟

مصاحبه ایسکرا با مححمد آسنگران     ایسکرا: اخیرا ابراهیم علیزاده در مصاحبه ای با رادیو پیام کانادا از ائتلاف و همکاری شش حزب اپوزیسیون کرد دفاع کرده است. او در این مصاحبه گفته است در “جنبش کردستان” گرایشات متعددی وجود دارد و کومه له یکی از آن گرایشات است. بنابر این همکاری و ائتلاف…

Read more