Category Archives: اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری چپ عراق

انقلاب مردم ایران، انقلاب همه مردم منطقه است

نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!   هشت روز است که حرکت انقلابی توده ای در ایران علیه حکومت اسلامی ادامه دارد و همچنان گسترده تر و قدرتمندتر میشود. بیش از هفتاد شهر تاکنون در سراسر ایران در این حرکت شرکت داشته اند. صدها هزار نفر در این حرکت شرکت داشته و نهادهای…

Read more