Category Archives: مقالات مصطفی صابر

مصطفی صابر: گزارشی شخصی از یک نسل کشی!

متن مبنای سخنرانی در مراسم کمیته یادمان تورنتو بمناسبت ٢٩ سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، اول سپتامبر٢٠١٧   ما فعالین انقلاب ٥٧ که امروز در صحنه سیاست ایران فعال هستیم، جان بدربردگان یک نسل کشی تمام عیار هستیم. به ازاء هر یک نفر ما که امروز حاضر و فعال است، چندین و چند نفر می…

Read more

سئوالی از مصطفی صابر: تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری کارگری

کارگر کمونیست: سال ٩٥، بخصوص ششماهه آخر سال شاهد اعتراضات متعدد کارگری بود که آنچه را که ما از آن اطلاع داریم، تظاهراتهای متعددی بود که به خیابانها کشیده شد و یا به جلوی ادارات دولتی و از جمله مجلس کشیده شدند. سئوالی که پیش می آید و بعضا از آن این هم استنباط می…

Read more

مصطفی صابر: محاصره قطر، کمدی در تراژدی!

محاصره همه جانبه قطر در هفته گذشته توسط عربستان و متحدینش، موضوعی فراتر از دعوا های دول حاشیه خلیج و یا حتی رقابت های منطقه ای است. اینها همه البته هست؛ ولی مهمتر این واقعه نمایشی مضحک و در عین حال مخوف از بن بست ها و تناقضات بورژوازی زمان ما و تاکید دیگری بر…

Read more

مصطفی صابر: ادامه بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۷ باید منتظر چه بود؟ انترناسیونال: سال گذشته خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگسیت) و انتخاب ترامپ دو رخداد مهم در دو قطب مهم جهان سرمایه داری بود. از سوی دیگر هنوز اثرات بحران عمیق کشورهای مهم سرمایه داری که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، به پایان نرسیده که صحبت از شروع بحرانی…

Read more

گفتگو با مصطفی صابر: حزب کمونیست کارگری در سال ۲۰۱۶

انترناسیونال: ۲۵ سال پیش حزب کمونیست کارگری در اوج  هیاهوی “پایان کمونیسم” بدنبال سقوط شوروی  تشکیل شد. اکنون در سال ۲۰۱۶ موقعیت و چشم انداز کمونیسم و حزب را چطور می بینید؟ مصطفی صابر: بنظرم امروز ضرورت و مطلوبیت کمونیسم نوع مارکس و منصور حکمت بیشتر از آندوره است. مهمتر، زمینه رشد و گسترش احزابی…

Read more

گفتگو با مصطفی صابر: تصویری دیگر از کودتای ۲۸ مرداد

    انترناسیونال: هفته گذشته سالگرد کودتای ۲۸ مرداد را داشتیم. بعد از ۶۳ سال درباره این کودتا و وقایع آنروز بحث های زیادی مطرح میشود. دلیل انجام این کودتا چه بود و چه عواملی موجب موفقیت آن شد؟ مصطفی صابر: روایت رایج و مسلط این است که آمریکا و انگلیس از طریق  کودتای ۲۸…

Read more

مصطفی صابر: تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره وری!

کارگر کمونیست: به گفته خبرگزاری ایلنا “محمدرضا کارگر مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار” دولت جمهوری اسلامی،  در نشست “نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط”، بر اهمیت “ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره وری” تاکید کرده است. او اعلام کرده است که “دولت این آمادگی را…

Read more

مصطفی صابر: عصر روانپریشی!

اخیر یکی از پل های شهر زیبای ما را به نرده های زشت بلندی مفتخر کرده اند به اسم “نرده های خودکشی”. کارگران شهرداری سخت مشغولند تا قبل از تابستان شبیه همین بلا را برسر دومین پل شهر نیز بیاورند. این نرده ها، نه فقط منظره فوق العاده از فراز پل را مکدر میکند، بلکه…

Read more

کارگر کمونیست از مصطفی صابر میپرسد:

در اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران که بمناسبت آزادی جعفر عظیم زاده منتشر شده آمده است؛  «این اعتراض دستاوردهای مهمی برای کارگران و معلمان، زندانیان سیاسی و به این اعتبار همه مردم ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی داشته است. بعد از این برای جمهوری اسلامی آسان نخواهد بود تا فعالین و رهبران کارگری و…

Read more