Category Archives: اسناد و مصوبات حزب

قطعنامه درباره: جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسلامی

از آنجا که ۱- سرنگونی طلبی و خواست بزیر کشیدن جمهوری اسلامی یک گرایش قوی و گسترده در جامعه است. ۲- هر اندازه جنبشهای اعتراضی بتوانند خواستهای برحقشان را به حکومت تحمیل کنند و یا به تحقق آنها نزدیک بشوند به همان میزان شرایط برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بیشتر فراهم میشود ۳-  فعالین و…

Read more

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

از آنجا که  یک رکن مهم تشکلیابی طبقه کارگر تحزب و سازمانیابی حزبی است پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران از رهبری و فعالین حزبی در جنبش کارگری میخواهد که مقابله فعال با حزب گریزی و نقد گرایشاتی که فعالیت غیرحزبی و “مستقل” از احزاب چپ و کمونیستی  را یک فضیلت میدانند در دستور…

Read more

قرار در مورد مبارزه علیه سانسور و سرکوب عقاید

گفتمان و حرکت اعتراضی وسیعی علیه سرکوب عقاید و سانسور در جامعه جریان دارد. این حرکت باید سازمانیافته تر و متعین تر بشود و تا سطح یک کارزار و جنبش اجتماعی قوی و پیگیر ارتقا پیدا کند. در حاکمیت جمهوری اسلامی بیان عقیده مخالف تحت عناوینی چون توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه…

Read more

لیست مشاورین کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم

  لیست اعضای مشاور کمیته مرکزی که بوسیله کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم انتخاب شده اند به قرار زیرست: مسعود آذرنوش، سیاوش آذری، داوود آرام، طه آزادی، زری اصلی، محمدرضا پویا، سهیلا خسروی، فرزانه درخشان، بهمن ذاکرنژاد، صابر رحیمی، ایرج رضائی، سلیمان سیگارچی، جمال صابری، کیا صبری، نازنین صدیقی، ئاوات فرخی، نوشین قادری، فرامرز قربانی،…

Read more

علیه اسلام سیاسی و راسیسم بمیدان بیائید !

بیانیه کنگره ۱۰ اسلام سیاسی یک جنبش تروریستی، ضد انسانی و فوق ارتجاعی است که از زمان بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی عامل توحش و جنایت در جامعه ایران ودر دو دهه اخیر در خاورمیانه، غرب و درسراسر جهان بوده است. حزب کمونیست کارگری ایران علیه زن ستیزی، انسان ستیزی و جنایات جنبش اسلامی و همچنین…

Read more

اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲اسفند۱۳۹۵ (۱۱ و ۱۲مارس ۲۰۱۷) به شکل علنی در کشور آلمان برگزار شد. جلسات و مباحث کنگره مستقیما و بطور زنده از طریق تلویزیون کانال جدید و اینترنت پخش میشد. کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم…

Read more

گزارش هیئت اجرایی حزب به کنگره دهم

گزارش زیر توسط اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب به کنگره ارائه شد.       قبل از اینکه وارد گزارش شوم یادآوری میکنم که گزارش ارگانها و کمپین های مختلف در هفته های گذشته بصورت کتبی در اختیار کلیه نمایندگان کنگره قرار گرفته و اینجا مسئولین ارگانها و کمپین ها فرصت دارند که توضیحات…

Read more

قطعنامه در موردجنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران

مصوب کنگره دهم   ۱- تقابل میان توده مردم و حکومت گسترده و تعمیق شده و ابعاد تازه ای پیدا کرده است. شکل گیری جنبشهای اجتماعی و حرکات اعتراضی گسترده مردم  در عرصه های متعدد و با شیوه هائی بدیع و ابتکاری در مقابله با قوانین و سیاستهای ضد انسانی حکومت، مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی…

Read more

قطعنامه در مورد عروج راست افراطی در غرب

مصوب کنگره دهم   ١- سر بلند کردن راست افراطی در غرب ( انتخاب ترامپ، برگسیت، نفوذ احزاب راسیستی در برخی کشورهای اروپایی) یک پیامد بحران و بی افقی بورژوازی جهانی و مشخصا بی اعتباری سیستم حکومتی بورژوازی در غرب است. در شرایطی که فریدمنیسم و نئولیبرالیسم به بن بست رسیده و کینزینیسم و دولت…

Read more

قطعنامه در مورد تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد

مصوب کنگره  دهم   ١- بی اعتبار شدن الگوی حکومتی ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق موقعیت جریانات ناسیونالیست کرد در ایران و دیگر کشورها را تضعیف کرده است.  نمونه اقلیم کردستان که در مقطعی به کعبه آمال ناسیونالیستها و بعنوان مدینه فاضله ناسیونالیسم کرد معرفی میشد، اکنون به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. موج…

Read more