Category Archives: مقالات اصغر کریمی

اصغر کریمی: نقش مدیای اجتماعی و فراخوانی به قطب چپ جامعه

با قرار گرفتن مدیای اجتماعی در دسترس توده های عادی مردم، انحصار مطلق طبقه حاکم بر رسانه شکسته شده است. کارگران و احزاب و فعالین چپ و سوسیالیست امکان یافته اند در ابعاد وسیعی نظرات خود را به گوش دیگران برسانند، اعتراض سازمان بدهند، خواست های خود را منعکس کنند، نقد خود را به جامعه…

Read more

حزب کمونیست کارگری و فرهنگ سیاسی, پرسش از اصغر کریمی

  انترناسیونال: یکی از سنت های تازه ای که حزب وارد جنبش کمونیستی و کارگری در ایران کرد علنیت بود. از امضای مقالات تا کنگره های علنی و در دسترس بودن رهبری حزب برای جامعه و یا رویکرد علنی در جنبش های اجتماعی و تلاش برای تبدیل فعالین کارگری به چهره های شناخته شده؟ حزب…

Read more

اصغر کریمی: پیامدهای سیاسی زلزله

در اطلاعیه حزب گفته بودیم که زلزله یک حادثه طبیعی است، اما تلفات زلزله و خسارات آن طبیعی نیست و مستقیما به نظام حاکم، به مناسبات اقتصادی و به حکومت و به میزان رفاه و فقر مردم و هزینه ای که صرف زیر سازی مناطق مسکونی و پیشگیریها و خانه های مردم و تاسیساتی مثل…

Read more

اصغر کریمی: کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان اعتراض را به مرکز شهر بکشانید

مردم اراک، از کارگران حمایت کنید     اعتراضات یکساله شما کارگران هپکو و آذرآب و وحشیگری حکومت علیه شما، توجه نه تنها مردم اراک بلکه توجه بسیاری از کارگران و مردم در سراسر کشور را به خود جلب کرده است. تجمعات اعتراضی شما در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور، سرودها و شعارهای شما علیه…

Read more

اصغر کریمی: تشکلیابی سراسری کارگران

انترناسیونال می پرسد: انترناسیونال: تشکلیابی سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه، نه فقط امری عاجل و گرهی بلکه، یکی از بحث های جاری در میان فعالین است. شما بر این باورید که کارگران می توانند در شرایط حاضر بطور سراسری متشکل شوند. چگونه می توان موانع این امر که در…

Read more

اصغر کریمی: گزارش جنایتکاران

بالاخره پس از چند ماه، هیئت تحقیق و تفحص مجلس اسلامی درمورد شلاق زدن به کارگران معدن طلای آق دره در تکاب گزارش خود را به مجلس ارائه داد. نکات اساسی این گزارش که توسط محجوب قرائت شده و ملاحظات و توصیه های احتمالی او هم در آن وارد شده به این شرح است: “قوه…

Read more

اصغر کریمی: مصالح ملت از نگاه روحاني!

روحانی در سخنرانی اش در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران مصالح بلندمدت را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهد. صریحتر از این نمیشد به مردم وعده ادامه فقر و فلاکت داد. فعلا حل معضلات اقتصادی اکثریت مردمی که زندگی شان را تباه کرده ایم در دستورمان نیست. “ملت ایران” در ۳۸ سال گذشته هم یعنی…

Read more

اصغر کریمی: صحبتی با کارگران فولاد اهواز

چهار هفته از تجمعات اعتراضی شما میگذرد و شما به درست تجمعاتتان را به مرکز شهر کشانده اید اما هنوز به خواست های شما پاسخی نداده اند و روز ۲۳ مرداد نیروهای امنیتی حکومت تعدادی از شما را بازداشت کردند تا آنها را بدلیل شرکت در این مبارزه تحت فشار قرار دهند. باز هم شما…

Read more

اصغر کریمی: صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

سندیکای شما کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه ای گفته است که ۴۰ نفر دیگر از شما (و طبق خبر دیگری ۷۰ نفر از شما) به دادگاه احضار شده اید تا صبح یکشنبه ۱۵ مرداد خود را به دادگاه شوش معرفی کنید. اتهام همکاران شما تحریک کارگران به اعتصاب است. اگر این اتهام واقعی باشد…

Read more

اصغر کریمی: آیا حمله به آمرین به معروف قابل دفاع است؟

متن زیر پاسخ به دو سوال شیرین شمس از اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری در برنامه پخش مستقیم تلویزیون کانال جدید است.   شیرین شمس: سوال شده که آیا اقداماتی مثل چاقو زدن به آخوندها یا حمله دسته جمعی به چنین افرادی یا موارد مشابهی که به آمرین به معروف و ناهیان…

Read more