Category Archives: مقالات ناصر اصغری

ناصر اصغری: صنفی سیاسی است

در سایت “حقوق معلم و کارگر” صالح نیکبخت – وکیل دادگستری، مطلبی دارد تحت عنوان “فعالیت صنفی و امنیت ملی”. او بعنوان یک وکیل حرف می زند که این نوع حرف زدن به ویژه به عنوان یک وکیل و حقوق دان در جامعه کاملا قابل فهم است. اما بحث اصلی اینست که روند واقعی اوضاع…

Read more

ناصر اصغری: در سودای حمایت کارگر از بورژوازی ملی

در سایت “اخبار روز” مطلبی تحت عنوان “بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن” درج شده است که فعالین کارگری را به “حمایت از بورژوازی ملی و مولد” فراخوانده است. این مطلب فراخوانی است به کارگران که دست از سوسیالیسم بردارند. می‌نویسد: “این بورژوازی می‌تواند متحد کارگران باشد … اگر بورژوازی ملی و مولد…

Read more

ناصر اصغری: ترامپ مهمان نفرت انگیز پاریس!

روز حمله به قلعه باستیل، “روز باستیل” و روز ملی فرانسه نام گرفته است. این روز در تاریخ جایگاه برجسته ای دارد.   انقلاب فرانسه، که تاریخ شروع آن را ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، روز حمله به قلعه نفرت انگیز باستیل می دانند، یکی از مهمترین وقایع تاریخ بشری است. قلعه باستیل نماد حکومت لوئی شانزدهم…

Read more

ناصر اصغری: باید سیاستهای تفرقه افکنانه رژیم در ارومیه را به شکست کشاند

مصاحبه فراز آزادی با ناصر اصغری شما در مصاحبه ای با نشریه “ایسکرا” (شماره های ۷۶۰ و ۷۶۱)، نشریه “کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران” به تغییرات صورت گرفته در ترکیب جمعیتی در ارومیه، منظور ترکیب نسبی بین مردم ترک زبان و کردزبان اشاره کرده و در رابطه با شعار جریانات ناسیونالیستی مبنی بر اخراج…

Read more

ناصر اصغری: میزان رأی ملت است!

در یکی دو دهه گذشته، تبلیغات و هیاهو حول انتخابات در جمهوری اسلامی بعدی غیرقابل مقایسه با انتخابات – و یا به اصطلاح انتخابات – یکی دو دهه اول حیات رژیم اسلامی پیدا کرده است. یک دلیل این همه هیاهو رسانه‌های غربی مثل بی بی سی است که می‌خواهند روابط دول غربی با رژیم اسلامی…

Read more

ناصر اصغری: پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا

جامعه آمریکا بطور واقعی در یک آچمز سیاسی قرار گرفته است و جنگ و دعوای بین سیاستمداران رسمی هیأت حاکمه، از یک بن بست در شیوه حکومت، و در مناسبات و روابط بین سیاستمداران دو حزب “وال استریت” و همه کسانی که برای زوال و گندیگی سیستم سرمایه داری و دولت سردمدار دمکراسی زانوی غم…

Read more

ناصر اصغری: چه کسی به مردم بی دفاع در سوریه بمب شیمیائی پرتاب کرد؟

به دنبال حمله شیمیائی رژیم اسد به شهرک “خان شیخون” در استان ادلب سوریه که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن شد، غور و تفحص درباره “چه کسی عامل اصلی این حمله است” در گرفت. این “حقیقت جوئی” نه حاصل احساس مسئولیت، بلکه حاصل بازی کثیف روسیه – جمهوری اسلامی و ترامپ و…

Read more

ناصر اصغری: جایزه اسکار و فیلم اصغر فرهادی

در بحبوحه جنگ و دعوای طرفداران دور و نزدیک حزب دمکرات آمریکا و کابینه ترامپ، فیلمی از ایران یکی از برندگان جایزه‌های امسال اسکار شده است. من این فیلم مورد بحث را ندیده ام و هیچگونه رغبتی هم به دیدن فیلمی که باید از ارگان‌های گوناگون جمهوری شلاق و اسیدپاشی اجازه بگیرد و از ممیزی‌شان…

Read more

میزگرد مباحث مربوط به مزد ٩٦، ناصر اصغری

کارگر کمونیست: به آخر سال ١٣٩٥ نزدیک میشویم و بحث تعیین مزد هم داغ میشود! از یک طرف کارگران برای افزایش دستمزدها سالی پر از اعتراض را داشتند و طرف مقابل، دولت، کارفرماها و شورای عالی کار هنوز کمیته مزد را تعیین نکرده اند. سرنوشت  دو جبهه (کارگران و دولت و کارفرماها) چگونه خواهد شد!…

Read more

ناصر اصغری: در سالگرد انقلاب ۱۹۰۵ روسیه

مطلب حاضر نگاهی به تاریخ سیاسی انقلاب ۱۹۰۵ روسیه است. اما در مقدمه این مطلب به چند نکته مهم درباره خود مقوله انقلاب خواهم پرداخت. اگر به دویست سیصد سال گذشته نظری بیاندازیم، می بینیم كه تعداد انقلابات اجتماعی از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی كنند. با اینحال بحث درباره انقلاب از متداول ترین…

Read more