Category Archives: مقالات یاشار سهندی

یاشار سهندی: درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن!

سالیان درازی است که تو گوش ما خواندن یک طبقه متوسطی هست بخصوص از نوع شهری آن، که سر منشا تحولات در جامعه است! البته آنها که از این طبقه یاد میکنند به شدت مخالف تحلیل طبقاتی هستند چون به هر حال پشت این تحلیل یک مبارزه طبقاتی  هست و ایشان اصلا دوست ندارند باور…

Read more

یاشار سهندی: شروع یک پایان، آغاز یک شکوه

بار دیگر، این بار بسیار قدرتمند تر و وسیع تر توده مردم در خیابان حضور یافتند. توده به جان آمده این بار بسیار شفاف تر و صریح تر خواستار برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی شدند. مفسران و کارشناسان بورژوازی خودشان را به گیج سری زدند که منشا اعتراضات را پیدا کنند و البته هر چه…

Read more

یاشار سهندی: فوران خشم کارگران در هفت تپه

روز شنبه ١٨ آذر ٩٦ در نیشکر هفت تپه کارگران سر به عصیان گذاشتند بنا به گزارشها” کارگران روزمزد و بخش کشاورزی شرکت با خواباندن کار در اقدامی خشمگینانه با در دست داشتن ابزارهای کار خود از قبیل بیل و قمه ی برداشت نیشکر وارد کارخانه شدند و با بستن درب اصلی و درب ورود…

Read more

یاشار سهندی: “این زبان درازی ها یعنی چه!”

مرکز دولتی آمار ایران اعلام فرمودند” یک دوم مردم ایران حال کار کردن ندارند”  البته اگر این را نمی فرمودند جای بسی تعحب است. یکبار دیگر دست اندرکان ستم واستثمار که از قبل توده های مردم به زندگی انگل وار خود ادامه میدهند ما مردم را متهم به تن پروری و بیکاری نمودند بنا به…

Read more

یاشار سهندی: برجام، تحریم و انقلاب

در روز جمعه ٢٠ مهر ماه دو سوی، دو قطب تروریسم جهانی نمایش تلویزیونی مشمئز کننده ای را به نمایش گذاشتند. راست و دروغ را بهم بافتند تا به همدیگر درس تاریخ و جغرافی داده باشند! رسانه های فارسی زبان بورژوازی فرصتی یافتند تا ترس بیشتری در دل توده مردم بیندازند. تا به مردم حقنه…

Read more

یاشار سهندی: جواب کارگران به مرگ ناحق محمد جراحی

جنبش کارگری ایران این شانس را داشت که پا گیری اش همزمان شود با شکل گیری و فعالیت بلشویکهای روسیه و نیز همه شکوه وعظمت انقلاب اکتبر را لمس کند که در صدمین سالگرد آن هنوز آرمانهایش زنده است؛  از اولین فعالین کارگری ایران، محمد پروانه  تا محمد جراحی راهی بس طولانی طی شده و…

Read more

یاشار سهندی: ساکت و گر نه موجب واکنش می شود!

بالاخره زد یکی از  “کار آفرینان موفق” و البته محترم حرف دل همه کارفرمایان محترم جهان را مکتوب کرد و به شکل کتابچه قوانین در آورد و صادقانه اولش نوشت ما هیچ تضمینی از کارگر مانند سفته و چک نمی خواهیم ولی همین که قرارداد را امضا کرد هر عمل اش موجب واکنش وعکس العمل…

Read more

یاشار سهندی: اقتصاددان سیاست باز!

“با اقتصاد شوخی نمی توان کرد. تمام تجربه فرآیند توسعه، از جنگ جهانی دوم به این سو نشان میدهد که اقتصاد، اگر قوانین آن زیر پا گذاشته بشود، به سختی انتقام میگیرد.” از انتقام سخت الهی زیاد شنیده بودیم اما حقیقت اش انتقام سخت اقتصاد نوبری است که وعده تحقق آنرا اقتصاد دان ساکن پاریس…

Read more

یاشار سهندی: قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید خشونت

قتل هولناک دختر خردسال ( آتنا اصلانی) در پارس آباد مغان،جامعه را تکان داده است. جمهوری اسلامی وعده داده که جنایت را با جنایت پاسخ خواهد داد. وزیر ارشاد حکومت از “افول اخلاق” میگویید و راه رسیدن به “جامعه اخلاقی” که به گفته ایشان ” میزان توانمندی شهروندان را ارتقا”  میدهد با ” تدبیر و…

Read more

یاشار سهندی: کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار؛ روزگار غریبی است نازنین!

” تا اومدم به خودم بجنبم دیدم بین زمین و آسمان در پروازم! حواسم بود که سرم زمین نخورد با پا آمدم روی زمین. صدای شکستن چیزی را شنیدم. نگاه به پام کردم نوک استخوان را دیدم. خون نمی زد بیرون، نگران شدم. فریاد کشیدم به دادم برسند، فرصت نبود. ترسیده بودم. چرا خون نمی…

Read more