Category Archives: دسته‌بندی نشده

سیامک بهاری: حقوق کودکان و کمیسیون مجلس اسلامی

      کمیسیون حقوق بشر مجلس در باره حق کودکان بیانیه صادر کرده است. این اولین بار در تاریخ عمر نکبت بار جمهوری اسلامی است، که مجلس اسلامی در باره حق  کودک دارد اظهار نظر رسمی می‌کند. کمیسیون مزبور البته در ژست نگرانی مورد سوء استفاده قرار گرفتن کودکان کار، بویژه در ایّام نوروز،…

Read more

یاشار سهندی: دفاع از توده ها به بهانه مرگ کاسترو

      در یادداشت هفته گذشته در این نشریه به مرگ کاسترو اشاره ای کوتاه داشتم. در این هفته به بهانه مرگ او بار دیگر به کاسترو اشاراتی خواهم داشت. این نه یادداشتی در “پاسداشت کاسترو” و نه قرار است شخصیت او زیر انتقاد گرفته شود. شاید به قول آقای جلال ایجادی استاد جامعه…

Read more

ناصر اصغری: به محمود صالحی (درباره مطالبه حداقل دستمزد)

  محمود صالحی در میزگرد رادیوئی “رادیو پیام” با فرید پرتوئی و فریبرز رئیس دانا درباره دستمزد کارگران حرفهایی زد که جای تعمق دارد. ایشان که در چند سال گذشته مطالبه حداقل دستمزد تشکل‌های کارگری را قبول نداشته، در این مصاحبه می گوید که طرفدار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تورم است. این برای کارگران…

Read more

نسان نودینیان: معامله کثیف با اردوغان

  روز یکشنبە، ٢٩ نوامبر ٢٠١٥، سران اتحادیه اروپا و اردوغان، در بروکسل بر سر بحران پناهجویان  جلسه ای ویژه برگزار کردند. این نشست بر سر توافقاتی است که ترکیه موج پناهندگی به اروپا را مهار و مانع ورود پناهاندگان به اروپا شود. معامله بر سر سرنوشت چند میلیون مردم آواره از سوریه و دیگر…

Read more