Category Archives: مقالات حمید تقوائی

 انترناسیونال:  شما از هفته های پیش از برگزاری انتخابات، در نوشته ها و گفتارهای تلویزیونی تان، تاکید داشتید که اختلافات جناح های رژیم پس از انتخابات شدت خواهد گرفت. هفته ها پس از انتخابات، شاهد تندترین حملات جناح ها علیه یکدیگر بوده ایم. ریشه این اختلافات در کجاست ؟    حمید تقوایی: ما همیشه گفته…

Read more

حمید تقوائی: در نقد جهتگیری ناسیونالیستی کومله

این نوشته متن کتبی و ادیت شده مصاحبه با رادیو پیام کانادا است. رادیو پیام: همانطور که میدانید شش حزب و سازمان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله زحمکتشان کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، سازمان خبات کردستان ایران و کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در یک نشست بیانیه مشترکی را امضا…

Read more

مصاحبه با حمید تقوایی: ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی

  انترناسیونال: روزنامه سیاست روز که طرفدار روحانی است در سرمقاله یکی از شماره های اخیر خود آمار ۲۳ میلیون رای به روحانی را دلیل این دانسته است که همه این تعداد از شغل و معیشت مناسب برخوردارند. و چون رضایت داده اند در چهار سال آینده حق اعتراض برای آنها وجود نخواهد داشت. نظر…

Read more

مصاحبه با حمید تقوائی: انتخابات حکومتی و سرنگونی طلبی توده مردم

  انترناسیونال: حزب همیشه ازانتخابات در جمهوری اسلامی با صفاتی مثل مضحکه یاد میکند و از مردم دعوت میکند نه تنها شرکت نکنند بلکه تلاش کنند انتخابات رابه ضد خود تبدیل کنند، اعتراضاتشان را گسترش دهند و غیره. حتما بخش مهمی از آن۱۵ میلیون نفری که شرکت نکردند به کل انتخابات و نظام اعتراض داشتند.…

Read more

پیام حمید تقوائی در مورد معرکه انتخاباتی حکومت

نتیجه انتخابات: تعرض همه جانبه تر علیه کل حکومت فردا روزی است که معرکه انتخاباتی به پایان میرسد و یک نفر را از صندوق بیرون می آورند. ولی نتیجه هر چه باشد مبارزه ما مردم علیه حکومت وارد دور تازه ای خواهد شد: دوره تعرض همه جانبه تر و متحد تر و گسترده تر علیه…

Read more

حمید تقوائی: مضحکه انتخابات را باید بر سر حکومت خراب کرد!

یک ویژگی اتنخاباتهای جمهوری اسلامی افشاگری نیم بند مقامات از دزدیها و جنایات یکدیگر است. روحانی افتخارمیکند که “مردانگی” کرده و پرونده دزدیهای قالیباف را افشا نکرده است و رئیسی هم میگوید سینه او صندوقچه اسرار است و اگر لب به سخن بگشاید کسی حریف او نیست. یکی غیر مستقیم مسئولیت کشتارهای دهه شصت را…

Read more

مصاحبه با حمید تقوائی در مورد: زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

  خلیل کیوان: انتخاب ترامپ ناسیونال- فاشیسم اروپا را تقویت کرد و راست افراطی اروپا را برای پیروزی در انتخابات این کشورها امیدوارتر ساخت. نتایج انتخابات هلند و اکنون فرانسه که هر دو با شکست راست افراطی همراه بود، نشان داد که پیروزی ترامپ آنطور که تصور می شد به تقویت فاشیسم اروپا منجر نشد.…

Read more

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

  روحانی از رقبای انتخاباتی  اصولگرایش بخاطر اعدامها و تفکیک جنسیتی افشاگری میکند. اما اعدام و زن ستیزی  جزئی از کارنامه همه دولتها و مقامات حکومت اسلامی است.  اینها دو رکن اصلی نظامی است که روحانی رئیس جمهور آن است. تبعیض و آپارتاید جنسیتی در سراسر جامعه ، در ورزشگاهها و ادارت و دانشگاهها و…

Read more

پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر

طبقه کارگر نماینده اعتراض جامعه علیه سلطه یک درصدیها است   فرارسیدن روز کارگر را به کارگران در ایران، در سراسر جهان و به مردم آزاده دنیا تبریک میگویم. روز کارگر روزی است که همه سرها بطرف طبقه کارگر می چرخد. مردمی که به شکاف عظیم بین دره فقر و کوه ثروت در همه کشورها،…

Read more

چرا باید از استقلال کردستان عراق حمایت کرد؟

برگرفته از مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی   سیما بهاری: اخیرا مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که بزودی برای جدائی کردستان از عراق همه پرسی برگزار خوهد کرد. بعد از تهاجم دولت آمریکا به عراق و سقوط دولت مرکزی، کردستان عراق در عین وابستگی به عراق از استقلال اقتصادی و…

Read more